Neděle 25. října. Svátek má Beáta.

Ranní přehled: 28/04/10; ECM, KB, PMČR, KIT Digital

28.04.2010 | 10:49 0 Komentářů

Index PX: 1 298 bodů (-1,2 % d/d); objem: 1 701 mil. Kč
 
Komentář
Úterní propad evropských trhů vyvolávala nervozita kolem Řecka, kterou na závěr vygradovalo snížením ratingu od S&P nejen Řecku, ale i Portugalsku. Hlavní indexy odepsaly přes dvě procenta, zatímco PX stačil propadnout jen o 1,2 %. Nicméně ztráty zaznamenaly především banky, oslabené navíc aférou kolem Goldman Sachs. Erste Bank oslabila o 2,3 % na 585 Kč. Komerční banka ztratila 1,9 % (4180 Kč). Pokles cen komodit také ovlivnil NWR, které umazalo 2 % (278,5 Kč). Poměrně stabilně se naopak vyvíjel ČEZ (-0,1 %, 925 Kč), jenž v posledních dnech nezaznamenal takový mohutný nárůst. Stabilní kupci zůstali na Unipetrolu (-0,3 %, 200 Kč). Akcie CETV zakončily obchodování při ceně 717 Kč (-1,4 %), v USA zavřely na 694 Kč.
 
ECM: Neutrální (Patrick Vyroubal)
Dnes (v 16:00 hod.) společnost ECM zveřejní hospodářské výsledky za rok 2009, který by stále měly být nepříznivě ovlivněny přeceněním realitního portfolia. Čisté výnosy z pronájmu a ostatní výnosy by se měly zvýšit na 16,4 mil. EUR (-24 % r/r) díky vyšším výnosům z pronájmu u City Tower a vyšším servisním poplatkům. U přecenění nemovitostního portfolia očekáváme ztrátu 20,8 mil. EUR (-44,7 mil. EUR v r. 2008), která se týká zejména druhé poloviny roku (-19,1 mil. EUR). Naše očekávání vychází z nedávné zprávy představenstva, podle které se zadluženost společnosti (poměr dluh/aktiva) zvýšila na 80 % (cca 60 % v r. 2008). Na provozní úrovni odhadujeme ztrátu 25,2 mil. EUR, která plyne především z přecenění portfolia. Čisté finanční náklady projektujeme ve výši 20,6 mil. EUR a jsou dány hlavně růstem úrokových nákladů na 27,3 mil. EUR (8 % r/r). Celkově předpokládáme, že čistá ztráta dosáhne 38,5 mil. EUR (-5,6 EUR/akcie), přičemž je ovlivněna ztrátou na provozní úrovni a finančních nákladů. Ve 4Q09 by čistá ztráta měla činit 9,4 mil. EUR. Odhadujeme, že NAV na akcii pokleslo na 13,5 EUR (-34% r/r) vlivem ztráty v hospodaření.
Společnost nedávno uvedla, že z důvodu vysoké zadluženosti porušuje smluvní podmínky u EUR dluhopisů, a proto bude chtít jednat s věřiteli, aby nedošlo k předčasnému splacení. Kvůli snaze snížit zadluženosti chce společnost pokračovat v prodeji některých aktiv.
 

IFRS, kons. (tis. EUR)
2009e
r/r
2008

Čisté výnosy z pronájmu aj.
16 368
24%
13 179

Přecenění inv. majetku
-20 763
-54%
-44 674

Provozní výsledek
-25 179
-66%
-74 237

Finanční náklady
-20 610
-14%
-23 965

Ztráta před zdaněním
-46 644
-52%
-98 148

Čistá ztráta
-38 515
-62%
-102 489

Ztráta na akcii (EUR)
-5,6
-62%
-14,9

NAV na akcii (EUR)
13,5
-33%
20,3

Zdroj: ECM, ATLANTIK FT
 
KB: Neutrální (Milan Lávička)
Podle včera zveřejněné akcionářské struktury Komerční banky navýšila State Street Bank svůj podíl v období od konce března do 22. dubna z 5,2 na 6,7 %. Zvyšování podílu tohoto akcionáře může stát částečně za zvýšenými zobchodovanými objemy, které se na pražské burze vyskytovaly v uplynulých dnech.
 

 
31. 3. 2010
22. 4. 2010

Počet akcií
Podíl
Počet akcií
Podíl

Societe Generale S.A.
22 940 227
60,35%
22 940 227
60,35%

Chase Nominees Limited
2 126 201
5,59%
2 099 617
5,52%

State Street Bank And Trust Company
1 979 778
5,21%
2 525 659
6,65%

Ostatní akcionáři
10 963 646
28,84%
10 444 349
27,48%

Zdroj: KB, Bloomberg
 
PMČR: Neutrální (Milan Vaníček)
Philip Morris ČR (PMČR) se dnes 28. dubna obchoduje poprvé bez nároku na hrubou dividendu 780 Kč (dle běžného T+3 vypořádání), což je návrh managementu a představuje 7,8% hrubý dividendový výnos. V pátek 30. dubna bude valná hromada společnosti mimo jiné schvalovat právě návrh managementu na výplatu dividendy.
 
KIT Digital (Milan Vaníček)
Společnost KIT Digital oznámila, že dokončila dříve avizovaný prodej 4,23 mil. nových akcií za cenu 13 USD za akcii. Čistý výnos z akcií by měl dosáhnout přibližně 50,3 mil. USD. Upisovatelé mají dále opci na navýšení o dalších 634,6 tis. kusů akcií k pokrytí přeupsání. Celkový počet akcií se tak zvýší až o 28 % na 22,5 mil. Výnos emise chce společnost použít k financování budoucích akvizic a dalšího rozvoj. Tento krok je v souladu s dlouhodobou strategií firmy zaměřit se na rychlý růst prostřednictvím akvizic, které jsou financovány emisemi nových akcií. V tomto roce se jedná již o třetí navyšování kapitálu. 

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.