Neděle 24. ledna. Svátek má Milena.

PFNonwovens: Neefektivní výroba sráží EBITDA společnosti výrazně dolů

Tisíce EUR Q2 18 Q2 19 yoy Odhad KB
Tržby 1 621 1 552 -4,3% 1 565
EBITDA 335 258 -22,9% 345
Provozní výsledek 219 130 -40,5% 221
Zisk před zdaněním 185 93 -49,9% 183
Čistý zisk 172 45 -74,0% 156

Zdroj: Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka, PFNonwovens

Zveřejněné hospodářské výsledky za druhý kvartál značně zaostaly za očekáváními. Již v prvním čtvrtletí došlo k výraznému snížení zásob hotových výrobků na dlouhodobá minima, což se následně v druhém kvartálu projevilo na nízké efektivitě výroby vzhledem k jejím častým změnám ve vyráběných materiálech. Produkce tak ve druhém čtvrtletí klesla o 3 % a dosáhla 26,6 tis. tun, což rovněž zaostalo za našimi očekáváními. I management společnosti uvedl, že EBITDA za celé první pololetí ve výši 605,8 mil. CZK nenaplnila zcela jejich očekávání. Výhled na celoroční výsledek ponechal beze změny v rozmezí 1,30 až 1,45 mil. CZK, přesto však upřesnil, že se bude pohybovat na spodní hraně vymezeného pásma. Management pro druhou půlku roku očekává mírný nárůst objemu výroby v souvislosti se spuštěním nových linek. Závod v Jihoafrické republice je již dokončen a první komerční dodávky byly realizovány v červnu 2019. Pokračuje investice do semi-komerční linky ve Znojmě, jejíž náběh bude probíhat během čtvrtého čtvrtletí.

Dnešní výsledky jsou pro nás rozhodně zklamáním. Na druhou stranu si myslíme, že problémem není nedostatečná poptávka po produktech společnosti, ale neefektivní řízení skladových zásob, které vedlo k nesouladu mezi poptávanými a naskladněnými produkty, což způsobilo časté změny ve výrobě. Věříme, že se managementu tato neefektivita podaří v druhé půlce roku odstranit. Nicméně naplnění stanoveného cíle pro EBITDA se nám zdá být již velmi málo pravděpodobné vzhledem k tomu, že by PFN musela vykázat rekordní výši EBITDA ve třetím i čtvrtém kvartálu. Potíže s neefektivní výrobou však dle nás ze dne na den vyřešit nepůjdou a pozitivní vliv nových linek nebude dostačující. Dnešní údaje jsou tak pro akcie negativní zprávou.

MIROSLAV FRAYER
Equity Analyst
Investment Banking

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.