Sobota 27. února. Svátek má Alexandr.

Ranní přehled 26/02: Unipetrol, Erste, CME, ČEZ, NWR

26.02.2009 | 10:49 0 Komentářů

Index PX: 642 bodů (pokles o 0,4 % d/d), objem: 1 539 mil. Kč.
 
Unipetrol: Neutrální/Negativní zpráva (Analytik: Petr Novák)
Unipetrol dnes před otevřením trhu zveřejnil své konsolidované výsledky za 4Q08. Výsledky byly na úrovni provozního zisku (EBIT) a čistého zisku horší než očekávání trhu. Tržby klesly na 19,0 mld. Kč (-10,1 % r/r), kvůli propadu ceny ropy ve 4Q08 (pokles průměrné ceny o 37 % r/r, zohledněno v cenách produktů). Tržby jsou pod očekáváním trhu (21,9 mld. Kč), ale v souladu s naší projekcí 19,2  mld. Kč. Na provozní úrovni EBIT firma vykázala ztrátu 1,3 mld. Kč (odhad trhu: 1,1 mld. Kč, odhad AFT: 1,4 mld. Kč). Důvodem hluboké ztráty je hlavně přecenění zásob (dopad 1,8 mld. Kč) a odstávka ethylenové jednotky (229 mil. Kč). Provozní ztráta způsobila čistou ztrátu 1,2 mld. Kč (odhad trhu: 1,1 mld. Kč, odhad AFT: 1,4 mld. Kč). Čistá ztráta zaostala za odhadem trhu kvůli horší provozní úrovni.
Protože výsledky zklamaly očekávání trhu, očekáváme negativní reakci trhu. Investory bude zajímat, zda nové vedení společnosti sdělí nějaká opatření pro to, jak se vyrovnat s negativní ekonomickou situací v letošním roce. Prezentaci uceleného plánu však nelze od nového vedení očekávat (nový generální ředitel Urbanowicz).
 

kons., mil. Kč
4Q08
r/r
4Q07
Trh
eAFT

Tržby
19 015
-10,1%
21 149
21 900
19 200

EBIT
-1 261
91,9%
-657
-1 050
-1 444

   marže
-6,6%
-3,5%
-3,1%
-5,0%
-7,5%

Čistý zisk (po minoritách)
-1 200
115,4%
-557
-1 090
-1 314

Zisk/akcii (Kč, p.a.)
-26,5
115,4%
-12,3
-23,2
-29,0

Zdroj: Unipetrol, ATLANTIK FT a Bloomberg.
 
Erste: Neutrální zpráva (Analytik: Milan Lávička)
Erste Bank zítra (27.2.) před otevřením trhu zveřejní své výsledky hospodaření za rok 2008. Protože banka již oznámila předběžné výsledky, investoři se budou soustředit zejména na informace o plánované kapitálové injekci od rakouské vlády (2,7 mld. EUR), na vývoj kvality úvěrového portfolia, vývoj portfolia cenných papírů ABS/CDO, další vývoj goodwillu v Rumunsku a informace o dividendách. Očekáváme, že management navrhne dividendu 0,5 EUR/akcii (6,7% dividendový výnos). Vzhledem k současné situaci však vidíme určité riziko nižší či dokonce žádné dividendy.
Během svého Dne kapitálových trhů Erste zopakovala, že letos plánuje zvýšit svůj provozní zisk o 10 %. Vzhledem k výsledku za rok 2008 (+19 % r/r) a dosavadnímu vývoji bychom v případě zopakování výhledu považovali  tento cíl za ambiciózní, ale dosažitelný. Jelikož negativní faktory (např. přecenění goodwillu a výrazný nárůst opravných položek) by již měly být obsaženy v ceně akcií, očekáváme spíše pozitivní reakci, pokud se potvrdí silná kapitálová pozice Erste a pozitivní výhled provozní úrovně v následujících letech.
 

