Neděle 07. března. Svátek má Tomáš.

Ranní přehled 23/02: NWR, Zentiva, Orco

23.02.2009 | 10:25 0 Komentářů

Index PX: 648 bodů (-1,3 % d/d), objem: 2 204 mil. Kč.
 
NWR: Neutrální zpráva (Analytik: Petr Novák)
NWR zveřejní zítra (24. února) před otevřením trhu své výsledky hospodaření za rok 2008 (4Q08). Výsledky budou meziročně výrazně lepší, důvodem růstu byl prudký růst prodejních cen uhlí v roce 2008 (koksovatelné uhlí +59% r/r). Díky tomu očekáváme, že tržby NWR v roce 2008 dosáhnou 2,05 mld. EUR (+49,8% r/r). Díky rychlejšímu nárůstu tržeb než provozních nákladů očekáváme, že EBITDA za rok 2008 dosáhne 686 mil. EUR (+83,6% r/r). EBITDA marže by pak měla dosáhnout 33,5% (+6,2 p.b. r/r). Nárůst provozní výkonnosti se projeví i nárůstem čistého zisku, který by měl dle naší projekce dosáhnout 345,6 mil. EUR (+75,9% r/r). Naše očekávání je na všech úrovních v souladu s očekáváním trhu.
Dle našeho názoru však investory mnohem více než výsledky za rok 2008 (4Q08) bude zajímat sdělení ohledně prodejních cen na rok 2009, což by mělo být prezentováno společně s výsledky za rok 2008. Trh také bude zajímat předpokládaný objem prodaného uhlí v roce 2008 (očekáváme 10% propad prodejů). U prodejních cen na rok 2009 očekáváme, že prodejní ceny koksovatelného uhlí (55% tržeb z prodeje uhlí) mohou díky poklesu cen komodit klesnout o 20% r/r, ceny energetického uhlí by mohly zůstat meziročně stejné a ceny koksu by mohly propadnout minimálně o 20% r/r. To by samozřejmě vedlo k meziročnímu propadu hospodaření NWR (očekávaný pokles EBITDA až na  382 mil. EUR, -44,3% r/r). Ohledně očekávaných prodejních cen se však jedná pouze o náš odhad založený na prodejních cenách ve světě. Skutečné ceny dosažené NWR se mohou výrazně lišit, nejistota v očekávání trhu je velká.
 

tis.  EUR
2008e
r/r
2007
Trh

Tržby
2 047 886
49,8%
1 367 098
2 068 000

EBITDA
686 368
83,6%
373 773
699 000

   marže
33,5%
6,2 p.b.
27,3%
33,8%

EBIT
531 972
156,4%
207 516
522 000

   marže
26,0%
10,8 p.b.
15,2%
25,2%

Čistý zisk
345 603
75,9%
196 492
358 000

Zisk na akcii (EUR, p.a.)
1,3
75,9%
0,7
1,4

Zdroj: ATLANTIK FT, NWR (očekávání trhu).
 
Zentiva: Neutrální zpráva (Analytik: Milan Vaníček)
Dle Hospodářských novin Fervent Holdings ze skupiny J&T, jako další významný akcionář společnosti Zentiva, přijal v pátek nabídku Sanofi-Aventis (24,9% vlastník Zentivy) na prodej svého podílu za 1150 Kč/akcii. Fervent Holdings má 7,6% podíl. Minulý týden nabídku přijala i firma Anthiarose (skupina PPF), která vlastní 24,3% podíl. Podle neoficiálních informací nabídku přijme i další významný akcionář, Belviport Trading (více než 10% podíl). Již dříve se nabídku zavázal přijmout i management Zentivy (5,9% podíl). Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že nabídka bude úspěšná, jelikož bude splněna podmínka, že Sanofi-Aventis musí v Zentivě získat min. 50% podíl. Očekáváme, že výsledek nabídky by měl být oznámen tento týden.
 
Orco: Neutrální zpráva (Analytik: Patrick Vyroubal)
Někteří minoritní akcionáři společnosti Orco založili sdružení pod názvem „SOS Orco“. Podle sdružení se v minulých dnech objevilo mnoho spekulativních informací (např. o změnách v řízení společnosti či údajném zásahu regulátora ve francouzském ústředí), které prý mohou naznačovat možné problémy. Navíc oficiální prohlášení společnosti Orco nerozptýlilo obavy těchto minoritních akcionářů. Podle deníku E15 je hlavním cílem sdružení odvolat současný management na valné hromadě, která by se měla konat koncem dubna. Přestože je akcionářská struktura velmi rozptýlená, sdružení připouští, že získat většinu hlasů na valné hromadě může být obtížné. Sdružení chce zabránit dalšímu poklesu ceny akcie, a tím ochránit investice svých členů.

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.