Úterý 28. září. Svátek má Václav.

Ranní přehled: 24/02/10; NWR, CME, Unipetrol, banky

24.02.2010 | 11:26 0 Komentářů

Index PX: 1 143 bodů (-1% d/d); objem: 1 057 mil. Kč
 
Komentář trhu
Likvidita na pražskou burzu včera stále nedorazila. Index PX ale již neměl sílu udržet zisky z minulého týdne a následoval náladu na okolních trzích. Evropské trhy zamířily do červeného poté, co investory zklamal index Ifo podnikatelské nálady v Německu. Bankovní sektor trpěl vlivem špatných výsledků Commerzbank. Více jak 12% ztratila rakouská Raiffeisen International, když se objevily úvahy o možné fúzi s mateřskou společností. Největší pokles tak zaznamenala v rámci BCPP Erste Bank, jenž ztratila 3% (720 Kč). Komerční banka díky poptávce udržela úroveň 3700 Kč a oslabila jen o 0,2%. Poměrně stabilně se jevilo i NWR (178 Kč), to dnes zveřejní své výsledky hospodaření. Další reportující společností bude CETV, které propadlo o 1,15% na 531,8 Kč. Horší náladu pak v 16:00 potvrdila slabá spotřebitelská důvěra v USA, která se dostala na desetiměsíční minimum.
 
NWR: Pozitivní (Analytik: Petr Novák)
NWR právě zveřejnila své výsledky za 4Q09 (rok 2009). Výsledky jsou celkově lepší, než je očekávání trhu a to již na provozní úrovni. Na úrovni čistého zisku dosáhlo NWR dokonce zisku, ačkoliv trh i my jsme čekali ztrátu. Společnost již při zveřejnění prodejních cen na rok 2010 zveřejnila údaje o prodaných objemech uhlí a cenách za rok 2009 a tedy i za 4Q09. Prodané objemy koksu a uhlí ve 4Q09 vzrostly o 14 %, těžba uhlí vzrostla o 18 % r/r. Tržby (již bez NWR Energy) ve 4Q09 dosáhly 341,1 mil. EUR (-21,1 % r/r), zatímco trh i my jsme čekali, že tržby dosáhnou pouze 326,9 mil. EUR, resp. 327,3 mil. EUR. Důvodem rozdílu jsou vyšší dosažené ostatní výnosy (obtížně predikovatelná položka), přičemž tržby z prodeje uhlí se dali dopočíst na základě reportovaných cen a objemů a byly tak trhu prakticky známy. Celkové provozní náklady byly vyšší, než trh očekával, ale  větší pozitivní rozdíl na tržbách je tím důvodem, proč výsledky NWR trh pozitivně překvapily na provozní úrovni. EBIT tak ve 4Q09 dosáhl 19,9 mil. EUR (-84,9 % r/r), trh očekával EBIT pouze ve výši 8,8 mil. EUR. My jsme byli pozitivnější než trh (EBIT ve výši 14,8 mil. EUR). EBITDA dosáhla 68,1 mil. EUR (-60,8 %) a také pozitivně překvapila trh (eAFT: 64,2 mil. EUR). Úroveň čistého zisku pozitivně překvapila, když společnost vykázala čistý zisk ve výši 7,5 mil. EUR, zatímco trh čekal ztrátu ve výši 9,4 mil. EUR. Důvodem rozdílu je nízká úroveň celkových finančních nákladů, které ve 4Q09 dosáhly pouze 1,7 mil. EUR, my jsme očekávali finanční náklady blízko úrovni minulých čtvrtletí, tedy blízko 25 mil. EUR. Rozdíl vyplývá z nižší ztráty z derivátových operací a nižších úrokových nákladů ve 4Q09 (pokles úrokových sazeb).  NWR dále oznámilo, že díky celkové ztrátě v roce 2009 nebude vyplácet dividendu, což bylo trhem i námi očekáváno. Očekáváme pozitivní reakci investorů, protože výsledky převýšily očekávání trhu.
 

