Středa 22. září. Svátek má Darina.

Pegas Nonwovens: V?sledky m?rn? zaostaly na EBITDA, c?l 2013 sn??en

21.11.2013 | 09:07 0 Komentářů

Dnes r?no ozn?mil v?sledky za 3Q13 Pegas Nonwovens. Reportovan? ??sla m?rn? zaostala za na??m o?ek?v?n?m (konsensus trhu nebyl k dispozici). Management Pegasu sni?uje celoro?n? c?l na 37-39 mil. EUR, tzn. -2,9 a? +2,3 % v meziro?n?m srovn?n? (p?vodn? r?st EBITDA na doln? hranici p?sna 5 % a? 15 %). D?vodem jsou technologick? zm?ny ve v?robn?m z?vod? ve Znojm?.

 

Tr?by za 3Q13 dos?hly 47,9 mil. EUR (0,1 % r/r) a jsou stejn? jako na?e projekce. Pozitivn? efekt vy??? meziro?n? produkce (objem v?roby je ve shod? s na??m o?ek?v?n?m) kompenzuj? ni??? ceny. EBITDA je 8,8 mil. EUR (-22,2 % r/r), m?rn? pod (-5,0 %) na?? projekc?. Rozd?lem proti na?? p?edpov?di jsou vy??? person?ln? n?klady. Na ?rovni EBIT reportoval Pegas zisk 5,2 mil. EUR (-38,0 % r/r), nebo -13,5 % ve srovn?n? s na??m odhadem. V?t?? propad ve srovn?n? s EBITDA jde na vrub vy???m odpis?m vzhledem k nov? v?robn? lince. Nejv?t?? meziro?n? pokles m??eme vid?t u ?. zisku 2,3 mil. EUR (-72,9 % r/r). D?vodem jsou vy??? n?klady na dluh a ni??? zisk z FX (0,3 mil. EUR proti 2,9 mil. EUR loni). Ve srovn?n? s na??m o?ek?v?n?m je ?. zisk ni??? o 45,8 %. Po??tali jsme s finan?n?mi polo?kami ve v??i -0,6 mil. EUR, zat?mco Pegas reportoval -2,0 mil. EUR.

 

EBITDA dosa?en? za 9M13 je 27,9 mil. EUR, to znamen? 75,5 % celoro?n?ho c?le p?i uva?ovan? hodnot? 37 mil. EUR a 71,6 % p?i 39 mil. EUR. Nov? c?l na EBITDA je 37-39 mil. EUR. Pro 4Q13 by to znamenalo EBITDA ve v??i 9-11 mil. EUR. To by p?ekonalo reportovanou EBITDA za 3Q13 (8,8 mil. EUR) o 3,4 a? 26,3 % nebo o 0,3 a? 2,3 mil. EUR. Ve 4Q13 bychom m?li vid?t vy??? p??nos nov? v?robn? linky v Egypt? ne? v 3Q13. O?ek?v?me n?b?h linky na pln? v?kon a spln?n? c?le za 2013.

 

Celkov? hodnot?me v?sledky jako negativn?, kdy? samotn? ??sla jsou v?ce m?n? podle na?ich p?edstav. Rozhoduj?c? negativn? zpr?vou je ale sn??en? celoro?n?ho c?le.

 

tis. EUR

3Q13

3Q12

r/r

J&T

rozd?l

Tr?by

47 942

47 914

0,1%

47 925

0,0%

EBITDA

8 768

11 273

-22,2%

9 230

-5,0%

   mar?e

18.3%

23,5%

-5,2pb

19,3%

-1,0pb

EBIT

5 218

8 411

-38,0%

6 030

-13,5%

   mar?e

10.9%

17,6%

-6,7pb

12,6%

-1,7pb

?ist? zisk

2 327

8 594

-72,9%

4 296

-45,8%

Zdroj: Pegas Nonwovens, J&T Banka

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.