Úterý 26. ledna. Svátek má Zora.

Prohloubení deficitu státního rozpočtu kvůli vyšším investicím

Státní rozpočet za prvních osm měsíců skončil v deficitu 15,4 mld. Kč. Oproti předchozímu měsíci se jedná o zhoršení salda o 5,7 mld. Kč. Zároveň se také jedná o nejhorší výsledek od roku 2013. Na příjmové straně většina hlavních daňových položek odpovídá plánovanému rozpočtu nebo jen lehce zaostává. Vyššího výběru daní oproti prognóze Ministerstva financí, kterého jsme byli svědky v minulých letech, se už letos pravděpodobně nedočkáme. Výdajová strana je však o poznání zajímavější. Běžné výdaje i nadále naplňují plán ministerstva a zároveň se zvyšuje investiční aktivita. Tradičně tak stát v druhé polovině roku začíná realizovat plánované projekty, což se ukazuje i na srpnových číslech.

Vzhledem k tomu, že výběr daní i běžné výdaje přibližně odpovídají plánovanému rozpočtu státu, pro výsledný deficit za tento rok tak bude zásadní jaký objem investic bude realizován. Současná trajektorie naznačuje, že by mohlo být proinvestováno nejvíce od roku 2015. To je však z velké části dáno slabou investiční aktivitou v posledních letech.

Státnímu rozpočtu aktuálně hraje do karet tradičně silnější třetí čtvrtletí. V závěru roku pak přichází tlak na dočerpávání stanovených rozpočtů a investičních výdajů a celková bilance se opět propadá. Celkově tak očekáváme, že státní rozpočet zakončí tento rok poblíž svému plánu, tj. deficit 40 mld. Kč. Riziko však vidíme směrem k lepšímu výsledku v závislosti na schopnosti vlády realizovat naplánované investice. Deficit státního rozpočtu však vyvažuje stále pozitivní hospodaření municipalit a zdravotních pojišťoven. Celkové veřejné finance by tak podle naší prognózy měly skončit v lehkém přebytku 0,2 % HDP.

František Táborský, ekonom

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.