Úterý 21. září. Svátek má Matouš.

Ranní přehled: 25/02/10; Unipetrol CME, Telefónica O2, ČEZ, Erste

25.02.2010 | 10:05 0 Komentářů

Index PX: 1 138 bodů (-0.5% d/d); objem: 1 437 mil. Kč
 
Komentář trhu:
Ani výsledky dvou společností nepomohly pražské burze k větší aktivitě. Index PX podobně jako evropské trhy během dne osciloval kolem nuly. Výraznější pokles zaznamenal až v závěrečné aukci, kdy byly v USA zveřejněny horší data z prodejů nových domů. Index PX tak zakončil den se ztrátou 0,5 %. Na lepší výsledky hospodaření uhelné společnosti NWR investoři nereagovali přehnaným zájmem, akcie mírně posílily k 180 Kč, nicméně nakonec uzavřely na 178 Kč, tedy beze změny. Pozitivně překvapily také výsledky mediální skupiny CETV. Přestože nezazněla informace, kterou by trh nečekal, investoři neměli o akcie zájem a čekali na možné zprávy z telefonické konference v 15:00 a otevření Nasdaq. Na původní úrovni 540 Kč ale titul nevydržel a zakončil na 535,5 Kč (+0,7 %). Nákupní objednávky byly patrné především na Telefónice, ta odkryje čísla ve čtvrtek po trhu. Její akcie si ve středu připsaly 0,2 % (451,5 Kč). Bankovní tituly oslabily. Komerční banka (-1,2 %; 3 650 Kč) pokračuje třetím dnem v poklesu. Erste Bank odevzdala 0,3 % (717,5 Kč).
 
Unipetrol: Neutrální (Analytik: Petr Novák)
Unipetrol dnes zveřejnil výsledky za 4Q09 (2009). Výsledky jsou na provozní úrovni mírně horší, než je očekávání trhu, na úrovni čistého zisku jsou však plně v souladu s očekáváním trhu. Ve srovnání s naším očekáváním hodnotíme výsledky Unipetrolu jako v souladu. Celkové tržby Unipetrolu ve 4Q09 dosáhly 18,3 mld. Kč (-3,5 % r/r), což je plně v souladu s očekáváním trhu i naším očekáváním (také 18,3 mld. Kč). Důvodem slabé výkonnosti je především slabá výkonnost rafinérského segmentu, který zaznamenal velice nízké rafinérské marže (pouze 1,38 USD/bbl ve 4Q09, -73 % r/r). Rafinérský segment tak ve 4Q09 vykázal provozní ztrátu ve výši 320 mil. Kč, za kterou stojí velká ztráta na úrovni Ostatních společností, které poskytují služby klíčovým součástem skupiny (ztráta na úrovni EBIT ve výši 181 mil. Kč).  EBITDA za 4Q09 tak skončila ziskem ve výši 620 mil. Kč, což je mírně méně, než bylo očekávání trhu (634 mil. Kč), avšak výsledek na této úrovni lze hodnotit jako v souladu s očekáváním. Menší absolutní rozdíl na úrovni EBITDA než EBIT je způsoben vyššími než očekávanými odpisy za 4Q09 (880 mil. Kč), trh očekával odpisy ve výši 836 mil. Kč (eAFT: 860 mil. Kč). Na úrovni EBIT vykázala společnost ztrátu ve výši 260 mil. Kč, trh čekal nižší ztrátu (202 mil. Kč). My jsme čekali ztrátu ve výši 249 mil. Kč, dosažený výsledek tak pro nás není přílišným překvapením. Na úrovni čistého zisku Unipetrol vykázal ve 4Q09 ztrátu ve výši 261 mil. Kč, což je plně v souladu s očekáváním trhu (262 mil. Kč) a mírně nad naším očekáváním (ztráta 281 mil. Kč). Celkově si myslíme, že výsledky za 4Q09 nebudou pro akcie Unipetrolu přílišným impulsem, ale větší než trhem očekávaná ztráta na úrovni EBIT může případně tlačit na cenu akcií tohoto titulu.  

kons., mil. Kč
4Q09
r/r
4Q08
Trh
eAFT

Tržby
18 347
-3,5%
19 015
18 315
18 264

EBITDA
620
-276,7%
-351
634
611

marže
3,4%
5,2 p.b.
-1,8%
3,5%
3,3%

EBIT
-260
-79,4%
-1,261
-202
-249

   marže
-1,4%
5,2 p.b.
-6,6%
-1,1%
-1,4%

NI (po minoritách)
-261
-78,3%
-1,200
-262
-281

EPS (Kč, anualizováno)
-5,8
-78,3%
-26,5
-5,8
-6,2

Zdroj: Unipetrol, výpočty ATLANTIK FT, Reuters (Očekávání trhu).
 
