Sobota 16. ledna. Svátek má Ctirad.

VIG: Projekce výsledků za 2009

30.03.2010 | 10:43 0 Komentářů

Vienna Insurance Group (VIG) oznámí zítra před otevřením trhu své konsolidované výsledky za celý rok 2009. Koncem ledna již společnost zveřejnila předběžný zisk před zdaněním ve výši 440 mil. euro. Naše projekce je v souladu s tímto údajem. Na úrovni čistého zisku pak očekáváme výsledek 335 mil. EUR (-18 % r/r). Na příjmové straně očekáváme pokračující růst hrubého předepsaného pojistného o 1,8 % na 8 043 mil. EUR. Zisk z investic očekáváme na úrovni 941 mil. EUR (+2,5 % r/r), když vliv jednorázového příjmu z prodeje dceřiných společností v roce 2008 (BACAV a Unita) by měl být kompenzován příznivějšími podmínkami na trhu. Nárůst nákladů na pojistná plnění (+5,7 %) je spojen s negativním dopadem bouřek a záplav, které začátkem léta postihly Rakousko a Českou republiku (přibližně 130 mil. EUR).
Vzhledem k již zveřejněnému předběžnému zisku před zdaněním již samotná čísla nebudou přitahovat příliš pozornosti. Kromě výše dividendy (odhad AFT: 0,9 EUR na akcii) se tak investoři zaměří na strukturu a vývoj investičního portfolia a případné informace o potenciálních akvizicích. Výsledky by měly opět potvrdit stabilitu hospodaření VIG a neměly by přinést žádné výraznější překvapení a tudíž ani výraznější tržní reakci. 

v mil. EUR
e2009
r/r
2008
e4Q 2009
r/r
4Q 2008

  Hrubé předepsané pojistné
8 043
1,8%
7 899
1 937
3,0%
1 881

  Výnosy z investic
941
2,5%
918
214
91,2%
112

Celkové příjmy
8 266
3,2%
8 007
2 079
4,5%
1 989

  Náklady na pojistná plnění
-5 926
5,7%
-5 607
-1 512
11,5%
-1 356

  Provozní náklady
-1 606
2,8%
-1 562
-375
1,3%
-371

Celkové náklady
-7 825
4,8%
-7 466
-1 979
6,7%
-1 855

Zisk před zdaněním
441
-18,5%
541
100
-25,3%
134

Čistý zisk*
335
-18,0%
409
72
-33,0%
108

Zdroj: VIG, projekce ATLANTIK FT; *bez minoritních podílů

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.