Středa 25. listopadu. Svátek má Kateřina.

Pololetní výsledky Pegas Nonwovens v souladu s očekáváním trhu

27.08.2008 | 15:45 0 Komentářů

Souhrn:
Pegas dnes před otevřením trhu zveřejnil své konsolidované výsledky za 1. pololetí 2008. Výsledky jsou celkově v souladu s očekáváním trhu i naší projekcí (provozní úroveň lze hodnotit jako mírně lepší). Tržby stouply na 75,3 mil. EUR (+24,1 % r/r). Důvodem růstu tržeb je hlavně spuštění nové výrobní linky na začátku tohoto roku. Rychlejší růst nákladů než výnosů se projevil v tom, že provozní zisk EBITDA klesl na 20,7 mil. EUR (-0,9 % r/r), EBITDA marže se snížila na 27,5 % (-7,0 p.b. r/r). Na úrovni čistého zisku došlo k výraznému nárůstu díky pozitivnímu efektu přecenění dluhu v eurech o 17,5 mil. EUR (posílení koruny o 10,2 %).  Čistý zisk tak vzrostl na 23,2 mil. EUR (+775,0 % r/r). Po očištění o tento vliv by čistý zisk poklesl na 5,7 mil. EUR (-34,2 % r/r). V 1H07 očištěný čistý zisk činil 8,7 mil. EUR. Pegas ponechal nezměněn výhled hospodaření na rok 2008.
Celkově se myslíme, že výsledky za 1H08 nezmění pohled investorů na akcie Pegasu v dalších týdnech. Trh dnes hodnotí pozitivně, že provozní úroveň byla mírně lepší než očekávání trhu. Akcie tak posilují o 3,8 % d/d na 381 Kč.
Pegas dnes také oznámil, že rozhodným dnem pro dividendu ve výši 0,85 EUR/akcii (dividendový výnos 5,4 %) je 23. září. Výplata dividendy byla stanovena na 30. září.
 