Kons., IFRS (mil. Kč)
4Q09
r/r
4Q08
eAFT
Trh

Celkové tržby
341,1
-21,1%
432,6
327,3
326,9

EBITDA
68,1
-60,8%
173,8
64,2
51,0

marže EBITDA
20,0%
-20,2 p.b.
40,2%
19,6%
 

EBIT
19,9
-84,9%
131,7
14,8
8,8

marže EBIT
5,8%
-24,6 p.b.
30,5%
4,5%
 

Čistý zisk
7,5
-91,7%
90,3
-8,6
-9,4

Zdroj: NWR, výpočty ATLANTIK FT. 4Q08 představuje výsledky NWR bez NWR Energy (zdroj: NWR).
 
CME: Neutrální/Pozitivní (Analytik: Patrick Vyroubal)
Společnost CME zveřejnila výsledky za 4Q09, které na provozní úrovni překonaly výhled společnosti i očekávání analytiků. Oproti výhledu společnosti byly důvodem zejména nižší náklady na Ukrajině a v Bulharsku, naopak v ČR a Rumunsku (hlavní země) byly náklady vyšší, a tak výsledky hodnotíme spíše neutrálně, i když lze očekávat pozitivní reakci trhu. Čistá ztráta byla vyšší než očekávání. Investoři dnes ještě obrátí svou pozornost ke konferenčnímu hovoru (15:00 hod.), kde by společnost mohla komentovat vývoj reklamního trhu v letošním roce. Nelze vyloučit, že počátek roku může slabší, jak minulý týden naznačila TV Nova (ČR). V roce 2010 chce společnost dosáhnout kladné EBITDA ve všech zemích, k čemuž ji pomůže prodej ztrátových ukrajinských aktiv a akvizice v Bulharsku.
Tržby poklesly o 14% r/r na 252 mil. USD a mírně překonaly naše i tržní očekávání (240 resp. 243 mil. USD). Tržby byly ve 4Q09 nepříznivě ovlivněny poklesem reklamního trhu (o 10-20% r/r; vliv ekonomické recese), což částečně kompenzovalo posílení lokálních měn vůči dolaru (cca 10% r/r). Za celý rok 2009 reklamní trh ve střední a východní Evropě oslabil o silných 30%. Celkové provozní náklady se snížily méně než tržby (-2% vs. -14%), a proto EBITDA oslabila o 45% r/r na 44 mil. USD a byla vyšší než tržní odhad (37 mil. USD) i naše očekávání (33 mil. USD). EBITDA marže poklesla na 17,5% (-9,6 p.b. r/r; oček. 13,6%). Provozní zisk dosáhl 23 mil. USD a byl vyšší než náš odhad (14 mil. USD) a tržní očekávání (19 mil. USD) díky vyšší než očekávané EBITDA. Provozní ztráta 280 mil. USD ve 4Q08 byla způsobena odpisem goodwillu a nehmotných aktiv (337 mil. USD). Finanční náklady vzrostly na 68 mil. USD (oček. 58 mil. USD) a byly ovlivněny vyššími úrokovými náklady a kurzovými ztrátami (vliv vnitropodnikových půjček). Celkově byla dosažena čistá ztráta 55 mil. USD, která byla vyšší než naše očekávání (-29 mil. USD) a odhad trhu (-7 mil. USD) vlivem vyšších než očekávaných daňových nákladů (vs. oček. daň. kredit).
Za celý rok 2009 tržby poklesly o 30% r/r na 714 mil. USD a EBITDA o 75% r/r na 75 mil. USD, čímž byl překonán výhled společnosti z října 2009 (tržby 702-710 mil. USD a EBITDA 60-70 mil. USD).
 

