Úterý 01. prosince. Svátek má Iva.

Ranní přehled 28/08: NWR, ČEZ, ECM, Orco, AAA, makro

28.08.2008 | 11:43 0 Komentářů

Index PX: 1 444 bodů (+0,5 % d/d), objem: 1 645 mil. Kč
 
NWR: Neutrální/Negativní zpráva (Analytik: Petr Novák)
Společnost NWR dnes před otevřením trhu zveřejnila své výsledky za 1. pololetí 2008 (a 2Q08). Výsledky jsou celkově velice dobré, díky prudkému nárůstu ceny uhlí (koksovatelné uhlí +54 % r/r) v roce 2008. Na provozní úrovni však výsledky zaostaly za očekáváním trhu i za naší projekcí. Celkové tržby těžební divize NWR za 1H08 stouply na 1,03 mld. EUR (+58,6 % r/r). Nárůst byl způsoben i o 1% r/r vyšším objemem prodejů za 1H08. Díky tomu, že provozní výnosy rostly rychleji než provozní náklady, provozní zisk meziročně výrazně vzrostl. EBIT tak za 1H08 dosáhl 270 mil. EUR (+158 % r/r). Provozní marže EBIT stoupla o  10,1 p.b. r/r na 34,6 %. Očekávání trhu na provozní úrovni však bylo vyšší (329 mil. EUR). Trh čekal vyšší tržby a nižší provozní náklad. My jsme očekávali EBIT 305 mil. EUR.
Velmi dobrá provozní úroveň způsobila i výrazné meziroční zvýšení čistého zisku. Čistý zisk za 1H08 stoupl na 187 mil EUR (+339,3 % r/r), ale zaostal za očekáváním trhu 251 mil. EUR (odhad AFT: 206 mil. EUR). Celkově hodnotíme výsledky NWR jako velmi dobré, avšak za očekáváním trhu. Proto očekáváme oslabení akcie po dnech růstu před zveřejněním výsledků.
Společnost také oznámila, že 23. října vyplatí dividendu ve výši 0,28 EUR/akcii (6,9 Kč, dividendový výnos 1,4 %).
 

mil. EUR
1H08
r/r
1H07
Trh
AFT
Překvapení

Tržby
1 027,463
58,6%
647,801
1 047,000
1 028,714
-1,9%

EBITDA
355,173
93,1%
183,885

390,760

   marže
34,6%
6,2 p.b.
28,4%

38,0%
34,6%

EBIT
270,466
158,0%
104,832
329,000
304,455
-17,8%

   marže
26,3%
10,1 p.b.
16,2%
31,4%
29,6%
-5,1%

Čistý zisk
187,104
335,2%
42,988
251,000
205,502
-25,5%

Zisk/akcii (EUR, p.a.)
1,4
335,2%
0,3
1,9
1,6
-25,5%

Zdroj: NWR, projekce ATLANTIK FT, Reuters (očekávání trhu).
 
ČEZ: Neutrální zpráva (Analytik: Petr Novák)
ČEZ včera oznámil, že koupil od společnosti Continental Wind Partners (CWP) projekt větrných farem Fontanela a Cogealac v Rumunsku o celkovém instalovaném výkonu 600 MW. Investice ČEZu do výstavby této větrné farmy dosáhne celkem 1,1 mld. EUR (27 mld. Kč, 45,6 Kč/akcii). To, že se ČEZ zajímá o tento projekt, bylo trhu již známo, proto není oznámení koupi překvapivé pro nás ani pro trh. Celkový instalovaný výkon ČEZu by tak díky tomuto projektu měl stoupnout zhruba o 4,2 % (na 14 892 MW). ČEZ nesdělil podrobnosti o způsobu financování projektu. Vzhledem k nízké zadluženosti společnosti (D/E 0,9, sektor je více než 2) a silné schopnosti generovat finanční prostředky však předpokládáme významné zapojení dluhového financování. Roční využití instalovaného výkonu by mělo dosahovat kolem 28 %, což je více než využití instalovaného výkonu větrných elektráren v ČR. Návratnost celého projektu bude záviset na využití instalovaného výkonu v dalších letech, ceně elektřiny (garantovaný výkup po dobu patnácti let) a ceně za zelené kredity. Dle naší hrubé kalkulace by návratnost projektu mohla být kolem 13 let, přičemž životnost větrných elektráren je 20 let. Agentura Fitch potvrdila po této transakci rating ČEZu na stupni A-.
 
