Středa 03. března. Svátek má Kamil.

Ranní přehled: 25/02/09, CME, Zentiva, TEF O2, Unipetrol, NWR, CEZ

25.02.2009 | 10:03 0 Komentářů

Index PX: 645 bodů (beze změny d/d), objem: 1 997 mil. Kč

Komentář trhu
Výsledky NWR za rok 2008 naplnily očekávání analytiků, ale dividenda ve výši 0,18 EUR na akcii a cena kontraktů pro rok 2009 trh zklamaly. Akcie zareagovaly poklesem o 5,82 %. Jinak byly trhy ovlivněny negativním sentimentem investorů napříč všemi evropskými trhy. Orco Properties včera ztratilo 10,80 %, CETV kleslo o 3,81 %. S výrazným růstem o 4,79 % zavřely akcie společnosti Telefónica, která zveřejnila výsledky za rok 2008 až po zavření trhu. Pozitivnímu vývoji také napomohly výsledky Magyar Telekom, které předčily očekávání trhu. Index PX klesl nakonec pouze o 0,03 %.

CME: Negativní. DD:Koupit. Cílová cena: 87 USD.
CME oznámila výsledky za r. 2008, které nesplnily výhled společnosti z října minulého roku. Tržby činily 1 019,9 mil. USD vs. odhad CME 1 039 mil. USD (eAFT: 1 038,7 mil. USD) a Seg. EBITDA dosáhla 345,7 mil. USD vs. odhad CME 370 mil. USD (eAFT: 371,5 mil. USD). Ve 4Q08 poklesly tržby meziročně o 3% na 291,5 mil. USD a byly tak nižší než náš (308,8 mil. USD) i tržní odhad (294,6 mil. USD). Důvodem rozdílu oproti našemu odhadu jsou zejména nižší než očekávané tržby v Rumunsku a na Ukrajině, o 14,7 mil. USD z celkového rozdílu 17,3 mil. USD vůči projekci. Seg. EBITDA poklesla o 27% r/r na 93,6 mil. USD (marže 32,1%) a byla také nižší než náš (121,3 mil. USD) i tržní odhad (103,3 mil. USD). Důvodem jsou nižší než očekávané tržby a vyšší než očekávané provozní náklady na Ukrajině (45,9 mil. USD vs. oček. 33,8 mil. USD). Na provozní úrovni CME zaúčtovala impairment (snížení hodnoty) goodwillu ve výši 336,8 mil. USD, který se vztahuje k Ukrajině a Bulharsku. My jsme impairment nezahrnuli do našich projekcí, ale separátně jsme jej očekávali ve výši 100 mil. USD. Díky impairment goodwillu byl provozní zisk ve ztrátě 279,2 mil. USD. Po očištění o impairment by provozní zisk činil 57,6 mil. USD (e AFT: 79,7 mil. USD; rozdíl plyne z nižších tržeb a vyšších nákladů). Na finanční úrovni nedošlo k výrazným překvapením. Celkově CME vykázala čistou ztrátu 323,3 mil. USD. Po očištění o impairment by to byl čistý zisk 13,5 mil. USD (vs. oček. 35,7 mil. USD).
Domníváme se, že výsledky budou patrně přijaty nepříznivě (zejména horší hospodaření na Ukrajině), když nebyl splněn výhled za rok 2008, což už ale bylo částečně očekáváno trhem. K impairment goodwillu by trh nemusel tolik přihlížet, jelikož se jedná o nepeněžní položku. Pravděpodobně důležitější než výsledky bude komentář společnosti na konferenčním hovoru (16:00 CET). Investory bude nejvíce zajímat výhled na rok 2009.

kons. US GAAP (mil. USD)
4Q08
r/r
4Q07
eAFT
eTrh

Tržby
291,5
-3%
301,0
308,8
294,6

Seg. EBITDA
93,6
-27%
128,6
121,3
103,3

     Seg. EBITDA marže
32,1%
-10,6 p.b.
42,7%
39,3%

EBIT
-279,2
n.a.
97,8
79,7

     EBIT marže
-95,8%
n.a.
32,5%
25,8%

Čistý zisk
-323,3
n.a.
73,0
35,7

Zdroj: CME, ATLANTIK FT, Bloomberg.
 
Zentiva: Neutrální. DD: Držet. Cílová cena: 973 Kč.
Společnost Sanofi-Aventis dnes v tiskové zprávě oznámila, že její dobrovolná nabídka na převzetí akcií Zentivy ve výši 1150 Kč/akcii byla úspěšná a Sanofi-Aventis by tak po vypořádání (11. března) měla mít v Zentivě zhruba 94% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech. Před nabídkou drželo Sanofi-Aventis 24,9% podíl v Zentivě. Podmínkiu úspěšnosti dobrovolné nabídky bylo překročení 50% podílu v Zentivě.
Dobrovolná nabídka převzetí dopadla dle našeho očekávání – včetně vysoké úspěšnosti. Tato skutečnost nadále podporuje domněnku postupných kroků ke stažení Zentivy z veřejného obchodování. Vypořádání transakce je stanoveno na 11. března.