CME: Neutrální (Analytik: Patrick Vyroubal)
Na konferenčním hovoru CME sdělila, že zotavení reklamního trhu čeká ve 2. pololetí roku 2010. V 1. pololetí by reklamní trh měl stagnovat, ale na některých trzích by mohlo dojít k poklesu, protože inzerenti zůstávají stále opatrní. Růst reklamního trhu za celý rok 2010 by se měl pohybovat v nízkých jednociferných číslech. Tento komentář je v souladu s předchozím prohlášeními společnosti. Pouze vyjádření ohledně možného poklesu v 1. čtvrtletí či 1. pololetí by mohlo pro některé investory znamenat určité překvapení. Celkově lze říci, že reklamní trh by se měl již stabilizovat a postupně se vracet k růstu s ohledem na postupné ekonomické zotavení. Nelze však opomíjet riziko opětovného ekonomického poklesu.
CME dále řekla, že další informace k bulharské akvizici přinese až po uzavření transakce (při výsledcích za 1Q 2010). V případě prodeje ukrajinských aktiv již byl udělen souhlas antimonopolního úřadu. Dokončení transakce se stále očekává ve 2. polovině dubna. Dokončení obou transakcí umožní společnost dosáhnout cíle kladné EBITDA v roce 2010, jelikož bulharské operace nyní generují ztrátu. Mezi hlavní cíle pro rok 2010 patří posílení vedoucí pozice na trhu z hlediska tržního podílu, snížení nákladů vůči roku 2009, zlepšení ziskovosti či diverzifikace tržeb.
 
Telefónica O2 CR: Neutrální (Analytik: Milan Vaníček)
Telefonica O2 CR zveřejní dnes po zavření trhu své konsoldiované výsledky za 4Q09. Očekáváme, že bude pokračovat omezenost spotřebních výdajů na telefonické služby kvůli ekonomické situaci, která se bude projevovat především na poklesu tržeb, kde celkově očekáváme pokles o 8,1 % r/r. Po segmentech projektujeme, že fixní telefonie vykáže 11,6% pokles a mobilní linky pokles o 8,2 %. Z posledních výsledků je patrné, že společnost přikročila k razantní politice úspory nákladů. Tato politika vede k udržení si solidních marží. V případě OIBDA marže (provozní zisk) očekáváme 42,9 %, nicméně v absolutní výši OIBDA poklesne o 3,6 %. Čistý zisk odhadujeme na 2,8 mld. Kč, tedy 5,0% růst.
Mimo výsledků bude hlavním tématem návrh managementu na výplatu hrubé dividendy. Očekáváme, že bude navrženo 47,5 Kč (oček. hrubý div. výnos 10,6 %), což je o 3 % méně než loni. Důvodem meziročního snížení je především prostor v bilanci (zadržené zisky), který bez dalších kroků je již omezený. Odhad trhu je v rozmezí 42-50 Kč. Předpokládáme, že návrh pod 45 Kč by trh vnímal negativně. Naopak potvrzení rozmezí 45-50 Kč by jen potvrdilo současný solidní zájem o titul.

