Pátek 04. prosince. Svátek má Barbora.

Orco: změna dohody s Colony Capital ohledně navýšení kapitálu; potenciální přeměna dluhu do akcií

23.06.2009 | 13:51 0 Komentářů

Včera pozdě v noci Orco oznámilo, že podepsalo s Colony Capital dodatek dohody o navýšení kapitálu z 29. dubna. Obě strany se dohodly, že je nezbytné, aby byla dokončena restrukturalizace dluhu vztahujícího se k dluhopisům (429 mil. EUR; 27% celkového dluhu). Na základě dodatku obdrží Colony Capital pro období do 30. listopadu letošního roku warranty (dohoda bude předmětem schválení na mimořádné valné hromadě), které jim umožní upsat nové akcie společnosti Orco za 7 EUR/akcie v hodnotě zhruba 80 mil. EUR (11,4 mil. akcií). Bylo sděleno, že podíl Colony Capital v Orku (budou držet přes spřízněnou společnost CoIOG) by neměl překročit 30%.
 
Navíc všichni současní akcionáři Orka budou mít možnost upsat nové akcie za 7 EUR/akcie (v poměru jedná nová akcie za jednu existující akcii). To by znamenalo dalších až 10,9 mil. nových akcií v hodnotě 77 mil. EUR. Celkem tedy může být vydáno až 22,4 mil. nových akcií s výtěžkem 157 mil. EUR, které mají sloužit ke zlepšení likvidity Orka. Na druhou stranu to povede k relativně vysokému ředícímu efektu pro stávající akcionáře. NAV na akcii by totiž kleslo na 18,7 EUR ze současných 42,5 EUR (-56%), přičemž celkový počet akcií by vzrostl o 204% (nyní 10,9 mil. akcií).
 
Domníváme se, že ne všichni stávající akcionáři využijí nabídky upsat nové akcie. V případě, že by všichni stávající akcionáři využili nabídky upsat akcie, pak by podíl Colony Capital dle našich propočtů činil 34%, což je více než plánovaných 30%. Navíc pokud by všichni akcionáři neupsali nové akcie, pak by podíl Colony Capital byl ještě vyšší. Dle původních podmínek dohody by podíl Colony Capital byl 60% či více. Nelze vyloučit, že někteří stávající akcionáři, kteří chtějí s Orkem spolupracovat (Prosperita, Martin Burda) mohli žádat změnu podmínek dohody, aby Colony Capital nezískal nadpoloviční podíl v Orku.
 
Oproti původní dohodě by mělo dojít k menšímu navýšení kapitálu a zároveň k menšímu ředícímu efektu. Colony Capital mělo upsat 5 mil. nových akcií za 5 EUR a následně mohlo konvertovat 20 mil. warrantů při ceně 7 EUR/akcie (dohromady 25 mil. nových akcií za 165 mil. EUR). Navíc by stávající akcionáři získaly warranty (1 warrant za 2 stávající akcie) s možností konverze do nových akcií při ceně 7 EUR/akcie (až 5,5 mil. nových akcií za 38 mil. EUR). Celkem tedy kapitál Orka mohl být navýšen o 30,5 mil. nových akcií (278%) za 203 mil. EUR, přičemž NAV na akcii by pokleslo na 16,1 EUR (-62%). Podíl Colony Capital v Orku by dosáhl 60%.
 
Změnu podmínek dohody mezi Orkem a Colony Capital vnímáme neutrálně. Zvýšení likvidity by bylo o něco menší než původně, na druhou stranu ředící efekt by také byl nižší. Každopádně si myslíme, že navýšení kapitálu nemusí být dostatečné. Výtěžek až 157 mil. EUR představuje 10% z celkového dluhu 1 566 mil. EUR či 7% z hodnoty portfolia (2,2 mld. EUR). S tím jak bude vlivem nepřízných podmínek na realitním trhu dále klesat hodnota portfolia, tak se bude zvyšovat relativní zadluženost Orka, což bude vytvářet další tlak na navýšení kapitálu. Tento nepříznivý efekt může být ztlumen úspěšným jednáním s věřiteli (odpuštění části dluhu, změna smluvních podmínek) či plánovaným prodejem části portfolia. Stále si však myslíme, že další ředící efekt plynoucí z vydání nových akcií či konverze dluhu do vlastního kapitálu je pravděpodobný.
 
Z pohledu Colony Capital se jedná o opatrnější přístup, jelikož nyní by investovali 80 mil. EUR oproti předchozím 165 mil. EUR a navíc podmínkou je dokončení restrukturalizace dluhu vztahujícího se k dluhopisům. Stále však existuje prostor, že Colony Capital nevyužije práva upsat nové akcie a Orco bude muset hledat nového investora.
 

 
počet akcií
% změna
NAV/akcie (EUR)
% změna

současný stav
10 943 866

42,5

po upsání akcií ze strany Colony Capital
22 372 437
104%
24,4
-43%

po využití práva současných akcionářů upsat nové akcie
33 316 303
204%
18,7
-56%

Zdroj: Orco, ATLANTIK FT
 
Připomínáme, že na řádné valné hromadě, která se koná 8. července, budou do představenstva společnosti Orco navrženi zástupci spolupracujících akcionářů (Prosperita, Martin Burda) a provedena volba do statutárních orgánů společnosti. Sdružení SOS Orco, které údajně ovládá až 14% akcií, bude chtít provést výměnu ve vedení Orka. Domníváme se, že tento záměr pravděpodobně nebude úspěšný. Na valné hromadě by Orco mělo sdělit poslední vývoj ohledně restrukturalizace společnosti.
 
=================
 
Podle aktuálních zpráv agentury Bloomberg Orco zítra začne jednání s držiteli dluhopisů, přičemž bude chtít aplikovat jeden návrh pro všechny držitele dluhopisů. Orco podle slov generálního ředitele (J.F. Ott) hledá řešení, které by znamenalo přeměnu dluhu ve vlastní kapitál. To by znamenalo další ředící efekt pro stávající akcionáře a potvrzuje tak naši domněnku jako jednoho z možných scénářů řešení současných problémů Orka.

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.