Středa 28. července. Svátek má Viktor.

Výsledky Komerční banky za 1Q 2008 v souladu s tržním očekáváním

14.05.2008 | 14:27 0 Komentářů

Dnes zveřejněné konsolidované výsledky Komerční banky (KB) za 1Q 2008 jsou na úrovni čistého zisku v souladu s očekáváním trhu.
Čisté úrokové výnosy vzrostly o 16.5% r/r na 5,07 mld. Kč, v souladu s tržním očekáváním 5,04 mld. Kč. Tento růst byl tažen především výrazným růstem úvěrového portfolia o 23,8% r/r (naše očekávání bylo 20,5%). Nejvíce rostly úvěry na bydlení, hypotéky retailovým klientům zaznamenaly nárůst o 30,1% r/r, zatímco úvěry ze stavebního spoření vzrostly o 31,7% r/r. Úroková marže mírně vzrostla z 3,1% v 1Q 2007 na 3,2% v 1Q 2008.
Čisté poplatky na úrovni 1,95 mld. Kč byly výrazně pod očekáváním trhu (trh: 2,38 mld. Kč; AFT 2,36 mld. Kč). Toto bylo způsobeno především změnou účetní metodologie, poplatky z devizových transakcí jsou nově zahrnovány do položky výnosy z finančních operací. Tato změna měla negativní dopad na výnosy z poplatků a provizí v rozmezí 370 – 400 mil. Kč (pozitivní dopad na výnosy z finančních operací). Bez tohoto vlivu by výnosy z poplatků a provizí byly v souladu s tržním očekáváním. Celkové provozní výnosy (7,85 mld. Kč, odhad AFT: 7,74 mld. Kč) byly lehce vyšší především díky ostatním příjmům (51 mil. Kč, odhad AFT: 35 mil. Kč).
Provozní náklady mírně překročily naše očekávání a dosáhly 3,57 mld. Kč, což znamená růst o 12,0% r/r (AFT: 3,48 mld. Kč). Tento nárůst je tažen především administrativními náklady, které vzrostly o 18,0% na 1,60 mld. Kč (AFT: 1,58 mld. Kč), díky vyšším nákladům na marketing a vyšší inflaci. Personální náklady byly mírně nižší než naše projekce (1,50 mld. Kč, AFT: 1,54 mld. Kč). Odpisy dosáhly 470 mil. Kč (AFT: 360 mil. Kč), což představuje nárůst o 12% oproti 1Q 2007. Toto je částečně způsobeno jednorázovým příjmem ve výši 27 mil. Kč v 1Q 2007 a naopak negativním dopadem jednorázového snížení hodnoty budovy v portfoliu PF KB v 1Q 2008 (-57 mil. Kč).
Opravné položky ve výši 458 mil. Kč mírně předčily naše očekávání (490 mil. Kč). Toto je dáno především dobrou kvalitou úvěrového portfolia, podíl standardních úvěrů stoupl na 92% (90,1% v 1Q 2007) a dále pak nízkou tvorbou opravných položek na ostatní rizika (15 mil. Kč, AFT: 35 mil. Kč). Tato položka je obtížně predikovatelná. Komerční banka tak dokazuje, že při rostoucím portfoliu úvěrů se toto portfolio nijak nezhoršuje.
Zisk před zdaněním dosáhl 3,75 mld. Kč, což mírně předčilo naše očekávání 3,62 mld. Kč. Čistému zisku dále mírně pomohla daňová reforma (snížení daňové sazby na 21% z 24% v roce 2007), která napomohla snížení efektivní daňové sazby na 18,7% (odhad AFT: 20,5%). Čistý zisk tak vzrostl o 17,1% na 3,05 mld. Kč, což je lepší výsledek, než bylo naše očekávání (2,88 mld. Kč), a v souladu s mediánem trhu (3,00 mld. Kč).
Oznámené dobré výsledky a nulový dopad hypoteční krize potvrzují fundamentální sílu KB a mohly by i nadále lákat dlouhodobé investory. Na druhou stranu, vzhledem k současné ceně akcií, která za poslední měsíc vzrostla přibližně o 13,5%, může dojít k výraznějšímu vybírání zisků. Nyní se akcie obchodují za 4 240 (-2,9% d/d)
Naše roční cílová cena zůstává na úrovni 4 688 Kč a naše dlouhodobé doporučení je Kupovat.

IFRS kons. (mld. Kč)
1Q 2008
1Q 20076
r/r
eAFT
eTrh

Provozní výnosy
7,85
6,97
12,5%
7,61
7,74

úrokové výnosy
5,07
4,36
16,5%
4,91
5,04

poplatky
1,95
1,87
4,3%
2,36
2,38

Provozní náklady
-3,57
-3,19
12,0%
-3,48

Opravné položky
-0,46
-0,40
15,1%
-0,49

Zisk před zdaněním
3,75
3,32
12,9%
3,62
3,86

Čistý zisk*
3,05
2,60
17,1%
2,88
3,00

Zdroj: KB a ATLANTIK FT *po odečtení minorit

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.