Úterý 13. dubna. Svátek má Aleš.

Telefonica br?n? v?t??mu poklesu burzy

02.10.2013 | 14:51 0 Komentářů

Pra?sk? burza p?i st?ede?n? seanci lehce oslabuje. P?ed v?t??mi ztr?tami ji chr?n? zejm?na Telefonica, je? s bl???c? se dividendou p?id?v? 1,5 % (311,6 K?). ?EZ za minim?ln? aktivity osciluje kolem 494 K?. Pegas posiluje o 0,5 % na na 574 K?, analytici Erste Group zvy?uj? jeho c?lovou cenu na 640 K? vzhledem k tomu, ?e o?ek?vaj? v?ce jak 70% nav??en? kapacity do roku 2017. Komer?n? banka roste, Erste Group naopak kles?. ECB ne sv?m zased?n? ?rokov? sazby nezm?nila, ?ek? se v?ak na konferenci, kde by mohlo b?t nazna?eno uvoln?n? likvidity do bankovn?ho sektoru. Podle posledn?ch informac? by v It?lii m?lo doj?t ke vysloven? d?v?ry vl?d?. Trhy lehce negativn? zasko?il ni??? po?et vytvo?en?ch pracovn?ch m?st v soukrom?m sektoru podle agentury ADP. Toto ??slo je aktu?ln? d?le?it? vzhledem k tomu, ?e kv?li uzav?en? n?kter?ch ??ad? v USA nebudou tento p?tek zve?ejn?na ofici?ln? ??sla ohledn? americk? zam?stnanosti.

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.