ECM: Neutrální zpráva (Analytik: Patrick Vyroubal)
Včera ECM zveřejnilo výsledky za 1. pololetí 2008. Další reklasifikace výsledovky neumožňuje u některých položek srovnání s našimi odhady. Po očištění o nerealizovaný zisk z prodeje projektu Diplomat (bude zaúčtováno až ve 3Q) zaostala provozní úroveň za naším očekáváním (ztráta 4,0 mil. EUR oproti oček. 0 mil. EUR). Důvodem jsou vyšší než očekávané administrativní a ostatní náklady, které byly jen částečně kompenzovány vyšším než očekávaným ziskem z přecenění. Meziročně jde o zhoršení vzhledem k zisku 6,8 mil. EUR za 1H07. Celkově firma vykázala čistou ztrátu 19,7 mil. EUR (zisk 1,7 mil. EUR za 1H07), přičemž významně se na ní podílely i kurzové ztráty (nepeněžní položka) z investičního portfolia (-12,1 mil. EUR). Dále se nepříznivě projevil nižší zisk z přecenění a vyšší administrativní a ostatní náklady. Čistá hodnota aktiv (NAV) na akcii činí 55,1 EUR, což znamená 5% r/r pokles a 4% pokles vůči NAV ke konci roku 2007. Naše predikce byla 53,4 EUR. Důvodem poklesu je zejména čistá ztráta. Současný diskont k NAV činí 65 % (průměr obdobných společností je 48 %). Domníváme se, že horší než očekávaný provozní výsledek (po očištění) či pokles NAV na akcii může dnes vyvolat tlak na cenu akcie. Ten však může být vyvážen vysokým diskontem vůči NAV.
 

IFRS, kons. (tis. EUR)
1H08*
r/r
1H07*
odhad AFT

Hrubé výnosy
15 977
75%
9 139
14 301

Čisté výnosy
4 596
5%
4 362
9 370**

Zisk z přecenění inv. majetku
3 660
-50%
7 358
2 477

EBIT
-3 965
-159%
6 759
3 287

   EBIT marže
-48,0%
-105,7%
57,7%
27,7%

Zisk před zdaněním
-24 913
-1920%
1 369
-26 501

Čistý zisk po minoritách
-19 731
-1253%
1 711
-21 528

Zisk na akcii (EUR)
-4,6
-1138%
0,4
-5,1

NAV na akcii (EUR)
55,1
-5%
57,7
53,4

Zdroj: ECM, ATLANTIK FT; *reklasifikováno, **reklasifikace neumožnuje srovnání
 
Orco: Neutrální zpráva (Analytik: Patrick Vyroubal)
Dnes po zavření trhu zveřejní Orco výsledky za 1H08. Již dříve byla oznámena výše tržeb, které činily 113 mil. EUR (-9 % r/r). Čekáme pokles zisku z přecenění majetku na 34,4 mil. EUR (nepříznivý efekt růstu výnosů/yields), který povede k poklesu provozního zisku na 38,2 mil. EUR (-62 % r/r). Finanční úroveň bude zatížena vyššími náklady na financování (dluh se loni zdvojnásobil). Z důvodu nižšího zisku z přecenění a vyšších finančních nákladů by mělo být dosaženo čisté ztráty ve výši 17,5 mil. EUR (zisk 55,1 mil. EUR v 1H07). NAV na akcii by mělo poklesnout na 88,1 EUR (-6 % r/r; důsledek čisté ztráty). Domníváme se, že čistá ztráta a pokles NAV na akcii by mohly být vnímány nepříznivě ze strany trhu. Potenciální reakce by ale mohla být utlumena současným vysokým diskontem vůči NAV (75 % oproti 48 % v sektoru). Zdůrazňujeme, že výsledky by mohly být silně ovlivněny překvapením na úrovni zisku z přecenění, což by ovlivnilo i EBIT a čistý zisk, a tedy i reakci trhu.
 

