Pátek 24. září. Svátek má Jaromír.

TEF CR: Deutsche Telekom kupuje GTS CE

11.11.2013 | 08:43 0 Komentářů

Deutsche Telekom AG kupuje GTS CE od spole?nost? soukrom?ho kapit?lu. T?mto krokem Deutsche Telekom AG z?sk? p??stup k pevn?m link?m v Polsku, ?esk? republice, Ma?arsku a Rumunsku. S ??sly za rok 2012 se transakce uskute?nila na pom?ru 6,3 EV/EBITDA, co? pova?ujeme za pom?rn? vysok? ukazatel vzhledem k sektoru, a obzvl??t? za pevn? linky. Pro TEF CR t?m m??e na dom?c?m trhu vznikat konkurent i na poli fixn?ch linek. Nicm?n? vzhledem k sou?asn?mu rozpolo?en? fixn?ch linek (st?le propady z b??n?ch slu?eb a rozv?jej?c? datov? a ICT slu?by) prozat?m nevn?m?me v?razn?j?? negativn? dopad.

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.