Úterý 09. března. Svátek má Františka.

Skupina PPF usiluje o převzetí Monety a její fúzi s Air Bank

22.01.2021 | 20:25 0 Komentářů

Moneta Money Bank večer oznámila, že obdržela od Skupiny PPF dvě zprávy, ze kterých vyplývá zájem Skupiny PPF o převzetí tohoto bankovního domu a jeho fúzi s Air Bank. V rámci dobrovolné nabídky by mohla odkoupit až 20 % akcií Monety (s právem navýšit na 29 %), navrhovaný poměr výměny akcií v rámci fúze Monety s Air Bank by PPF přinesl 39,7% podíl.

Moneta Money Bank

Moneta Money Bank dnes po uzavření trhů informovala, že obdržela od společnosti Tanemo ze Skupiny PPF: A) veřejný návrh na odkoupení 20 % akcií Monety s možností navýšení až na 29 % za 80 Kč na akcii a B) návrh na fúzi Monety s Air Bank, na základě které by Skupina PPF získala 39,7 % nad rámec veřejného návrhu.

Moneta je připravena se skupinou PPF o akvizici a jejích parametrech jednat. Zde považujeme za vhodné zmínit, že v případě dosažení obchodní dohody a následné realizace této akvizice by dle našeho názoru skupina PPF byla s vysokou pravděpodobností povinna učinit akcionářům Monety povinnou nabídku převzetí podle zákona o nabídkách převzetí (zákon č. 104/2008 Sb.),“ uvádí Moneta v prohlášení, podle kterého představenstvo zveřejní své stanovisko nejpozději do pátku 29. ledna 2021 (zvýraznění redakce).

Dobrovolný návrh na odkup 20 % akcií s právem navýšit na 29 % ze strany PPF

Skupina PPF bude nabízet odkup akcií za peněžité protiplnění ve výši 80 Kč za akcii. Maximální objem bude 20 % s právem Skupiny PPF ho navýšit na 29 %.

Jelikož získání více než 10% podílu je na základě zákona o bankách podmíněno získáním souhlasu České národní banky, je odkup rozdělen na nepodmíněnou část (prvních 10 % akcií) a část podmíněnou souhlasem ČNB. PPF o souhlas požádá do 20 pracovních dnů ode dne, kdy oznámí, že celkový objem odkupovaných akcií přesáhne 10 % či více (po započítání aktuálního podílu PPF v Monetě ve výši 0,6279 %).

Dobrovolný veřejný návrh na odkup akcií budou moci akcionáři Monety přijmout v období od 8. února 2021 do 26. února 2021. PPF si zároveň vyhrazuje právo lhůtu prodloužit do 5. března 2021.

„Jako důvod dobrovolného veřejného návrhu je uveden zájem skupiny PPF na dosažení dohody s Monetou na akvizici a vzájemné kombinaci obchodních aktivit, která předjímá spojení Air Bank a.s. a dalších společností ze skupiny PPF poskytujících finanční služby v České a Slovenské republice,“ vysvětluje Moneta v prohlášení.

„V tomto kontextu se PPF rozhodla oslovit akcionáře Monety prostřednictvím dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií tak, aby PPF získala významný podíl v Monetě a mohla podpořit realizaci uvedeného záměru z pozice významného akcionáře Monety. PPF zároveň prostřednictvím dobrovolného veřejného návrhu umožňuje akcionářům Monety, kteří s případnou realizací uvedeného záměru nesouhlasí, akcie Monety prodat. Dobrovolný veřejný návrh však není uvedeným záměrem, ani souhlasem akcionářů Monety s ním nijak podmíněn,“ uvádí se dále.

Jan Tománek, Fio banka, a.s.

Jan Tománek, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.