mil. Kč, kons. IFRS
e3Q09
r/r
3Q08
odhad trhu

Tržby
15 215
-8,1%
16 553
15 208

OIBDA (EBITDA)
6 525
-3,6%
6 772
6 492

OIBDA marže
42,9%
2,0%
40,9%

EBIT
3 525
0,2%
3 520
3 518

Čistý zisk
2 754
5,0%
2 624
2 691

Dividenda (Kč, ann.)
47 5
-3,0%
50
42-50

Zdroje: Telefónica O2 CR a ATLANTIK FT
 
ČEZ: Neutrální (Analytik: Petr Novák)
ČEZ zveřejní konsolidované výsledky za rok 2009 (4Q09) zítra (26. února) před otevřením trhu (8:00 SEČ). Celkově očekáváme, že by konsolidované výsledky za 4Q09 i rok 2009 měly být lepší než v roce 2008, a to hlavně díky vyšší průměrné prodejní ceně (předprodej) v segmentu Výroba a obchod SE. Očekáváme tak, že EBITDA za rok 2009 dosáhne 91,4 mld. Kč (+4,8 % r/r), ČEZ by tak měl bez problémů splnit svůj výhled na celoroční hospodaření (EBITDA 90,3 mld. Kč). Na úrovni čistého zisku se na výsledku pozitivně projeví hlavně přecenění akciové opce na akcie MOL, a díky tomu by měla být výkonnost na úrovni finančních nákladů a výnosů meziročně výrazně lepší (ztráta z přecenění opce na akcie MOL 5,5 mld. Kč za rok 2008).  Hlavně díky tomu by úroveň čistého zisku měla růst rychleji, než provozní úroveň, a čistý zisk za rok 2009 by tak měl dle naší predikce dosáhnout 52,9 mld. Kč (+13,8 % r/r). ČEZ by tak měl splnit i svůj výhled na hospodaření v roce 2009 i na úrovni čistého zisku (50,2 mld. Kč). Naše očekávání je plně v souladu s očekáváním trhu.
Společnost by společně s výsledky měla zveřejnit také svůj výhled na výkonnost v roce 2010. Ta by měla být letos negativně ovlivněna poklesem prodejních cen v segmentu Výroba a obchod v SE, a celkově by tak měla být meziročně horší.  Očekáváme, že by EBITDA ČEZu v roce 2010 mohla dosáhnout 89,2 mld. Kč (-2,5% r/r). Předpokládáme, že vedení ČEZu bude ve svém výhledu na rok 2010 konzervativní (jako tradičně) a výhled ČEZu by tak mohl být i nižší než náš pohled i pohled trhu (eBloomberg 89,9 mld. Kč). To by mohlo být rizikem pro cenu akcií ČEZu.

Kons., mil. Kč
2009e
r/r
2008
Trh

Tržby
189 148
4,1%
181 638
188 840

EBITDA
91 397
4,8%
87 210
91 200

   EBITDA marže
48,3%
+0,3 p.b.
48,0%
48,3%

EBIT
69 020
5,9%
65 163
68 440

   EBIT marže
36,5%
0,6 p.b.
35,9%
36,2%

Čistý zisk
52 924
13,8%
46 510
52 920

Zdroj: ČEZ, výpočty ATLANTIK FT, Reuters (Očekávání trhu).
 
Erste: Neutrální (Analytik: Milan Vaníček)
Erste Bank zítra před otevřením trhu oznámí výsledky hospodaření za celý rok 2009. Očekáváme čistý zisk ve výši 922 mil. EUR, o 7,3 % výše než v roce 2008. Meziroční srovnání je však zkresleno mimořádným výnosem z prodeje pojišťovacích aktivit (640 mil. EUR) a odpisy goodwillu (570 mil. EUR) v roce 2008. Očekáváme, že celkové výnosy vzrostou o 8,1 % r/r na 7 564 mil. EUR zásluhou růstu úrokových výnosů (+6,0 %) a vyššího zisku z obchodování. Provozní náklady by podle naší projekce měly dosáhnout 3 845 mil. EUR, což je o 3,9 % níže než v předešlém roce. Opravné položky k rizikovým úvěrům očekáváme na úrovní 1 999 mil. EUR, o 86,6 % více než za stejné období minulého roku. Nicméně v mezikvartálním srovnání by již mohlo dojít k určité stabilizaci (-1,3 % q/q). 
Provozní úroveň by se měla ve 4Q vyvíjet v podobném trendu jako v prvních 9 měsících roku a neměla by přinést výraznější překvapení. Investoři se tak zaměří především na vývoj nesplácených úvěrů, kapitalizaci banky a případné komentáře ohledně dopadu plánovaných změn v regulaci bank na kapitálové ukazatele Erste. S tím souvisí také oznámení o výši navrhované dividendy. Očekáváme dividendu ve výši 0,45 EUR na akcii (0,65 v minulém roce). Je však možné, že vzhledem k relativně nízké kapitalizaci v porovnání s konkurencí a tlaku na další navyšování kapitálu v souvislosti s připravovanou regulací, bude oznámený návrh dividendy nižší. 

kons., IFRS (mil. EUR)
e 2009
2008
r/r
e 4Q 2009
4Q 2008
r/r
eTrh

Celkové provozní výnosy
7 564
6 999
8,1%
1 907
1 752
8,9%
1 867

Celkové provozní náklady
-3 845
-4 002
-3,9%
-965
-948
1,8%
-955

Provozní zisk
3 719
2 997
24,1%
942
804
17,2%
915

Opravné položky
-1 999
-1 071
86,6%
-550
-469
17,2%
579

Zisk před zdaněním
1 393
576
141,7%
315
-746
-142,2%
272

Čistý zisk*)
922
860
7,3%
202
-603

182

Zdroj: Erste, Atlantik FT  

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.