kons., IFRS (mil. EUR)
e2008
2007
r/r
e4Q 2008
4Q 2007
r/r

Celkové provozní výnosy
6 993
6 155
13,6%
1 746
1 665
4,9%

   Čisté úrokové výnosy
4 823
3 946
22,2%
1 250
1 102
13,5%

   Výnosy z poplatků a provizí
2 010
1 858
8,2%
521
504
3,4%

Celkové provozní náklady
-4 002
-3 642
9,9%
-949
-932
1,8%

Opravné položky
-1 168
-455
156,7%
-566
-119
375,9%

Ostatní výsledek
-1 340
-165
710,3%
-1 071
-39
2 623,8%

Zisk po zdanění z nepokrač. činností
610
28

0
2

Čistý zisk*)
862
1 175
-26,6%
-601
337

Zdroj: EB, projekce a výpočty ATLANTIK FT. *bez podílů menšinových akcionářů.
 
CME: Negativní zpráva (Analytik: Patrick Vyroubal)
Společnost CME včera sdělila, že v příštích dvou letech očekává období krize v regionu, kde působí. Primárním cílem je zachování likvidity. CME zopakovala, že provozní náklady by mohly být sníženy až o 20 % r/r, aniž by utrpěla sledovanost. V roce 2009 firma očekává pokles EBITDA v lokálních měnách na některých či všech svých trzích, což je změna oproti předchozímu očekávání, že EBITDA by neměla poklesnout. CME pravděpodobně vykáže pokles tržeb na všech či některých trzích (zejména na Ukrajině). Kapitálové výdaje by neměly překročit 60 mil. USD. Potenciální porušení smluvních podmínek dluhu firmy by nemělo způsobit žádné vážné problémy (možno dále čerpat úvěry na lokální úrovni). CME nyní neplánuje vydat akcie, ale v budoucnu bude zvažovat všechny možnosti jak zachovat dostatečnou likviditu. Předpokládáme, že zejména komentář ohledně poklesu tržeb a EBITDA v místních měnách bude vnímán investory nepříznivě.
 
ČEZ: Neutrální zpráva (Analytik: Petr Novák)
ČEZ dnes oznámil, že společně s J&T  (50:50 společný podnik), zvítězil v tendru na koupi 100% podílu v německé těžební společnosti MIBRAG. Kupní cena činí 404 mil. EUR (11,5 mld. Kč, ČEZ tedy zaplatí 5,7 mld. Kč). Způsob financování transakce nebyl sdělen. MIBRAG ročně vytěží 19 mil. tun hnědého uhlí, má zásoby 530 mil. tun. Čistý zisk v roce 2007 činil 43 mil EUR (1,2 mld. Kč). Společnost má další rozvojové plány těžby. Součástí  společnosti jsou také tři kogenerační energetické zdroje (výkon 208 MW, výroba 1,4 TWh elektřiny).
Kupní cena odpovídá násobkům EV/EBITDA 3,4 a P/E 9,4 (index těžebních společností agentury Bloomberg se obchoduje za P/E 9,6). Z hlediska  nákupní ceny hodnotíme transakci neutrálně. Návratnost investice určí také investiční plán, o kterém zatím nemáme žádné informace. Pozitivně lze hodnotit průlom ČEZu na západoevropské trhy výroby elektřiny a těžby uhlí (ČEZ již zde podniká jako obchodník s elektřinou). Podnikatelské prostředí by zde pro ČEZ mělo být příznivější než ve východní Evropě, kde ČEZ provedl své předchozí akvizice. Dle našeho názoru však tato transakce může odložit spuštění zpětné odkupu akcií ČEZu.  
 
NWR: Neutrální zpráva (Analytik: Petr Novák)
NWR dnes oznámilo podmínky výplaty dividendy za zisku za 2. pololetí, která bude činit 0,18 EUR na akcii (5,1 Kč, 7,1% dividendový výnos). Výši dividendy společnost sdělila včera při zveřejnění výsledků hospodaření. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy bude 17. duben. Měnu, v které si akcionář přeje nechat dividendu vyplatit (euro, koruna, polský zlotý), si musí zvolit nejpozději do 30. dubna. Výplata dividendy proběhne 22. května.

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.