Neděle 17. ledna. Svátek má Drahoslav.

Phlip Morris ČR: Výsledky za rok 2009 i návrh dividendy v souladu s projekcemi

30.03.2010 | 13:36 0 Komentářů

Souhrn
Philip Morris ČR (PMČR) dnes dle očekávání zveřejnil své nekonsolidované (i konsolidované) výsledky hospodaření za rok 2009. Výsledky na úrovni čistého zisku (2 147 mil. Kč vs. oček 2 168 mil. Kč) i návrh dividendy (780 Kč vs. oček. 790 Kč) jsou v souladu s projekcí.
 
Rozbor
Nekonsolidované tržby vzrostly o 20,3 % r/r na 10,4 mld. Kč, což je lehce nižší růst, než jsme předpokládali (21,9 % r/r na 10,6 mld. Kč). Důvodem rozdílu je především nižší prodaný objem pro ostatní export, který činil 13,8 mld. kusů cigaret oproti našemu odhadu 14,4 mld. kusů, což se projevilo na nižších tržbách z ostatního exportu (3,7 mld. Kč vs. oček. 3,8 mld. Kč), a dále nižší vývoz na Slovensko, který zaznamenal objem 694 mil. Kč oproti plánovanému 838 mil. Kč. Naopak v kategorii tržeb překvapil domácí trh, kde výše tržeb byla sice dle projekcí 5 948 mil. Kč vs. oček. 5 969 mil. Kč, nicméně při výrazně nižším objemu 10,9 mld. kusů oproti projekci 12,9 mld. kusů. Tento fakt znamená, že se společnosti povedlo zaznamenat průměrný vyšší příjem z jednotky prodané produkce, což hodnotíme pozitivně.  
 
Vyřešení situace s předzásobením meziročně působila pozitivně na prodeje a i na marži společnosti (zvýšení cen, které šlo do marží a ne do daní), která na provozní úrovni EBIT dosáhla 26,1 %. Současně byla marže lehce lepší než očekávaných 25,9 %. V absolutní výši je provozní zisk EBIT v souladu s očekáváním 2 712 mil. Kč vs. oček. 2 753 mil. Kč. Důvodem shody na provozním zisku při lehce nižších tržbách a projekcím odpovídajících nákladech je změna stavu zásob (122 mil. Kč oček.  -100 mil. Kč).
 
Jelikož byl provozní zisk téměř v souladu s očekáváním, tak i čistý zisk na úrovni 2 147 mil. Kč je v souladu s projekcí 2 168 mil. Kč. Daný čistý zisk odpovídá hodnotě 782 Kč na akcii (oček. 790 Kč) a 40% meziročnímu nárůstu. V dané chvíli se akcie obchoduje na úrovni 12,8 P/E.
 
Dividenda
Management společnosti navrhuje hrubou dividendu ve výši 780 Kč, což téměř odpovídá čistému nekonsolidovanému zisku na akcii 782 Kč a rovněž našim projekcím 790 Kč. Daná dividenda aktuálně představuje 7,8% hrubý dividendový výnos. Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu představenstvo navrhuje na 30. dubna 2010, což je rovněž datum konání valné hromady. Posledním dnem, kdy se akcie obchoduje s právem na dividendu, je 27. duben.
 
Doporučení
V současné době máme akcie PMČR v revizi (22. 3. 2010) a provedeme úpravu modelu vzhledem k novým výsledkům a připravovaným úpravám ve zdanění ze strany EU. Vzhledem k tomu, že výsledky dopadly dle očekávání, bychom předpokládali neutrální reakci trhu. Akcie aktuálně (11:30 SEČ) roste o 3,3 % na 10 000 Kč, což připisujeme především lepšímu výsledku na jednotku tržeb v ČR.
 

Nekonsol, v mil. Kč, IFRS
2009
r/r
Oček AFT

Tržby
10 375
20,3%
10 643

EBIT
2 712
37,3%
2 753

   EBIT marže
26,1%
3,5 p.b.
25,9%

Čistý zisk
2 147
40,0%
2 168

Zisk/akcie (Kč)
782
40,0%
790

Dividenda*/akcie (Kč)
780
39,3%
790

Zdroj: PMCR, ATLANTIK FT *návrh dividendy managementem

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.