Středa 02. prosince. Svátek má Blanka.

USA – Makroekonomické události 04/09

04.09.2008 | 11:40 0 Komentářů

Očekávaný dopad události na trhy: růst produktivity práce je stále solidní a růst mezd nadále nízký, to jsou dobré zprávy pro trhy a dolar; obnovení růstu aktivity služeb by mělo příjemně překvapit trhy a být dobré pro akcie a dolar a nepříznivé pro dluhopisy, na druhou stranu obecně slabost aktivity služeb stále trvá a dopad na trhy je opačný
14.30 CET – Produktivita práce mimo zemědělství (q2 2008 bez sez. vlivu, q/q v anuálně, revize)
Očekávání 3,5% (Reuters, Bloomberg)
Předchozí   2,2% (q2 2008,předběžně), 2,6% (q1 2008)
Jednotkové pracovní náklady (q2 2008 bez sez. vlivu, q/q anuálně, revize)
Očekávání 0,0% (Bloomberg) respektive 0,1% (Reuters)
Předchozí  1,3% (q2 2008,předběžně), 2,5% (q1 2008)
Výrazné navýšení růstu ekonomiky ve druhém čtvrtletí ve srovnání s prvním čtvrtletím by měla vyvolat dle revize adekvátní výraznější posílení růstu produktivity práce a oslabení růstu jednotkových pracovních nákladů.V dlouhodobém průměru produktivita práce roste stále solidně, růst jednotkových pracovních nákladů a mezd je slabý. Tato fakta jsou základem nízkoinflační rychle rostoucí ekonomiky. Potvrzuje to fakt, že silný růst ekonomiky se sice projevoval v posilování trhů práce, současně však tlak na kapacity firem nevyvolával potřebu výrazněji lákat mzdovým růstem pracovní sílu do zaměstnaneckých řad. Ekonomika stále nabízí při 5,0% nezaměstnanosti dostatečné rezervy práce a produkce. Data ve spojení se zpomalení růstu ekonomiky a expanze trhu práce z důvodu náročných podmínek finančních trhů, recese trhu domů a drahých energií znemožňují propuknutí trvale zvýšené jádrové inflace (růst cen bez cen energií a potravin) a přenos inflačního tlaku v podobě zvýšených cen energií a potravin. Inflační výhled je příznivý

16.00 CET – Index ISM služeb (08 2008)
Očekávání 49,5 (Bloomberg, Atlantik FT)
Předchozí   48,2
Mírný pokles aktivity služeb by měl dle trhu vytrvat i do srpna, my čekáme obnovení menšího růstu aktivity služeb. Aktivita odvětví služeb po propadu na přelomu roku kvůli mírné recesi aktivity průmyslu, investic do strojů a zařízení a trhu práce a výrazné recesi trhu domů začala během roku dokonce mírně růst také kvůli oživení aktivity maloobchodu.
Růst ekonomiky ve druhém čtvrtletí mírně posílil ve srovnání s prvním čtvrtletím hlavně kvůli příznivým tendencím zahraničního obchodu, zejména netypicky rostoucímu příspěvku klesajícího importu a dále pokračování silného růstu exportu, zčásti i spotřeby domácností zvýšením výdajů na netrvanlivé zboží  a zbrždění poklesu investic ve stavebnictví, naopak výrazně klesly zásoby a pokles investic do strojů a zařízení se ještě mírně zvětšil. V prvním čtvrtletí zřejmě dosáhla ekonomická výkonnost dna, když oslabily výdaje hlavně zboží krátkodobé a dlouhodobé spotřeby,  oslabení investic do strojů a zařízení a pokračování propadu rezidenčních investic. Výrazný pokles růstu ekonomiky začal již v roce 2006 investicemi ve stavebnictví a do strojů a zařízení, pak nastalo již zmíněné zpomalení růstu spotřeby domácností. Celkově růst ekonomiky je stále tažen maloobchodem a službami a exportem, naopak jej brzdí recese trhu domů a nově investice do strojů a zařízení. Loni růst ekonomiky klesl na 2,0% z 2,8% v roce 2006 hlavně kvůli oslabení rezidenčních investic a investic do strojů a zařízení.
Letos počítáme se stejným růstem HDP jako loni a příští rok zrychlení na 2,7%, Fed podle poslední červnové předpovědi čeká letos růst 1,0-1,6% a příští rok 2,0-2,8% a v roce 2010 2,5-3,0%. Předstihové indikátory signalizují  pro druhé pololetí pokračování trendu mírného ekonomického oživení (dané pokračováním fiskálního impulsu a růstem spotřeby domácností, stagnací aktivity průmyslu, mírnou recesí trhu práce a ekonomiky dle regionálních ukazatelů a také trvající velkou recesí trhu domů a do hlubin padajícím spotřebitelským sentimentem), stále by však měl zůstat pod svých dlouhodobým potenciálem (3,0-4,0%). Horší přístup k úvěrům, drahá ropa a recese trhu domů by měly posilování ek. růstu, tedy růst aktivity maloobchodu a exportu, stagnující aktivitu průmyslu a odvětví v recesi, trh práce, investice do strojů a zařízení a hlavně trh domů opět oslabovat. Stabilizace trhu domů a rezidenční výstavby a investic na slabých úrovních bude probíhat nejdříve ve druhém pololetí, což do té doby nepříznivě ovlivní ekonomický růst. Měla by pokračovat stabilizace deficitu zahraničního obchodu, když pokles deficitu zboží bez ropy daný poklesem růstu ekonomiky,  robustním růstem světové ekonomiky a slabším dolarem je kompenzován růstem deficitu obchodu s ropou kvůli jejímu zdražování

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.