Pondělí 10. srpna. Svátek má Vavřinec.

Telefonica O2 ČR: Výsledky za 4Q08, výhled i návrh dividendy v souladu s očekáváním

24.02.2009 | 19:23 0 Komentářů

Souhrn
Telefonica O2 ČR (TEF O2) zveřejnila své konsolidované výsledky za 4Q08/2008 podle mezinárodních účetních standardů (IFRS). Výsledky jsou v souladu s očekáváním na provozní úrovni OIBDA (6,77 mld. Kč vs. oček. 6,78 mld, Kč). Díky vyšším než očekávaným odpisům (nepeněžní charakter) jsou lehce pod projekcí na úrovni čistého zisku (2,62 mld. Kč vs. oček. 2,81 mld. Kč).
Telefonica O2 ČR rovněž zveřejnila svou projekci na rok 2009, která zahrnuje vývoj tržeb v rozmezí -3 % až 0 %, provozní zisk OIBDA v rozmezí -4 % až 0 % a růst provozního cash flow v rozmezí 2-5 %. Zmíněné hodnoty jsou bez jednorázových položek (poplatky za značku – „brand fees“ apod.). Výhled je rovněž v souladu s projekcemi. Odhad ATLANTIKU FT, po započítání regulatorního snížení spojovacích poplatků v mobilní telefonii (-35%), je OIBDA -5,6 % a na tržbách -4 %.
Návrh managementu na hrubou dividendu za rok 2008 je rovněž dle očekávání a to 50 Kč/akcii a aktuálně představuje hrubý dividendový výnos 12,5%. Rozhodný termín bude znám až po řádné valné hromadě, ale dle zkušeností očekáváme konec září 2009.
Výsledky, návrh dividendy i výhled vnímáme spíše neutrálně, a proto bychom očekávali neutrální reakci pro zítřejší obchodování. Samozřejmě v aktuální situaci bude vývoj akcie významně ovlivňovat tržní sentiment. Z fundamentálního pohledu společnost svými výsledky i výhledy včetně dividendy potvrdila svůj defenzivní charakter a finanční stabilitu.
Výsledek hospodaření
Meziročně celkové výnosy za 4Q08 vzrostly o 3,9 % r/r na výši 16,6 mld. Kč, což je výsledek lepší než očekávání (trh a ATLANTIK FT očekával 16,2 mld. Kč). V segmentu fixních linek Telefonica vykázala meziroční růst 5,4 %, což bylo překvapením (naše projekce obsahovala -0,2 %). Hlavním faktorem stojícím za lepším než očekávaným vývojem fixních tržeb jsou ostatní výnosy ve výši 527 mil. Kč vs. oček 178 mil. Kč (obsahující univerzální služby).
Mobilní segment vykázal růst 1,2 % r/r za 4Q08 na 8,4 mld. Kč a tím nenaplnil naše očekávání (růst 3,2 % r/r). Avšak nižší růst v mobilní telefonii než jsme předpokládali, byl více jak nahrazen právě překvapivým růstem tržeb v segmentu fixních linek. Za nižším růstem mobilních služeb stál především vyšší pokles v hlasových službách -7,2 % než jsme předpokládali 0,0%. Tato situace je zapříčiněna především vyšším poklesem tzv. roamingových služeb než jsme odhadovali a rovněž větším vlivem služeb s pevným tarifem.
Provozní zisk na úrovni OIBDA zaznamenal meziročně 2,6% růst na 6,8 mld. Kč za 4Q08, což je dle očekávání (trhu i naše projekce 6,8/6,7 mld. Kč). Hlavním důvodem růstu je vývoj tržeb. Vykázaná OIBDA (provozní) marže na úrovni 41,0% je lehce nižší než jsme projektovali (41,5%) a to díky vyšší základně (vyšší než očekávané tržby). Zde bychom chtěli upozornit, že neočekávané tržby ze segmentu univerzální služby znamenají rovněž související vyšší náklady. Tyto služby mají nižší marži než běžné provozní výnosy.
Výsledek na úrovni EBIT v hodnotě 3,5 mld. Kč (+15,7% r/r) je nižší než odhady (trh i ATLANTIK FT 3,6 mld. Kč). Důvodem rozdílu je nižší než očekávaný pokles odpisů (nepeněžní položka). Odpisy za 4Q08 meziročně poklesly o 8,7 % na úroveň 3,25 mld. Kč (oček. 3,1 mld. Kč).
Již zmíněné vyšší než očekávané odpisy, a tudíž nižší provozní zisk EBIT, byly rovněž hlavním důvodem pro lehce nižší než očekávaný čistý zisk 2,6 mld. Kč vs. oček. 2,8 mld. Kč. Meziročně se jedná o 6,0% pokles čistého zisku a to především díky nesrovnatelné základně z 4Q07, která byla významně pozitivně ovlivněna odloženými daněmi díky změně zákona daně z příjmů. Čistý zisk na akcii představuje 32,6 Kč, což implikuje, že se akcie obchoduje na úrovni 12,3 P/E.
Výhled na 2009
Telefonica O2 ČR zveřejněnými výsledky dosáhla svých dřívějších plánů pro rok 2008. Investoři se zaměří především na výhled na rok 2009, který zahrnuje vývoj tržeb v rozmezí -3 % až 0 %, provozní zisk OIBDA v rozmezí -4 % až 0 % a růst provozního cash flow v rozmezí 2-5 %. Zmíněné hodnoty jsou bez jednorázových položek (poplatky za značku – „brand fees“ apod.). Výhled je v souladu s projekcemi. Odhad ATLANTIKU FT, po započítání regulatorního snížení spojovacích poplatků v mobilní telefonii (-35%), je OIBDA -5,6 % a na tržbách -4 %.
Dividenda
Návrh managementu na hrubou dividendu za rok 2008 je dle očekávání a to 50 Kč/akcii a aktuálně představuje hrubý dividendový výnos 12,5%. Rozhodný termín bude znám až po řádné valné hromadě, ale dle zkušeností očekáváme konec září 2009.
Doporučení
Výsledky, návrh dividendy i výhled vnímáme spíše neutrálně, a proto bychom očekávali neutrální reakci pro zítřejší obchodování. Samozřejmě v aktuální situaci bude vývoj akcie významně ovlivňovat tržní sentiment. Z fundamentálního pohledu společnost svými výsledky i výhledy včetně dividendy potvrdila svůj defenzivní charakter a finanční stabilitu. Protože společnost potvrdila, že trhem může být správně hodnocena jako defenzivní titul ponecháváme naše doporučení kupovat s cílovou cenou 588 Kč na akcii.

V mil. Kč kons. IFRS  
4Q08
r/r
Oček. AFT
Oček. TRH

Tržby
16 551
3,9%
16 238
16 196

OIBDA
6 771
2,6%
6 743
6779

   OIBDA marže
41,0%
-0,7 p.p.
41,5%

EBIT
3 519
15,7%
3 643
3 607

Čistý zisk
2 623
-6,0%
2 780
2 810

EPS (CZK, p.a.)
32,6
-6,0%
34,5
34,9

Zdroje: Telefonica O2 CR a ATLANTIK FT

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.