Neděle 24. ledna. Svátek má Milena.

Ranní přehled: 31/03/10; VIG, Orco, AAA Auto, PMČR, Unipetrol

31.03.2010 | 11:17 0 Komentářů

Index PX: 1 213 bodů (0.7% d/d); objem: 1 175 mil. Kč
 
Komentář trhu
Pražská burza včera zahájila optimisticky, na trhu krátce po otevření převládali kupci. Nicméně nízká aktivita a nijaké obchodování v Evropě znamenaly pro index mírný ústup z denních maxim. Až závěrečná aukce v reakci na lepší spotřebitelskou důvěru v USA posunula PX výš, ten tak zakončil den s 0,7% ziskem. Silný nákupní apetit ale převládal po celý den na Unipetrolu, kde se zobchodoval zajímavý objem a titul posílil o 2,9 %. Akcie vrostla bez významnější zprávy. Na zvýšenou cílovou cenu od Merill Lynch (10 liber) reagovaly akcie NWR, kde se taktéž zobchodoval nadprůměrný objem a akcie si připsala necelé 3,0 % (221,7 Kč). Těžební společnosti obecně opět táhnou rostoucí ceny komodit. Přestože ČEZ dostal zvýšenou cenu od GS (1250 Kč), zájem investorů to nijak nezvýšil, titul povyrostl jen mírně na 900 Kč. Banky zůstaly v pozadí, Erste Bank si polepšila o 0,2 % na 789 Kč. Komerční banka přidala 1,0 % (3889 Kč).
 
VIG: Neutrální (Analytik: Milan Lávička)
Pojišťovna Vienna Insurance Group (VIG) oznámila své konsolidované hospodářské výsledky za rok 2009. Zisk před zdaněním (441 mil. EUR) je na úrovni předchozího výhledu společnosti. Žádná položka výkazu zisků a ztrát nepřinesla výraznější překvapení, stejně jako navrhovaná dividenda. Management navrhne dividendu ve výši 0,9 EUR na akcii, což při současné ceně akcií VIG (39,5 EUR) představuje dividendový výnos 2,3 %. Ohledně výhledu hospodaření společnost zopakovala, že v tomto roce očekává jednociferný růst pojistného a minimálně 10% nárůst zisku před zdaněním.
VIG také oznámila, že plánuje vstup na trh v Černé hoře, a dále prostřednictvím svých polských společností plánuje expanzi na trh neživotního pojištění v Lotyšsku a prostřednictvím rakouské Donau Versicherung rozšíření aktivit v Itálii. V krátkodobém a střednědobém horizontu by tyto aktivity neměly vzhledem k relativně malému rozsahu výrazněji ovlivnit hospodaření VIG. Z dlouhodobého pohledu nadále rozšiřují potenciál růstu v regionu CEE. Celkově hodnotíme zveřejněné výsledky neutrálně a neměly by vyvolat výraznější tržní reakci. Společnost opět potvrdila stabilitu svého hospodaření. Výhled pro tento rok považujeme za poměrně konzervativní a podle našeho názoru nebude pro společnost obtížné ho překonat.
 

v mil. EUR
2009
r/r
2008
odhad AFT

Hrubé předepsané pojistné
8 019
1,5%
7 899
8 043

Čisté získané pojistné
7 242
4,0%
6 961
7 217

Čisté příjmy z investic
929
1,2
918
941

Náklady na pojistné škody
-5 877
4,8%
-5 607
-5 926

Provozní náklady
-1 649
5,6%
-1 562
-1 606

Zisk před zdaněním
441
-18,4%
541
441

Čistý zisk
340
-16,7%
409
335

Zdroj: VIG, ATLANTIK FT
 
Orco: Negativní (Analytik: Patrick Vyroubal)
Společnost Orco včera zveřejnila výsledky za rok 2009, které byly horší než naše očekávání. Společnost oznámila, že NAV na akcii pokleslo na 8,2 EUR (-81 % r/r), a bylo tak nižší než náš odhad 13,3 EUR (důvodem je vyšší než očekávaná čistá ztráta). Ve 2. polovině r. 2009 NAV na akcii pokleslo o 46 % (z 15 EUR). Dnes bychom proto čekali negativní reakci trhu vzhledem k tomu, že průměrný diskont k NAV u srovnatelných společností je 38% a v případě Orco je to jen 2 %.
Tržby poklesly o 16 % r/r na 252 mil. EUR a byly vyšší než naše očekávání (237 mil. EUR) díky vyšším tržbám z prodeje rezidenčních nemovitostí. Ztráta z přecenění portfolia se snížila na 178 mil. EUR (-18 % r/r), ale byla vyšší než naše projekce (-153 mil. EUR). Na provozní úrovni byla dosažena ztráta 254 mil. EUR (-387 mil. EUR v r. 2008), která je mírně vyšší než naše očekávání (-246 mil. EUR). Důvodem ztráty je vyšší než očekávaná ztráta z přecenění portfolia. Čistá ztráta se meziročně snížila o 36 % na 251 mil. EUR (-23 EUR/akcie; -391 mil. EUR v r. 2008) a byla vyšší než naše očekávání (-217 mil. EUR) vlivem vyšší ztráty na provozní úrovni a vyšším finančním nákladům. Ve 4Q09 byla čistá ztráta 49 mil. EUR (-4,5 EUR/akcie).
 

