Sobota 16. ledna. Svátek má Ctirad.

VIG: Výsledky v souladu s předběžnými čísly; dividenda 0,9 EUR – rozšířený komenář

31.03.2010 | 12:35 0 Komentářů

Pojišťovna Vienna Insurance Group (VIG) oznámila své konsolidované hospodářské výsledky za rok 2009. Zisk před zdaněním (441 mil. EUR) je na úrovni předchozího výhledu společnosti. Žádná položka výkazu zisků a ztrát nepřinesla výraznější překvapení, stejně jako navrhovaná dividenda. Management navrhne dividendu ve výši 0,9 EUR na akcii, což při současné ceně akcií VIG (39,5 EUR) představuje dividendový výnos 2,3 %. Ohledně výhledu hospodaření společnost zopakovala, že v tomto roce očekává jednociferný růst pojistného a minimálně 10% nárůst zisku před zdaněním.
 
VIG také oznámila, že plánuje vstup na trh v Černé hoře, dále prostřednictvím svých polských společností plánuje expanzi na trh neživotního pojištění v Lotyšsku a prostřednictvím rakouské Donau Versicherung rozšíření svých aktivit v Itálii. V krátkodobém a střednědobém horizontu by tyto aktivity neměly vzhledem k relativně malému rozsahu výrazněji ovlivnit hospodaření VIG. Z dlouhodobého pohledu nadále rozšiřují potenciál růstu v regionu CEE. Celkově hodnotíme zveřejněné výsledky neutrálně a nečekáme výraznější tržní reakci. Společnost opět potvrdila stabilitu svého hospodaření. Výhled pro tento rok považujeme za poměrně konzervativní a podle našeho názoru nebude pro společnost obtížné ho překonat.
 
Výsledky za rok 2009
 
Hrubé předepsané pojistné vzrostlo o 1,5 % r/r na 8 019 mil. EUR (odhad AFT: 8 043 mil. EUR). Meziroční srovnání je výrazně ovlivněno oslabováním většiny regionálních měn vůči euru. Průměrný kurz české koruny vůči euru v meziročním oslabil přibližně o 6 %, rumunský leu o 15 % a polský zlotý dokonce o 23 %. Bez vlivu kurzových rozdílů by byl nárůst předepsaného pojistné o 5,9 %. Pojistné v segmentu životního pojištění vzrostlo o 5,6 % r/r na 3 491 mil. EUR, k čemuž přispěla konsolidace pojišťovacích společností Erste Bank. Oproti tomu hrubé pojistné z neživotního pojištění pokleslo o 1,7 % na 4 207 mil. EUR. Z regionálního pohledu bylo přibližně 50 % z celkového pojistného generováno v regionu střední a východní Evropy (SVE). Čisté získané pojistné dosáhlo 7 242 mil. EUR (+4,0 % r/r).
 
Náklady na pojistná plnění vzrostly o 4,8 % (5 877 mil. EUR), více než získané pojistné. To je způsobeno především záplavami a bouřkami v Rakousku a České republice začátkem léta. Na Slovensku a Rumunsku byl nárůst částečně zapříčiněn navýšením pojistných rezerv díky legislativním změnám.
 
Provozní náklady vzrostly o 5,6 % na 1 649 mil. EUR (odhad AFT: 1 606 mil. EUR). Nárůst nákladů spojený s rozšířením konsolidačního celku byl částečně kompenzován pozitivním kurzovým vlivem a zrušení takzvané Religa daně v Polsku (přirážka k pojistnému u motorových vozidel). Začátkem roku VIG oznámil spuštění programu, jehož cílem je úspora až 100 mil. EUR do konce roku 2010, pozitivní efekty těchto úspor se již také začínají projevovat do výsledků pojišťovny (60 mil. EUR v roce 2009). 
 
