Neděle 28. února. Svátek má Lumír.

Podrobnosti o dobrovolné nabídce Skupiny PPF na odkup akcií Moneta Money Bank

08.02.2021 | 19:51 0 Komentářů

Moneta Money Bank dnes zveřejnila veřejný návrh na odkoupení akcií ze strany společnosti Tanemo ze Skupiny PPF.

Kontext nabídky

Moneta 22. ledna oznámila nabídku Skupiny PPF na dobrovolný odkup 20 % akcií Monety s možností PPF navýšení až na 29 % za 80 Kč na akcii a zájem PPF o fúzi Monety s Air Bank, českým a slovenským Home Creditem a Zonky, za jejichž akcie by v Monetě získala 336 mil. nových akcií.

O zájmu PPF jsme informovali zde, náš pohled zde. Představenstvo Monety 29. ledna zveřejnilo své stanovisko, které shrnujeme zde.

Dnes Moneta zveřejnila veřejný návrh na odkoupení části jejích akcií ze strany společnosti Tanemo ze Skupiny PPF.

Níže naleznete naše shrnutí, doporučujeme však se podrobně seznámit s originálním dokumentem zde (pdf).

Nabídka na odkup akcií Monety

Veřejný návrh platí od 8. února 2021 do 26. února 2021 (s právem PPF ho prodloužit až do 5. března 2021).

Zájemci o prodej akcií Monety Skupině PPF za navrhovaných 80 Kč na akcii mohou tento návrh přijmout prostřednictvím řádně vyplněného a podepsaného písemného oznámení, které je k dispozici na webu https://www.ppf.eu/cs/tanemo.

„V případě přijetí Veřejného návrhu je nutné doručit Oznámení o akceptaci včetně všech požadovaných příloh na adresu: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, Praha 6,160 41, Česká republika, a to prostřednictvím doporučené pošty s označením obálky „MMB“ tak, aby Oznámení o akceptaci došlo Agentovi nejpozději v poslední den Doby závaznosti do 16:00 hod.,“ uvádí se v návrhu. Podpis zájemce musí být úředně ověřen.

Skupina PPF pak nejpozději do šesti pracovních dnů po ukončení nabídky vyrozumí osoby, které řádně a včas doručily požadované dokumenty, že smlouva byla uzavřena. Pokud objem nabízených akcií převýší nabídku PPF, dojde k poměrnému uspokojení nabídek se zaokrouhlením na celé akcie a PPF bude zájemce o prodej informovat o sníženém počtu akcií, kterého se bude prodej týkat.

Pro vypořádání bude po vyrozumění od PPF ze strany zájemce potřeba zadat také pokyn obchodníkovi s cennými papíry.

Protože je Moneta banka, je získání více než 10% podílu ze zákona podmíněné souhlasem České národní banky. Proto je nabídka rozdělena na dvě části – nepodmíněnou do prvních 10 % a část podmíněnou získáním souhlasu ČNB (dalších 10 %, respektive až 19 %).

Vypořádání převodu akcií tak může být rozděleno do dvou částí – nepodmíněná část do 24. března 2021 a podmíněná část nejpozději do 10 dnů od oznámení udělení souhlasu ČNB.

O vývoji dobrovolné nabídky na odkup akcií Moneta budeme průběžně informovat.

Jan Tománek, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.