Sobota 10. dubna. Svátek má Darja.

Rozšířený komentář k výsledkům za 1Q 2013

29.04.2013 | 13:29 0 Komentářů

Výsledky za 1Q

Erste Group dnes oznámila výsledky hospodaření za 1Q 2013. Čistý zisk dosáhl 176 mil. EUR (-49 % r/r), což je v souladu s naší projekcí. Propad v meziročním srovnání je mimo jiné způsoben absencí jednorázových položek (+250 mil. EUR v 1Q 2012 z odkupu vlastních cenných papírů).

Provozní zisk banky poklesl meziročně o 9 % na 835 mil. EUR, především kvůli propadu úrokových výnosů o 7 %. Negativně působí jak pokles celkového objemu úvěrového portfolia (-3,3 % r/r na 130,3 mld. EUR), tak pokračující tlak na úrokové marže (2,74 % oproti 2,87 % v 1Q 2012). Úrokové výnosy klesají na všech klíčových trzích, negativním překvapením je pak 10% propad v České republice, kde se i přes meziroční růst úvěrů (+3 % r/r) výrazně projevují nízké sazby (základní sazba ČNB na 0,05 %) a rostoucí konkurence ze strany menších bank, což vedlo k poklesu čisté úrokové marže z 3,98 % v 1Q 2012 na 3,55 % nyní. Výnosy z poplatků a provizí meziročně rostly o 4 % na 448 mil. EUR, když došlo k zlepšení u poplatků z obchodování s cennými papíry.

Úsporná opatření se nadále projevují v pokračujícím poklesu provozních nákladů (-1,5 % r/r), což je v souladu s výhledem managementu na pokles nákladů o přibližně 2 % v tomto roce.

Ostatní výnosy ve výši -103 mil. EUR zahrnují mimo jiné bankovní daně (-72 mil. EUR), přecenění některých aktiv a investic (-29 mil. EUR) a amortizaci nehmotných aktiv (-16 mil. EUR).

Podíl nesplácených úvěrů se zvýšil na 9,4 % (9,2 % na konci roku 2012). K mírnému zlepšení došlo v Rakousku, ČR a na Slovensku, na druhou stranu v Maďarsku a Rumunsku podíl nesplácených úvěrů nadále rychle narůstá. Opravné položky v 1Q dosáhly 402 mil. EUR, což je méně, než očekával trh (412 mil. EUR). Z našeho pohledu je hlavní zdroj překvapení především rozpouštění rezerv v Rakousku, kde EB Austria reportovala dokonce mírně kladné opravné položky (2,5 mil. EUR) oproti -31 mil. EUR v 1Q 2012. Bez tohoto jednorázového rozpouštění by tak rizikové náklady zaostaly za naším i tržním očekáváním.

 

Výhled managementu

Ohledně výhledu management pouze zopakoval, že v tomto roce očekává stabilní provozní výsledek, dvouciferný pokles rizikových nákladů a návrat rumunské pobočky BCR do zisku. Vzhledem k dosavadnímu vývoji vidíme výhled na stabilní provozní zisk jako příliš optimistický a v průběhu roku by mělo dojít k jeho snížení. Zvyšování základních úrokových sazeb centrálních bank je podle našeho názoru nereálné jak tento, tak i příští rok, což spolu s absencí výraznějšího ekonomického růstu nenahrává výraznějšímu oživení úrokových výnosů. Úspory na straně nákladů pak nejsou schopny tento pokles vykompenzovat.  

 

Zhodnocení

Celkově jsou dnes zveřejněná čísla v souladu s našimi projekcemi a jejich vyznění je tak v tuto chvíli neutrální. V delším časovém horizontu bude záležet, zda se již ve výsledcích za 2Q (30. července) ukáže výraznější zlepšení hospodaření, které je nutné pro dosažení výhledu managementu. Pokud tomu tak nebude, či management přímo sníží výhled (což očekáváme), mohou se akcie dostat pod výraznější tlak kvůli revizím očekávaných výsledků. Do té doby by vývoj akcií měl reflektovat celkový sentiment na trhu.

Vzhledem k nutnosti výraznějších úprav našich projekcí dáváme cílovou cenu 20,4 EUR i dlouhodobé nákupní doporučení do revize. 

 

Kons., IFRS (mil. EUR)

1Q 2013

1Q 2012

r/r

Odhad J&T

Konsensus

Celkové provozní výnosy

1 767

1 861

-5%

1 757

1 763

   Čisté úrokové výnosy

1 241

1 337

-7%

1 247

1 252

   Poplatky a provize

448

430

+4%

431

439

Celkové provozní náklady

-931

-945

-2%

-923

-932

Provozní zisk

835

916

-9%

835

833

Ostatní výnosy

-103

152

-118

-121

Opravné položky

-402

-581

–31%

-421

-412

Čistý zisk

176

347

-49%

178

184

Zdroj: J&T banka, Erste

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.