IFRS, kons. (mil. EUR)
2009
r/r
2008
eAFT

Tržby
251,5
-16%
299,9
237,2

Přecenění aktiv
-177,6
-18%
-217,0
-153,3

Provozní výsledek
-254,2
-34%
-386,8
-245,6

Finanční výsledek
-110,2
-14%
-127,6
-100,3

Ztráta před zdaněním
-364,4
-29%
-514,4
-346,0

Čistá ztráta
-250,6
-36%
-390,6
-216,6

Ztráta na akcii (EUR)
-23,4
-37%
-36,9
-19,8

NAV na akcii (EUR)
8,2
-81%
42,5
13,3

Zdroj: Orco, ATLANTIK FT
 
Dle očekávání včera Orco předložilo věřitelům plán na restrukturalizaci, ve kterém společnost navrhuje prodloužení splatnosti dluhopisů až o 10 let a splacení 100% jistiny (již dříve komunikováno). Průměrná splatnost dluhopisů (přes 400 mil. EUR; 25% celk. dluhu) by se prodloužila ze současných 3 let na 8 let. Důvodem je dokončení projektů a restrukturalizace společnosti. O návrhu rozhodne do konce června pařížský obchodní soud. Návrh nepřináší novou informaci. Dohodu s věřiteli považujeme za klíčovou pro pokračování fungování společnosti. Během roku 2009 Orco renegociovalo více než 350 mil. EUR dluhu (přes 20% celkového dluhu) zejména formou prodloužení splatnosti.
 
AAA Auto: Pozitivní (Analytik: Patrick Vyroubal)
Společnost AAA Auto dnes zveřejnila neauditované hospodářské výsledky za rok 2009. V roce 2009 tržby poklesly o 44 % r/r na 165,1 mil. EUR a byly v souladu s naším očekáváním 165,0 mil. EUR. Nižší tržby plynou z menšího počtu prodaných vozů (-39 % r/r vs. oček. -39 % r/r; vliv ekonomického prostředí a uzavření některých poboček). Hrubý zisk klesl na 38,2 mil. EUR (-44 % r/r) a byl mírně nižší než naše očekávání 39,0 mil. EUR. Marže hrubého zisku dosáhla 23,1 % (-0,1 p.b. r/r; oček. 23,6 %). Čistý zisk u pokračujících operací dosáhl 2,7 mil. EUR (0,5 mil. EUR ve 4Q09) a byl vyšší než naše očekávání (1,2 mil. EUR) díky nižším než očekávaným provozním a finančním nákladům  Ztráta z nepokračujících operací byla 1,5 mil. EUR (oček. -1,0 mil. EUR).
Celkově byl vykázán čistý zisk 1,2 mil. EUR (oček. 0,2 mil. EUR), čímž společnost splnila cíl celoročního zisku. Společnosti se v roce 2009 podařilo stabilizovat hospodaření a úspěšně realizovat úsporná opatření, která umožnila návrat do zisku. Přestože se v ekonomice objevují náznaky zlepšení, tak pokračující slabost spotřebitelské poptávky by měla být nadále limitujícím faktorem hospodaření společnosti. V roce 2010 chce společnost prodat stejný či lehce nižší počet vozů a plánuje otevřít 1 až 3 nové pobočky.
 

IFRS, kons. (mil. EUR)
2009
r/r
2008
eAFT

Tržby
165,1
-44%
293,9
165,0

Hrubý zisk
38,2
-44%
68,4
39,0

   Hrubý zisk marže
23,1%
-0,1 p.b.
23,3%
23,6%

EBIT
5,1
1120%
0,4
3,2

Finanční výsledek
-0,8
-58%
-1,9
-1,5

Čistý zisk (pokr. operace)
2,7
n.a.
-2,2
1,2

Nepokračující operace
-1,5
-95%
-30,2
-1,0

Čistý zisk bez minorit
1,2
n.a.
-32,4
0,2

Zdroj: AAA Auto, ATLANTIK FT
 
PMČR: Neutrální (Analytik: Milan Vaníček)
Philip Morris ČR dle očekávání vydal včera společně s pozvánkou na valnou hromadu své výsledky za rok 2009. Nekonsolidovaná čísla byla plně v souladu s naším očekáváním a tak čistý zisk dosáhl 2 147 mil. Kč vs. oček. 2 168 mil. Kč, což představuje 40% meziroční nárůst. Silný meziroční růst je důsledek absence nepříznivé situace okolo předzásobení z roku 2008.
Management navrhuje hrubou dividendu ve výši 780 Kč/akcii, což rovněž odpovídá očekávání 790 Kč. Tento návrh představuje 7,8% hrubý dividendový výnos. Naposledy bude akcie s nárokem na dividendu obchodována 27. dubna a 30. dubna se bude konat valná hromada, kde se mimo jiné očekává schválení navržené dividendy.
 

Nekonsol, v mil. Kč, IFRS
2009
r/r
Oček AFT

Tržby
10 375
20,3%
10 643

EBIT
2 712
37,3%
2 753

   EBIT marže
26,1%
3,5 p.b.
25,9%

Čistý zisk
2 147
40,0%
2 168

Zisk/akcie (Kč)
782
40,0%
790

Dividenda*/akcie (Kč)
780
39,3%
790

Zdroj: PMCR, ATLANTIK FT *návrh dividendy managementem
 
Unipetrol: Neutrální (Analytik: Petr Novák)
Unipetrol zveřejnil včera po zavření trhu své auditované konsolidované výsledky hospodaření za rok 2009, které jsou plně v souladu s dříve zveřejněnými neauditovanými výsledky (25. února).  Provozní úroveň (EBIT) skončila ve ztrátě ve výši 654 mil. Kč, čistý zisk skončil ztrátou 840 mil. Kč. Důvodem slabé výkonnosti v roce 2009 byla velice slabá výkonnost rafinérského a petrochemického segmentu v důsledku propadu ekonomiky. Rok 2010 by měl být rokem postupného oživení výkonnosti. Zprávu hodnotíme neutrálně.

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.