TEFO2: Neutrální. DD: Koupit. Cílová cena: 588 Kč.
Telefonica O2 ČR zveřejnila včera po zavření trhů svá konsolidovaná čísla za 4Q08. Celkově byly výsledky v souladu s očekáváním a to především na provozní úrovni OIBDA (6,8 mld. Kč vs. oček. 6,8 mld. Kč). Čistý zisk zaostal za očekáváním (2,6 mld. Kč vs. oček. 2,8 mld. Kč) díky vyšším než očekávaným odpisům (nepeněžní položka). Odpisy vykázaly pokles 8,7 % oproti očekávání -13,0 %.
Kromě výsledků bylo zveřejněno rovněž očekávání na rok 2009 a to vývoj tržeb v rozmezí -3 % až 0 %, provozní zisk OIBDA v rozmezí -4 % až 0 % a růst provozního cash flow v rozmezí 2-5 %. Výhled je v souladu s projekcemi (OIBDA -5,6 % a tržby -4,0 %). Návrh dividendy je rovněž dle očekávání ve výši 50 Kč/akcii (12,5% hrubý div. výnos)
Výsledky, návrh dividendy i výhled vnímáme spíše neutrálně, a proto bychom očekávali neutrální reakci pro zítřejší obchodování. Samozřejmě v aktuální situaci bude vývoj akcie významně ovlivňovat tržní sentiment. Z fundamentálního pohledu společnost svými výsledky i výhledy včetně dividendy potvrdila svůj defenzivní charakter a finanční stabilitu.

Kons. IFRS, mil. Kč
4Q08
r/r
e4Q08
eTRH

Tržby
16 551
3,9%
16 238
16 196

OIBDA
6 771
2,6%
6 743
6 779

  OIBDA marže
41,0%
-0,7 p.p.
41,5%

EBIT
3 519
15,7%
3 643
3 607

Čistý zisk
2 623
-6,0%
2 780
2 811

EPS (Kč)
32,6
-6,0%
34,5
34,9

Dividenda (Kč)
50,0
0,0%
50,0
50,0

Zdroj: Telefonica O2 CR a ATLANTIK FT

Unipetrol: Neutrální. DD: Revize. Cílová cena: Revize.
Unipetrol zítra (26. února) před otevřením trhu zveřejní své výsledky hospodaření za 4Q08. Celkově očekáváme, že tržby klesly na 19,2 mld. Kč (-9,2 % r/r) díky propadu cen ve všech segmentech (odhad trhu 21,9 mld. Kč). Na provozní úroveň bude negativně působit především přeceněním zásob ve výši 1,8 mld. Kč a odstávka ethylenové jednoty (229 mil. Kč). Další vlivy jsou slabé rafinérské marže, pokles rozdílu v cenách ropy typů Ural/Brent a slabé marže z polyolefinů. Výsledkem je očekávání provozní ztráty (EBIT -1,4 mld. Kč vs. -657 mil. Kč za 4Q07). Podle naší projekce by čistá ztráta měla činit 1,3 mld. Kč, trh čeká čistou ztrátu 1,1 mld. Kč.
Dle našeho názoru bude trh zajímat spíše to, zda Unipetrol přijde alespoň s nějakým návrhem opatření proti krizi. Kvůli výměně generálního ředitele však nelze očekávat prezentaci nějakého komplexního plánu. To může trh vnímat negativně.

kons., mil. Kč
odhad 4Q08
r/r
4Q07
odhad trhu

Tržby
19 200
-9,2%
21 149
21 900

EBIT
-1 444
119,8%
-657
-1 090

   marže
-7,5%

-3,1%
-5,0%

Čistý zisk
-1 314

-557
-1 050

EPS (Kč)
-29,0

-12,3
-23,2

Zdroj: Unipetrol, ATLANTIK FT a Bloomberg.
ČEZ: Neutrální. DD: Koupit. Cílová cena: 1002 Kč.
Dle zprávy deníku HN získá ČEZ údajně majoritní podíl v německé těžební společnosti MIBRAG. Podle zdrojů z Německa porazil ČEZ dalšího zájemce: EnBW. Jen připomínáme, že ČEZ podal tuto nabídku společně se společností J&T. Podíl obou společností nebyl zveřejněn. Ze zprávy nevyplývá, zda se ČEZ dohodl s akcionáři MIBRAGu na koupi 100% podílu. Cena za MIBRAG by se dle deníku mohla pohybovat kolem 400 mil. EUR (11,3 mld. Kč). Dle našeho názoru je třeba vyčkat na potvrzení transakce ze strany obou společností (ČEZu i MIBRAGu).

NWR: Neutrální. DD: Revize. Cílová cena: Revize.
Akcie NWR včera zakončily den poklesem o 5,8% d/d a zakončily tak obchodování na 66,2 Kč/akcii. Důvodem poklesu byla negativní nálada na trhu a to, že dividenda za 2H08 a prodejní ceny koksovatelného uhlí (-33,9% r/r) na rok 2009 zklamaly očekávání trhu. Pozitivně nás a zřejmě i trh naopak překvapil zveřejněný objem produkce v roce 2009, který by měl činit 12,1 mil. tun (-4,7 % r/r), NWR dle generálního ředitele zvýšilo tržní podíl (noví zákazníci). Kvůli meziročnímu poklesu prodejů a cen koksovatelného uhlí a koksu v roce 2009 dojde v roce 2009 k poklesu výkonnosti NWR. Dle naší projekce (založené na očekávaném kurzu 26 Kč/EUR dle NWR) by tedy EBITDA v roce 2009 mohla dosáhnout 294 mil. EUR (-58,0% r/r). Pokud však budeme výkonnost v roce 2009 počítat na základe naší projekce průměrného směnného kurzu Kč/EUR (26,7), tak by EBITDA mohla dosáhnout 313,8 mil. EUR (-55,0% r/r). To by znamenalo samozřejmě i pokles vyplacené dividendy (na základě 50% div.výplatního poměru) dle naší projekce na 0,13 EUR (3,6 Kč, 5,4% div.výnos). Valná hromada, která by měla schvalovat nákup 24,99% ve Ferrexpu za 126,6 mil. EUR by se měla uskutečnit koncem dubna, majoritní akcionář RPGI (64%) by na této valné hromadě neměl mít hlasovací práva.

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.