US GAAP, kons. (mil. USD)
4Q09
r/r
4Q08
eAFT
eTrh

Tržby
252,1
-14%
291,5
239,8
242,8

EBITDA
44,1
-45%
79,8
32,6
36,9

     EBITDA marže
17,5%
-9,6 p.b.
27,1%
13,6%

EBIT
23,0
n.a.
-279,2
14,3
19,0

     EBIT marže
9,1%
n.a.
-96,0%
6,0%

Finanční výsledek
-68,3
113%
-32,1
-57,9

Čistá ztráta
-55,3
-83%
-328,1
-28,8
-7,3

Zdroj: CME, Reuters, ATLANTIK FT
 
Společnost CME oznámila, že s účinností od 1. března se novým finančním ředitelem stane David Sach, který vystřídá prozatímního finančního ředitele Charlese Franka, které byl ve funkci od července 2009.
 
Unipetrol: Neutrání (Analytik: Petr Novák)
Unipetrol zveřejní své konsolidované výsledky za 4Q09 zítra (25. února) před otevřením trhu. Očekáváme, že celkové konsolidované tržby Unipetrolu ve 4Q09 dosáhnou 18,3 mld. Kč (-3,9 % r/r), přičemž důvodem meziročního i mezičtvrtletního poklesu jsou hlavně nižší prodeje. Na provozní úrovni EBIT projektujeme ve 4Q09 ztrátu ve výši 249 mil. Kč (-80,2 % r/r) zatímco EBITDA by měla dosáhnout 611 mil. Kč. Hlavním důvodem horší výkonnosti je stále slabý rafinérský segment, kde průměrná rafinérská marže ve 4Q09 dosáhla pouze 1,38 USD/bbl. Ztráta na provozní úrovni se přenese do úrovně čistého zisku, a společnost by tak měla skončit ve ztrátě 281 mil. Kč. Naše očekávání je na úrovni tržeb plně v souladu s očekávání  trhu, na úrovni provozního zisku očekáváme vyšší ztrátu, než je očekávání trhu. Vyšší provozní ztráta se promítá i do vyšší ztráty na úrovni čistého zisku.
Celkově by výsledky Unipetrolu za 4Q09 neměly pro trh představovat výraznější impuls, protože slabá výkonnost ve 4Q09 by měla být očekávána (ztráta je jasna již od zveřejnění Trading statementu). Denní reakce bude samozřejmě záviset na srovnání s očekáváním trhu.

Kons., IFRS (mil. Kč)
4Q09e
r/r
4Q08
Trh

Celkové tržby
18 264
-3,9%
19 015
18 367

EBITDA
611
-274,0%
-351
694

marže EBITDA
3,3%
5,2 p.b.
-1,8%
3,8%

EBIT
-249
-80,2%
-1,261
-196

marže EBIT
-1,4%
5,2 p.b.
-6,6%
-1,1%

Čistý zisk
-281
-76,6%
-1,200
-235

Zdroj: Unipetrol, výpočty ATLANTIK FT.
 
Banky (Analytik: Milan Lávička)
Dle zátěžových testů ČNB, které jsou prováděny pravidelně od roku 2004, neklesne kapitálová přiměřenost českého bankovního sektoru pod 8 %. ČNB vychází ze tří scénářů, které mají dvouletý horizont výhledu a testuje se úvěrové riziko a dopad tržních rizik. Na základě základního scénáře (návrat k ekonomickému růstu; nejpravděpodobnější) nebudou banky potřebovat dodatečný kapitál. Krizový scénář (návrat do ekonomické recese) odpovídá potřebě 1 mld. Kč dodatečného kapitálu. Katastrofický scénář (ztráta důvěry investorů, nervozita na finančním trhu) předpokládá doplnění kapitálu ve výši 13 mld. Kč. Všechny tři scénáře počítají s nárůstem podílu nesplácených úvěrů. Český bankovní sektor by tak měl odolat případným problémům v budoucnu a jeho stav lze považovat za dobrý.

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.