Sobota 08. května. Je Statní Svátek - Den vítězství.

Státní rozpočet skončil v září v deficitu ve výši 21 mld. Kč, i po očištění o příjmy a výdaje z EU jde o 14 mld. Kč horší výsledek než v loni

Hospodaření státního rozpočtu skončilo v září v deficitu ve výši 21 mld. Kč, zatímco v září minulého roku bylo v přebytku 17 mld. Kč. Rozdíl tak dosáhl necelých 38 mld. Kč, po zohlednění vlivu příjmů a výdajů z EU by bylo letošní hospodaření ve srovnání s minulým rokem horší o 14 mld. Kč, (viz graf 1 a 2).

Celkové příjmy státního rozpočtu od začátku roku meziročně vzrostly o 7,7 %, zatímco celkové výdaje zrychlují a v září meziročně přidaly o 11,6 % yoy (viz tabulka).

Ve srovnání s očekáváním státního rozpočtu na letošní rok příjmy státu zůstávají za očekáváníma to nejen u DPH, které bylo začátkem roku ovlivněno některými technickými faktory. Stále více zaostávají také příjmy z daně z příjmů fyzických osob a také výběr sociálního pojištění. Přitom zpomalení růstu mezd v první polovině roku bylo nad očekáváním mírné. Naopak v opačném směru se začaly lépe vybírat firemní daně, které v první polovině roku spíše zaostávaly za očekáváním. Celkové daňové příjmy (a to i na celostátní úrovni) zaostávají a patrně za celý letošní rok budou mírně slabší, než bylo rozpočtováno.

Naopak výdaje prozatím rostou rychleji, než bylo předpokládáno, dle ministerstva to je však dáno i tím, že některé výdaje byly již uhrazeny předčasně, a nebudou po zbytek roku dále tolik růst, například platby neziskovým organizacím.

Navzdory mírně slabším příjmům a některým vyšším výdajům nemusí skončit státní rozpočet v horším než očekávaném deficitu 40 mld. Kč, jelikož nakonec mohou růst méně investiční výdaje. Ty jsou v posledních letech velmi rozkolísané i z titulu úspěšnosti čerpání peněz z EU. To naznačují i současná čísla, jelikož investiční výdaje jsou prozatím plněny ze 64 % plánu rozpočtu, zatímco pro září by odpovídalo 75 %, ačkoli ke konci roku investiční aktivita obvykle zrychlí.

Celkové hospodaření veřejného sektoru by však navzdory deficitnímu vývoji státního rozpočtu mohlo i letos skončit s mírně pozitivním výsledkem díky hospodaření krajů, měst a obcí, tak jak tomu bylo i v minulých letech. Jejich hospodaření za druhé čtvrtletí však bude ČSÚ zveřejněno až zítra.

Jakub Seidler, Ph.D.

hlavní ekonom pro ČR

Zdroj: ING Bank

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.