Neděle 07. března. Svátek má Tomáš.

Stavebnictví v režii budování a oprav infrastruktury

Říjnové výsledky stavebnictví byly slabší, a to nejenom kvůli nižšímu počtu pracovních dnů. Po očištění o kalendářní vlivy stavebnictví vykázalo pokles o 0,3 %, který šel na vrub pozemnímu stavitelství. Nedá se říct, že by se už změnil trend celého odvětví, spíše jde o vliv poměrně vysokého srovnávajícího základu z předchozího roku. V plusu naproti tomu zůstala inženýrská výstavba odrážející solidní zásobu zakázek financovaných veřejným sektorem. Otázkou je, zda se podaří její tempo udržet i nadále, když vezmeme v úvahu parametry státního rozpočtu na příští rok, a z nich vyplývající malý manévrovací prostor na výdajové straně. Na rozdíl od průmyslu by se však toto odvětví mohlo udržet v černých číslech i v dalších měsících.

Pozdě ale přece. Tak se dají zhodnotit výsledky bytové výstavby v letošním roce. Výstavba nových bytů nabrala na tempu (+18 % za prvních deset měsíců), nicméně boom přichází s výrazným zpožděním a s výrazně vyššími cenami pro potenciální kupce. Výstavba se téměř zdvojnásobila na nejvíce napjatém regionálním trhu, tj. v Praze, a boom zažívá i v Brně. Na druhou stranu méně se staví ve středočeském kraji, který je vedle hlavního města obvykle tím stavebně nejaktivnějším. Vyšší nabídka by měla výrazněji zbrzdit růst cen na realitním trhu, i když musí počítat s vyššími náklady na výstavbu – ať už jde o ceny stavebních prací nebo stavebních materiálů. Proto i nadále počítáme s výrazným zpomalením růstu cen nemovitostí v roce 2020.

Petr Dufek
Finanční trhy

Zdroj: ČSOB

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.