Neděle 23. února. Svátek má Svatopluk.

Telefonica O2 CR: Návrh dividendy nižší než očekávání a konzervativní výhled

25.02.2010 | 19:09 0 Komentářů

Souhrn
 
Telefonica O2 CR (TEF O2) zveřejnila své konsolidované výsledky za 4Q09 podle mezinárodních účetních standardů (IFRS), výhled na rok 2010 a návrh managementu na hrubou dividendu za rok 2009. Samotné výsledky jsou v souladu s očekáváním (trhu i naším). Tím bylo dosaženo plánu společnosti na úrovni provozní výkonnosti pro rok 2009 (OIBDA a provozních finančních tocích).
 
Nicméně návrh managementu na hrubou dividendu ve výši 40 Kč je pro nás zklamáním. Naše očekávání bylo na úrovni 47,5 Kč a tržní rozpětí bylo v rozmezí 42-50 Kč. Daná výše dividendy by odpovídala hrubému dividendovému výnosu 8,8%.
 
Rovněž výhled společnosti na rok 2010 je výrazně konzervativní. Důvodem je předpoklad pokračování opatrného ekonomického vývoje, který má nepříznivý vliv na spotřebu telekomunikačních služeb. Plán provozního zisku OIBDA pro rok 2010 je pokles v rozmezí 5-9%. Naše projekce je pokles 5% r/r.
 
Celkově se domníváme, že díky pro nás nízkému návrhu na dividendu a spíše opatrnému výhledu na rok 2010 bude akcie Telefonicy O2 CR v nadcházejících dnech pod tlakem.
 
Výsledek hospodaření
 
Celkové výnosy za 4Q09 meziročně poklesly o 9,1 % r/r na úroveň 15,0 mld. Kč, což je v souladu s očekáváním (ATLANTIK FT a TRH očekával 15,2 mld. Kč). Hlavním důvodem meziročního poklesu je slabá spotřeba telekomunikačních služeb (ekonomický vývoj) a nižší propojovací poplatky díky regulatornímu nařízení. Drobnou odchylkou k naší projekci jsou mobilní tržby (pokles 9,8 % vs. oček. pokles 8,2 %), kde v položce ostatní služby (SMS, MMS, Internet a jiné) společnost vykázala nižší než projektované tržby (1,8 mld. Kč vs. oček. 1,9 mld. Kč).
 
Provozní zisk na úrovni OIBDA zaznamenal meziročně pokles o 2,4% na 6,6 mld. Kč za 4Q09, což je opětovně výsledek v souladu s očekáváním (6,5 mld. Kč). Za solidním výsledkem na této úrovni stojí nižší provozní náklady. Provozní náklady vykázaly pokles o 12,5 % oproti projekci -11,4 %. Hlavní odchylkou byly personální náklady, které vykázaly meziroční pokles 6,4 % oproti očekávanému 1,8% růstu. Důvodem je silnější redukce zaměstnanců (o 233 lidí) než jsme předpokládali. Celkově hodnotíme opětovně vývoj nákladů pozitivně, což se rovněž projevuje také do provozní marže OIBDA, která zaznamenala meziroční růst o 3,0 p.b. na solidních 44,0 % (oček. 42,9%).
 
Výsledek na provozní úrovni EBIT v hodnotě 3,6 mld. Kč (2,8 % r/r) je opětovně v souladu s odhady (3,5 mld. Kč). Nárůstu provozního zisku na úrovni EBIT pomohly klesající odpisy, které zaznamenaly pokles o 8,2 %, což bylo dle očekávání. Provozní marže EBIT dosáhla 24,1 % (oček. 23,2 %).
 
Vzhledem ke shodě na provozní úrovni ani čistý zisk na úrovni 2,77 mld. Kč nepřekvapil (+5,6 % r/r). Tato výše čistého zisku představuje anualizovaný čistý zisk na akcii ve výši 34,4 Kč, což implikuje, že se akcie obchoduje na úrovni 13,1x P/E na základě výsledků za 4Q09.
 
Dividenda
 
Management společnosti navrhuje výplatu hrubé dividendy ve výši 40 Kč na akcii, což je pro nás zklamáním s naším odhadem 47,5 Kč/akcii. Trh očekával rozmezí 42-50 Kč. Současný návrh představuje 8,8% hrubý dividendový výnos a musí být schválen valnou hromadou, která je plánována na 7. května. Návrh na rozhodný den pro nárok na dividendu je 8. září 2010, což by implikovalo, že 3. září bude poslední obchodní den s nárokem při standardním T+3 vypořádání. Výplatní termín je pak navržen na 6. října.
 
Výhled na rok 2010
 
Telefonica O2 CR rovněž zveřejnila svůj výhled pro rok 2010. Ten počítá, že k jistému oživení na poli spotřeby telekomunikačních služeb dojde nejdříve v druhé polovině roku. V konkrétních číslech společnost plánuje vývoj očištěného provozního zisku OIBDA pro rok 2010 v rozmezí -5 % až -9 % r/r. Naše projekce doposud počítala s 5% meziročním poklesem. Dále společnost plánuje, že vynaloží zhruba 6 mld. Kč na investice po loňských 6,5 mld. Kč. To je pozitivním faktorem oproti námi plánovaným zhruba 8 mld. Kč. Avšak odpovídá to situaci na trhu a ekonomickým podmínkám.
 
Doporučení
 
Výsledky jsou dle očekávání, a tudíž jsou pro trh neutrální zprávou. Nicméně nižší návrh dividendy než očekávání a spíše konzervativnější výhled na rok 2010 budou dle našeho názoru faktory, které budou zapříčiňovat prodejní tlak pro příští dny. Pokud se podíváme na relativní srovnání s konkurencí tak zjistíme, že maďarský a polský poskytovatelé telekomunikačních služeb (MATAV a TPSA) se aktuálně obchodují s vyšším dividendovým výnosem (kolem 10%) a s relativním diskontem vůči Telefonice (dle očekávaného multiplikátoru EV/EBITDA 2010). Nicméně je nutné upozornit, že zmíněné společnosti samozřejmě mají svá specifika, která ale dle našeho již déle neospravedlňují daný relativní diskont.  
 

V mil. Kč kons. IFRS 
4Q09
r/r
Oček. AFT
Oček. TRH

Tržby
15 045
-9,1%
15 215
15 208

OIBDA
6 605
-2,4%
6 525
6 492

   OIBDA marže
44,0%
+3,0 p.b.
42,9%

EBIT
3 619
2,8%
3 525
3 518

Čistý zisk
2 770
5,6%
2 754
2 691

EPS (Kč, p.a.)
34,4
5,6%
34,2

Dividenda (Kč, p.a.)
40
-20,0%
47,5
42-50

Zdroje: Telefonica O2 CR a ATLANTIK FT
 

Tweet 20
Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.