Příjem z investiční činnosti vzrostl o 1,2 % na 929 mil. EUR (odhad AFT: 941 mil. EUR). Efekt absence jednorázových výnosů z prodeje dceřiných společností (BACAV a Unita) v roce 2008 byl kompenzován příznivějšími podmínkami na trhu a vyššími příjmy zásluhou konsolidace bývalých pojišťoven Erste Group.
 
Celkový objem investičního portfolia vzrostl o 5,5 % na 25,9 mld. EUR. Ve struktuře tohoto portfolia došlo k výraznému nárůstu podílu dluhopisů (z 52 na 62 %) a naopak poklesu podílu úvěrů (z 19 na 15 %), hotovosti a vkladů (ze 7 na 4 %). U dluhopisů pak došlo k nárůstu zastoupení vládních dluhopisů (z 33 na 44 %).
 
V důsledku výše popsaných příjmů a nákladů poklesl zisk před zdaněním o 18,4 % na 441 mil. EUR, v souladu s dříve uvedeným předběžným údajem (440 mil. EUR). Čistý zisk bez menšinových podílů pak dosáhl 340 mil. EUR (-16,7 %), což představuje 2,7 EUR na akcii.
 
Výhled a dividenda
 
Podle očekávání management navrhne dividendu ze zisku roku 2009 ve výši 0,9 EUR na akcii (34 % výplatní poměr), což při současné ceně akcií představuje dividendový výnos 2,3 %. Výše dividendy odpovídá dlouhodobé dividendové politice společnosti vyplácet minimálně 30 % ze zisku, která byla zopakována v lednu tohoto roku.
 
Ohledně výhledu hospodaření společnost zopakovala již dříve avizovaný plán dosáhnout v tomto roce jednociferný nárůst předepsaného pojistného a minimálně 10% růst zisku před zdaněním. Tento výhled považujeme za poměrně konzervativní.
 
VIG oznámilo, že plánuje vstup na trh v Černé hoře, kde chce založit novou pojišťovnu zaměřenou na životní pojištění a k distribuci zde využít pobočkové sítě Erste Group. Dále prostřednictvím polské společnosti Compenza Non-life hodlá prodávat neživotní pojištění v Litvě, kde VIG v současné době již působí v oblasti životního pojištění. Rakouská pobočka Donau Versicherung dále plánuje rozšířit svou produktovou nabídku v Itálii o pojištění zodpovědnosti z provozu motorových vozidel. VIG již delší dobu hledá vhodné akviziční příležitosti, na které má připraveno přibližně 1,2 mld. EUR. Vzhledem k absenci vhodných akvizičních cílů se však společnost bude zřejmě nadále zaměřovat na organický růst. V krátkodobém a střednědobém horizontu by dnes oznámené kroky neměly, vzhledem k relativně malému rozsahu, výrazněji ovlivnit hospodaření VIG. Z dlouhodobého pohledu nadále rozšiřují potenciál růstu v regionu CEE.
 
Zhodnocení
 
Celkově hodnotíme zveřejněné výsledky neutrálně. Společnost opět potvrdila stabilitu svého hospodaření, což může akciím pomoci v pokračování postupného růstu. Výhled pro tento rok považujeme za poměrně konzervativní a podle našeho názoru nebude pro společnost obtížné ho překonat.
 
Akcie VIG na výsledky reagují nyní (10:30 SEČ) růstem o 0,7 % na 1 003 Kč.
 

v mil. EUR
2009
r/r
2008
odhad AFT

Hrubé předepsané pojistné
8 019
1,5%
7 899
8 043

Čisté získané pojistné
7 242
4,0%
6 961
7 217

Čisté příjmy z investic
929
1,2
918
941

Náklady na pojistné škody
-5 877
4,8%
-5 607
-5 926

Provozní náklady
-1 649
5,6%
-1 562
-1 606

Zisk před zdaněním
441
-18,4%
541
441

Čistý zisk
340
-16,7%
409
335

Zdroj: VIG, ATLANTIK FT

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.