Komentář:
Tržby
Tržby Pegasu za 1H08 vzrostly na 75,3 mil. EUR (+24,1 % r/r). K růstu tržeb došlo díky zvýšení výrobní kapacity novou výrobní linkou (+18,1 % r/r), menším faktorem je růst cen finální produkce kvůli růstu cen vstupů (nárůst průměrné ceny produkce o 5,1 % r/r). Tržby jsou mírně vyšší než očekávání trhu ve výši 74,7 mil. EUR, my jsme čekali, že tržby dosáhnou 74,9 mil. EUR. Důvodem rozdílu je, že Pegas oproti 1Q08 navýšil ceny produkce více, než jsme očekávali (mezičtvrtletní nárůst průměrných cen produkce o 0,87). Objem prodejů byl totiž ve 2Q08 nižší, než jsme očekávali, důvodem je nižší objem prodejů technických materiálů pro stavebnictví. Společnost sdělila, že pokles dodávek do stavebnictví (pouze malá část prodejů) již částečně nehradila růstem objednávek hygienických výrobků (hlavní součást prodejů, zhruba 86% podíl na tržbách). Objem prodeje celé produkce na rok 2009 (jednání o prodejích již probíhají) by tak neměl být ohrožen.
Podíl hygienických výrobků činil 86,7 % (oproti 87,1 % v 1H07). Náš odhad byl 86,3 %. Za meziročním poklesem stojí pokles prodejů standardních hygienických výrobků na 59,7% podíl na tržbách (z 66,4% za 1H07). Pozitivně lze hodnotit růst výnosů z prodeje speciálních (vysokomaržových) výrobků v hygienickém segmentu, jejich podíl vzrostl na 27 % (z 21 % za 1H07)
Provozní výsledek hospodaření
Na provozní hospodaření měly negativní dopad cenové tlaky v sektoru (nadkapacita), meziroční růst cen polymerů, posílení české koruny (+10,2 % r/r průměrný kurz za 1H08), růst nákladů na elektřinu a vyšší mzdové nákladůy. Celkové provozní náklady tak stouply na 62,9 mil. EUR (+39,3 % r/r).
Náklady na materiál se zvýšily na 51,4 mil. EUR (+35,6 % r/r), kvůli růstu objemu produkce a vyšším nákladům na elektřinu. Mzdové náklady meziročně stouply o 12,9 % na 3,1 mil. EUR. Počet zaměstnanců díky spuštění nové výrobní linky vzrostl o 9 % (na 389). My jsme čekali, že mzdové náklady budou vyšší (3,2 mil. EUR), rozdíl je způsoben pozitivním dopadem přecenění manažerského opčního programu po pádu ceny akcií Pegasu (dopad 478 tis. EUR, naše projekce byla 450 tis. EUR). Bez přecenění opčního programu by mzdové náklady vzrostly o 19% r/r, kvůli růstu počtu zaměstnanců i mzdových nákladů. Odpisy stouply na 8,3 mil. EUR (+36,8 % r/r). Růst je způsoben spuštěním nové výrobní linky a dopadem posílení koruny vůči euru (koruna v 1H08 posílila průměrně o 10,2 % r/r).
Kvůli těmto faktorům činil provozní zisk EBITDA i přes růst kapacit jen 20,7 mil. EUR (-0,9 % r/r). Trh očekával EBITDA 20,4 mil. EUR. Kvůli výše zmíněným faktorům poklesla marže EBITDA na 27,5 % (-7,0 p.p. r/r). Trh čekal marži 27,2 %. Díky růstu odpisů klesl EBIT více, o 16,3 % r/r na 12,4 mil. EUR. Marže EBIT se snížila na 16,5 % (-8,0 p.b. r/r). Výsledek na provozní úrovni je tak mírně lepší než očekávání trhu. Jen kvůli posílení koruny vůči euru oslabila EBITDA za 1H08 meziročně o 1,4 mil. EUR. Pegas totiž platí náklady na mzdy a elektřinu v korunách.
Výsledek na provozní úrovni byl loni pozitivně ovlivněn výnosem ze soudního sporu ve výši 1,04 mil. EUR. Po odečtení tohoto výnosu by EBITDA meziročně vzrostla o 4,2 %, avšak při 18% růstu kapacit.
Čistý zisk
Díky pozitivním dopadům přecenění dluhu (+17,5 mil. EUR) a poklesu úrokových nákladů na 3,2 mil. EUR (-50,8 % r/r) došlo na úrovni čistého zisku k silnému nárůstu. Čistý zisk tak dosáhl 23,2 mil. EUR (+775,0 % r/r). Odhad trhu byl 23,6 mil. EUR. Rozdíl je pravděpodobně způsoben vyššími kurzovými zisky, než se čekalo. My jsme odhadovali čistý zisk 24,2 mil. EUR, rozdíl je způsoben vyšším očekáváním nerealizovaných kurzových zisků (odhad AFT: 18,5 mil. EUR). Po započítání skutečných kurzových zisků je naše očekávání na úrovni čistého zisku plně v souladu s odhadem trhu. Po očištění o tento vliv (za 1H07 měl Pegas nerealizovanou kurzovou ztrátu 6,1 mil. EUR) by čistý zisk Pegasu za 1H08 poklesl na 5,7 mil. EUR (-34,2 % r/r). Očištění zisk za 1H07 činil 8,7 mil. EUR.
Dividenda
Pegas také oznámil, že plánuje akcionářům vyplatit dividendu 0,85 EUR/akcii (5,4% dividendový výnos). Výše dividendy je již trhu delší dobu známa. Rozhodným dnem pro dividendu je 23. září. Výplata dividendy byla stanovena na 30. září.
Výhled hospodaření na rok 2008
Pegas nezměnil výhled hospodaření na rok 2008. Dle svého březnového prohlášení společnost očekává, že tržby letos vzrostou o 21-25 % r/r (tedy na 147,6-152,2 mil. EUR). Očekávání Pegasu je v souladu s naší projekcí 147,5 mil. EUR. EBITDA by podle managementu letos měla vzrůst jen o 5-9 % r/r (tedy na 40,3-41,8 mil. EUR). Naše projekce je v souladu s plánem společnosti (na dolní hranici), EBITDA by dle naší projekce letos měla dosáhnout 40,6 mil. EUR. Společnost ale upozornila, že její výhled je založen na průměrném kurzu 26 CZK/EUR, ale to je zřejmě nerealistické. Průměrný kurz za 1H08 je 25,2 CZK/EUR.
Tržní reakce
Celkově se myslíme, že výsledky za 1H08 nezmění pohled investorů na akcie Pegasu v dalších týdnech. Společnost je letos postižena poklesem provozních marží, protože ceny finální produkce rostou pomaleji než vstupy. To (společně s poklesem trhů) způsobilo odliv zájmu investorů o akcie Pegasu a pokles ceny na současné úrovně. Ještě počátkem roku se akcie obchodovaly za 700 Kč. Na provozní výkonnosti firmy se  v tomto roce již nic výrazně nezmění, protože produkce na letošní rok je již prakticky celá prodána.
Trh dnes hodnotí pozitivně, že provozní úroveň byla mírně lepší než očekávání trhu. Akcie Pegasu tak posilují o 3,1 % d/d na 379 Kč.
Doporučení
Protože výsledky za 1H08 i výhled na rok 2008 jsou v souladu s naším očekáváním, neměníme naše dlouhodobé doporučení Kupovat akcie Pegasu. Ponecháváme také roční cílovou cenou 690 Kč/akcii. Krátkodobý výhled ponecháváme na stupni Neutrální. Neočekáváme, že by akcie Pegasu letos výrazněji posílily směrem k fundamentální hodnotě společnosti.

mil. EUR
1H08
r/r
1H07
Trh
eAFT

Tržby
75,344
24,1%
60,717
74,920
74,743

EBITDA
20,693
-0,9%
20,885
20,390
20,393

   marže
27,5%
-7,0 p.b.
34,5%
27,2%
27,3%

EBIT
12,415
-16,3%
14,833
12,070
12,130

   marže
16,5%
-8,0 p.b.
24.5%
16,1%
16,2%

Čistý zisk
23,241
775,0%
2,656
23,580
24,163

EPS (EUR, anualizováno)
5,0
775,0%
0,6
5,1
5,2

Zdroj: Pegas Nonwovens, projekce a kalkulace ATLANTIK FT, Reuters: očekávání trhu.

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.