IFRS, kons. (mil. EUR)
odhad AFT
r/r
1H07
Trh
Rozpětí

Tržby
113,0
-9%
124,8

Přecenění inv. majetku
34,4
-64%
96,8
45,0
28,9 – 69,9

EBIT
38,2
-62%
99,6
67,7
38,2 – 85,4

   EBIT marže
25,9%
-19,1%
45,0%

Zisk před zdaněním
-21,3
n.a.
86,6

Čistý zisk
-17,5
n.a.
55,1
1,1
-17,5 – +41,0

Zisk na akcii (EUR)*
-1,6
n.a.
5,3

NAV na akcii (EUR)*
88,1
-6%
93,7

Zdroj: Orco, Bloomberg, ATLANTIK FT; * na základě rozdílného počtu akcií
 
AAA Auto: Neutrální zpráva (Analytik: Patrick Vyroubal)
Dnes po uzavření trhu zveřejní AAA Auto výsledky za 1H08. Již dříve společnost oznámila počet prodaných aut za 1H08 (-9 % r/r z důvodu nepříznivého vývoje na trhu ojetých vozidel). Nicméně díky vyšší průměrné ceně za prodané auto celkové tržby stagnovaly (223,5 mil. EUR). Marže hrubého zisku by se měla zlepšit na 17,6 % (nárůst z 17,0 % za FY07) podporována vyššími tržbami z finančních služeb. Z důvodu stále zvýšených personálních a ostatních provozních nákladů čekáme, že provozní úroveň EBITDA skončí ve ztrátě 6,9 mil. EUR a EBIT ve ztrátě 9,6 mil. EUR, protože opatření na zlepšení ziskovosti ještě nedosáhla plného účinku. Celkově čekáme čistou ztrátu 10,5 mil. EUR. Domníváme se, že zveřejněné výsledky by neměly mít významný dopad na obchodování.
 

kons. IFRS, mil. EUR
odhad AFT
r/r
1H07
Trh

Tržby
223,5
0%
224,4
216,7

Hrubý zisk
39,4
n.a.
n.a.

   Marže hrubého zisku
17,6%
n.a.
n.a.

EBITDA
-6,9
n.a.
n.a.

   EBITDA marže
-3,1%
n.a.
n.a.

EBIT
-9,6
n.a.
n.a.
-8,1

Čistý zisk
-10,5
n.a.
n.a.
-8,8

Zisk na akcii (EUR)
-0,15
n.a.
n.a.

Zdroj: AAA Auto, Bloomberg, ATLANTIK FT
 
Průměrná mzda 2Q 2008 (Analytik: Petr Sklenář)
Průměrná mzda v druhém čtvrtletí dosáhla 23 182 korun a meziročně se zvýšila o 8,0 %. Po očištění o inflaci reálná mzda vzrostla o 1,1 %, což představuje nejnižší nárůst za posledních 10 let. Mzdy v české ekonomice rostou – nominální růst je nejvyšší od poloviny 90. let – ale nečekaně vyšší inflace z tohoto růstu výrazně ukrajuje. Reálný růst je naopak nejnižší od roku 1998, kdy reálné mzdy klesaly. Nižší růst mezd tlumí domácí spotřebitelskou poptávku, a tedy růst celé ekonomiky.

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.