Středa 12. května. Svátek má Pankrác.

Ranní přehled: 03/11/10; Komerční banka, ČEZ, NWR

03.11.2010 | 09:53 0 Komentářů

Index PX: 1 161 bodů (+0,3 % d/d); objem: 1 274 mil. Kč
 
Komentář k trhu
Ani druhý den v měsíci se aktivita na pražské burze příliš nezvýšila. Index PX zahájil nepatrně v záporu, během dne se však dokázal posunout do kladného teritoria. Konečný zisk nicméně nebyl závratný, když dosáhl 0,3 %. Aktivita se soustředila do dvou titulů – Komerční banky a ČEZu. Komerční banka by dnes měla oznámit poměrně dobré výsledky. Na trhu se však kompenzovala nabídka s poptávkou, a tak konečná cena nezaznamenala příliš velkou  změnu. Titul posílil o 0,4 % na 4 034 Kč. ČEZ nepatrně oslabil (-0,13 %, 784,5 Kč), přičemž investory příliš neznepokojil nový návrh vlády, který počítá s vyšší darovací daní na emisní povolenky, která by měla dosáhnout dokonce 32 %. Obchodování na Erste Bank neožilo ani po znovuotevření vídeňské burzy. Její cena nicméně dokázala udržet včerejší úroveň, když titul zakončil na 809 Kč (+0,5 %). Poraženým se stalo NWR (-1,4 %, 214,8 Kč) poté, co se situace kolem převzetí Bogdanky přiostřuje. Tentokrát přišla zpráva, že by polovina zisku polského dolu mohla být rozdělena na dividendě, což by mělo odradit současné akcionáře od prodeje podílů do rukou NWR. Naopak se dařilo CME a Telefónice O2, oba tituly posílily o více než 1 %.
 
KB: Pozitivní (Analytik: Milan Lávička)
Komerční banka (KB) podle dnes zveřejněných výsledků hospodaření za 3Q 2010 dosáhla čistého zisku 3 481 mil. Kč, výrazně nad tržním očekáváním (3 151 mil. Kč). Oproti odhadům mírně nižší úrokové výnosy byly více než kompenzovány výnosy z finančních operací (852 mil. Kč oproti eAFT: 665 mil. Kč). Celkové výnosy tak byly lehce nad očekáváním. Stejně jako v předchozích dvou čtvrtletích překonala banka odhady na nákladové straně. Provozní náklady dosáhly 3 240 mil. Kč, méně než medián tržních projekcí (3 300 mil. Kč). K zlepšení přispěl především pokles ostatních administrativních nákladů (-5 % r/r) díky různým úsporným opatřením. Dalším překvapením jsou velmi nízké opravné položky (-636 mil. Kč), když došlo k mírnému poklesu podílu nesplácených úvěrů v portfoliu banky na 6,5 % (6,6 % v červnu 2010). Zlepšení vykazují jak korporátní, tak retailové úvěry.
 
Celkově hodnotíme výsledky pozitivně. Čistý zisk výrazně překonal odhady, poměr nesplácených úvěrů se již zřejmě definitivně dostal za vrchol a nadále bude docházet k postupnému zlepšování. Jako jediné mírné negativum vnímáme mezikvartální pokles úrokových výnosů, nicméně v budoucnu by i zde mělo dojít k výraznějšímu oživení mimo jiné v souvislosti s očekávaným zvyšováním úrokových sazeb ze strany ČNB. Očekáváme dnes pozitivní reakci trhu na zveřejněná čísla.
 

Kons., IFRS (mld. Kč)
3Q 2010
r/r
3Q 2009
eAFT 3Q10
Odhad trhu

Celkové provozní výnosy
8 157
3,0%
7 916
8 066
8 085

  Čisté úrokové výnosy
5 273
0,3%
5 259
5 365
5 354

  Poplatky a provize
2 015
3,7%
1 944
2 009
2 008

  Ostatní provozní výnosy
868
21,7%
713
692
723

Celkové provozní náklady
-3 240
-1,0%
-3 274
-3 304
-3 300

Provozní zisk
4 917
5,9%
4 642
4 763
4 787

Opravné položky
-636
-48,6%
-1 239
-798
-790

Čistý zisk
3 481
30,1%
2 676
3 126
3 151

Zdroj, KB, Atlantik FT
 
 
ČEZ: Neutrální (Analytik: Bohumil Trampota)
Darovací daň na emisní povolenky v příštích dvou letech (2011 a 2012) by měla být 32 % místo dříve spekulované sazby 25 %. Vládní návrh předpokládá, že by se daň vypočetla z tržní ceny povolenky k 28. únoru a měla by se vztahovat na výrobce, kteří produkují elektrickou energii pro třetí strany. Darovací daň 32 % by znamenala pro ČEZ v letech 2011 a 2012 dodatečné náklady ve výši téměř 7 mld. Kč nebo 12,8 Kč na akcii (při 25 % by to mohlo být 5,4 mld. Kč nebo 10 Kč na akcii). Darovací daň patří mezi úsporné opatření, která by měla zabránit razantnímu růstu elektřiny v příštím roce. Mezi další úsporné kroky patří srážková daň pro solární parky ve výši 26 %, zdražení poplatku na vyjmutí půdy, na které stojí fotovoltaické elektrárny, z agrárního fondu a zrušení volného přerozdělení emisních povolenek ve třetím alokačním období 2013-2020. Detaily vládního návrhu nejsou známy, nicméně zvýšení darovací daně by mělo být pro ČEZ negativní. Vzhledem k tomu, že byla zveřejněna včera během obchodní seance, nepředpokládáme další vliv na cenu ČEZu.
 
NWR: Neutrální (Analytik: Bohumil Trampota)
Produkce oceli za září v hlavních trzích NWR (Česko, Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko) mírně klesla (-1,8 %) proti předchozímu měsíci. V meziročním srovnání je to naopak růst o 1,8 %. Pokud srovnáme objem vyrobený za 9M10, tak je meziroční nárůst na úrovni 36,5 %. A ještě při srovnání čtvrtletí (3Q10) vidíme meziroční nárůst o téměř 11 %. Roční cíl produkce NWR 11,5Mt uhlí a 1,1Mt koksu byl potvrzen u příležitosti pololetního reportu. Očekáváme, že NWR tyto své projekce naplní. Zprávu hodnotíme z pohledu NWR neutrálně.
 
ed_101103_CZ

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.