Čtvrtek 22. dubna. Svátek má Evžénie.

VIG zveřejní předběžné výsledky za rok 2013

28.01.2014 | 09:26 0 Komentářů

VIG zveřejní zítra (29. ledna) předběžné výsledky hospodaření za rok 2013. U hrubého pojistného
na nekonsolidované bázi očekáváme pokles o 5 % na 9 332 mil. EUR především díky propadu v
Rumunsku, Polsku a ČR, kde by se negativně mělo projevit oslabení koruny vůči euru. Zisk před
zdaněním by měl dosáhnout 418 mil. EUR (-29 % r/r). Kromě odpisu goodwillu ve 2Q (75 mil. EUR)
jsou za meziročním poklesem především špatné výsledky segmentu neživotního pojištění v
Rumunsku a Itálii. Ohledně dividendy nyní očekáváme jen potvrzení stávající dividendové politiky
vyplácet minimálně 30 % čistého zisku. Naše projekce počítá s dividendou ve výši 1,1 EUR na akcii
(49 % výplatní poměr; 3% hrubý dividendový výnos), mírně nižší než minulý rok (1,2 EUR).
Největší trhy, na kterých VIG působí (Rakousko, ČR, Polsko, Slovensko), by nadále měly ukázat
relativně stabilní vývoj a větší výkyvy zde jsou způsobeny převážně technickými, jednorázovými
faktory. Jediným problémem tak zůstává Rumunsko a Itálie, kde lze očekávat další ztráty,
nicméně věříme, že je společnost schopna je poměrně rychle vyřešit a že negativní dopad do
hospodaření v tomto roce již bude minimální. Právě posun v restrukturalizaci aktivit v Rumunsku a
Itálii bude investory nejvíce zajímat a bude to také zásadní informace pro další vývoj ceny akcií.

v mil. EUR

J&T 2013

2012

r/r

Hrubé předepsané pojistné*

9 332

9 870

-5%

Zisk před zdaněním

418

587

-29%

Dividenda na akcii

1,1

1,2

-8%

Zdroj: J&T Banka, VIG; *na nekonsolidované bázi

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.