Pátek 24. září. Svátek má Jaromír.

Telefonica CR: Výsledky za 1Q13 lehce pod odhady

07.05.2013 | 11:03 0 Komentářů

Souhrn

Telefonica CR (TEF CR) zveřejnila své konsolidované výsledky za 1Q13 podle mezinárodních účetních standardů (IFRS). Dosažená čísla jsou lehce pod odhady trhu, kdy provozní zisk OIBDA (po poplatcích za značku) dosáhl 4,1 mld. Kč (oček. 4,26 mld. Kč). Výrazným znakem jsou mimořádné náklady spjaté s restrukturalizací (odchodné zaměstnancům) ve výši 354 mil. Kč (dle našeho očekávání 350 mil. Kč). Společnost zopakovala svůj výhled, který však není detailněji kvantifikován.

 

Společnost již z letošního schváleného odkupu (2 % kapitálu) nakoupila 0,39 % kapitálu za průměrnou cenu 302 Kč/akcii. Akcie (2 % kapitálu) nakoupené v loňském roce budou dle očekávání zrušeny.

 

Celkově hodnotíme výsledky mírně nepříznivě, ale výraznější negativní reakce trhu by měla být mírněna vysokým hrubým dividendovým výnosem (10,6 %), jež si titul nese do 9.10.

 

Výsledek hospodaření

Celkové výnosy za 1Q13 meziročně poklesly o 4,4 % r/r na úroveň 11,93 mld. Kč, což je dle očekávání 11,96 mld. Kč. Pokles je způsoben pokračujícím tlakem na obou telefoniích v ČR. V mobilních linkách (-6,9 % r/r vs. oček. -7,0 %) to bylo především díky regulatornímu vlivu poklesu propojovacích poplatků. Ve fixní telefonii (-5,4 % r/r vs. oček. -4,2 %) byl útlum pak způsoben především díky poklesu hlasových služeb (-17,7 %). Vůči naší projekci byl rozdíl způsoben v ICT službách, které jsou velmi volatilní (445 vs. oček. 496 mil. Kč). Celkově je srovnatelnost vůči projekci ztížená, protože Telefonica CR předvedla novou strukturu vykazování výsledků, která je výrazně odlišná od té stávající. Změna struktury může dle našeho názoru více znesnadňovat přehled v některých stěžejních segmentech. Technicky nás tato změna nepotěšila.

 

Výsledky ze Slovenska byly v souladu s projekcí. Dle vlastního dopočtu bylo dosaženo tržeb ve výši 1219 mil. Kč za 1Q  vs. oček. 1235 mil. Kč. Bez konsolidace dosáhlo Slovensko vykazovaných 1277 mil. Kč (+16,0 %).

 

Provozní zisk na úrovni OIBDA dosáhl úrovně 4,1 mld. Kč (-14,2 % r/r) a tím byl lehce pod očekáváním (4,26 mld. Kč). Srovnatelné provozní náklady (včetně poplatků za značku) poklesly o 4,0 % r/r, což je mírně větší úspora než jsme čekali (-3,4 %). Důvodem je především nižší než očekávaný poplatek za značku (248 vs. oček. 299 mil. Kč). Nicméně tato položka je velmi volatilní a může opětovně docházet k přesunu do jiných čtvrtletí (jako v min. letech). Hlavním bodem lehce nižší provozní marže než očekávání trhu jsou tak pravděpodobně mimořádné náklady na snižování stavu zaměstnanců ve výši 354 mil. Kč (naše projekce 350 mil. Kč), které nemusely být zahrnuty ve všech projekcích. Vykázaná OIBDA marže je 34,4 % vs. oček. trhu 35,6 %.

 

Výsledek na provozní úrovni EBIT v hodnotě 1,36 mld. Kč (-28,5 % r/r) byl tím rovněž nižší než očekávání trhu (1,46 mld. Kč). Stejně tomu bylo i u čistého zisku ve výši 1,05 mld. Kč vs. oček. 1,18 mld. Kč. Daný čistý zisk představuje zisk na akcii v anualizované výši 13,3 Kč, což indikuje P/E 21,0

 

Výhled 2013

Výhled na rok 2013 byl potvrzen. S tím, že společnost očekává jen lehkou erozi provozní marže OIBDA (srovnatelná úroveň je 41,4 %) a investiční náklady pod hranicí 6 mld. Kč bez vlivu probíhající aukce nových kmitočtů.

 

Zpětný odkup akcií

Společnost do 30.4. odkoupila 0,39 % kapitálu ze schválených 2 % za průměrnou cenu 302 Kč/akcii. Vloni odkoupená 2 % kapitálu budou zrušena a TEF CR tak bude mít 315,65 mil. kusů akcií.

 

Doporučení

Celkově hodnotíme výsledky mírně nepříznivě, ale výraznější negativní reakce trhu by měla být mírněna vysokým hrubým dividendovým výnosem (10,6 %), jež si titul nese do 9.10. Lehce nás znepokojuje restrukturalizace vykazování výsledků, kde prozatím vidíme spíše prostor pro nepřehledné zveřejňování některých vlivů (regulatorní vlivy atd.).

 

IFRS kons. (mil Kč)

1Q13

r/r

J&T

TRH

Tržby

11 925

-4,4 %

11 999

11 960

OIBDA (po poplatcích za značku)

4 098

-14,2 %

4 167

4 256

OIBDA marže

34,4 %

-3,9 p.b.

34,7%

35,6%

EBIT

1 361

-28,5 %

1 362

1 461

Čistý zisk

1 047

-35,5 %

1 068

1 178

Čistý zisk na akcii (p.a.)

13,3

-35,5 %

13,5

14,9

Zdroje: Telefonica CR a J&T Banka

 

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.