Neděle 17. ledna. Svátek má Drahoslav.

Orco: výsledky za rok 2009 nenaplnily očekávání; společnost chce prodloužit splatnost dluhopisů

31.03.2010 | 13:04 0 Komentářů

Shrnutí
 
Společnost Orco včera zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2009, které nenaplnily naše očekávání. I přes vyšší než očekávané tržby byla důvodem vyšší ztráta z přecenění portfolia a vyšší finanční náklady. Společnost oznámila, že NAV na akcii pokleslo na 8,2 EUR (-81% r/r) a bylo tak nižší než náš odhad 13,3 EUR (důvodem je vyšší než očekávaná čistá ztráta). Ve 2. polovině r. 2009 NAV na akcii pokleslo o 46% (z 15 EUR ke konci června 2009). Dnes bychom proto čekali negativní reakci trhu vzhledem k tomu, že průměrný diskont k NAV u srovnatelných společností je 38% a v případě Orco je to jen 2%.
 
Tržby poklesly o 16% r/r na 252 mil. EUR a byly vyšší než naše očekávání (237 mil. EUR) díky vyšším tržbám z prodeje rezidenčních nemovitostí. Ztráta z přecenění portfolia se snížila na 178 mil. EUR (-18% r/r), ale byla vyšší než naše projekce (-153 mil. EUR), což je dáno tím, že ve 2. polovině roku 2009 (stabilizace realitního trhu) ztráta dosáhla 24 mil. EUR, kdežto my jsme čekali nulový výsledek. Snížení hodnoty (impairment) rozpracovaných či odložených projektů činilo 89 mil. EUR (cca 180 mil. EUR v r. 2008). Celkový negativní dopad přecenění portfolia byl dle Orka 250 mil. EUR (cca 400 mil. EUR v r. 2008).
 
V uplynulém roce došlo k úspoře provozních nákladů o 21% a program úspory nákladů by měl pokračovat. Na provozní úrovni byla dosažena ztráta 254 mil. EUR (-387 mil. EUR v r. 2008), která je mírně vyšší než naše očekávání (-246 mil. EUR). Důvodem ztráty je vyšší než očekávaná ztráta z přecenění portfolia. Čistá ztráta se meziročně snížila o 36% na 251 mil. EUR (-23 EUR/akcie; -391 mil. EUR v r. 2008) a byla vyšší než naše očekávání (-217 mil. EUR) vlivem vyšší ztráty na provozní úrovni (vyšší ztráta z přecenění) a vyšším finančním nákladům. Ve 4Q09 byla čistá ztráta 49 mil. EUR (-4,5 EUR/akcie).
 
Dle očekávání Orco předložilo věřitelům restrukturalizační plán, ve kterém společnost navrhuje prodloužení splatnosti dluhopisů. Průměrná splatnost dluhopisů (25% celk. dluhu) by se prodloužila ze současných 3 let na 8 let. Důvodem je čas potřebný pro dokončení projektů a restrukturalizace společnosti. O návrhu rozhodne do konce června Pařížský obchodní soud (soudní ochrana před věřiteli skončí 25. června). Návrh nepřináší novou informaci. Dohodu s věřiteli považujeme za klíčovou pro pokračování fungování společnosti. Společnost druhý rok za sebou nenavrhne výplatu dividendy akcionářům (ztráta v hospodaření).
 
Analýza
 
Tržby poklesly o 16% r/r na 252 mil. EUR a byly vyšší než naše očekávání (237 mil. EUR) díky vyšším tržbám z prodeje rezidenčních nemovitostí, které se snížily na 129 mil. EUR (-18% r/r; oček. 115 mil. EUR) z důvodu snížené spotřebitelské poptávky (vliv ekonomické recese a vyšších úrokových sazeb u hypoték). Výnosy z pronájmu poklesly o 13% r/r na 97 mil. EUR (oček. 98 mil. EUR), což je ovlivněno prodejem některých nemovitostí z portfolia. Na druhou stranu dokončení některých projektů by mělo přinést dodatečný příjem v budoucnu. Tržby z hotelů se propadly o 25% r/r na 28 mil. EUR (oček. 27 mil. EUR) a byly ovlivněny úbytkem zahraničních turistů (pokles obsazenosti) a snížením průměrné sazby za pokoj (reakce na pokles poptávky). Poplatky z asset managementu se snížily o 40% r/r na 10 mil. EUR (oček. 8 mil. EUR) vlivem absence poplatků z akvizic či upisování nového kapitálu v rámci Endurance fondů.
 
Ztráta z přecenění portfolia se snížila na 178 mil. EUR (-18% r/r), ale byla vyšší než naše projekce (-153 mil. EUR), což je dáno tím, že ve 2. polovině roku 2009 (stabilizace realitního trhu) ztráta dosáhla 24 mil. EUR, kdežto my jsme čekali nulový výsledek. Portfolio nemovitostí bylo dále zatíženo snížením hodnoty (impairment) rozpracovaných či odložených projektů ve výši 89 mil. EUR (cca 180 mil. EUR v r. 2008) a bylo nižší než hodnota za 1. polovinu roku 2009 (106 mil. EUR) a náš odhad (108 mil. EUR). Celkový negativní dopad přecenění portfolia byl dle Orka 250 mil. EUR (cca 400 mil. EUR v r. 2008).
 
V uplynulém roce došlo k úspoře provozních nákladů o 21% a program úspory nákladů by měl pokračovat. Personální náklady se snížily na 49 mil. EUR (-17% r/r; oček. 47 mil. EUR) a ostatní provozní náklady na 76 mil. EUR (-23% r/r; oček. 76 mil. EUR). Na provozní úrovni byla dosažena ztráta 254 mil. EUR (-387 mil. EUR v r. 2008), která je mírně vyšší než naše očekávání (-246 mil. EUR). Důvodem ztráty je vyšší než očekávaná ztráta z přecenění portfolia.
 
Celkové finanční náklady poklesly na 110 mil. EUR (-14% r/r; oček. 100 mil. EUR) vlivem nižších kurzových ztrát a nižších ostatních finančních nákladů, které byly částečně kompenzovány vyššími úrokovými náklady. Čisté úrokové náklady vzrostly na 78 mil. EUR (+21% r/r; oček. 72 mil. EUR), kurzový zisk činil 5 mil. EUR (oček. 0 mil. EUR; -21 mil. EUR v r. 2008) a ostatní finanční náklady (přecenění různých finančních instrumentů) byly 37 mil. EUR (-13% r/r; 28 mil. EUR).
 
Orco vykázalo ztrátu před zdaněním ve výši 364 mil. EUR (-514 mil. EUR v r. 2008). Čistá ztráta se meziročně snížila o 36% na 251 mil. EUR (-23 EUR/akcie; -391 mil. EUR v r. 2008) a byla vyšší než naše očekávání (-217 mil. EUR) vlivem vyšší ztráty na provozní úrovni (vyšší ztráta z přecenění) a vyšším finančním nákladům. Ve 4Q09 byla čistá ztráta 49 mil. EUR (-4,5 EUR/akcie).
 
Společnost oznámila, že NAV na akcii pokleslo na 8,2 EUR (-81% r/r) a bylo tak nižší než náš odhad 13,3 EUR (důvodem překvapení je vyšší než očekávaná čistá ztráta). Ve 2. polovině r. 2009 NAV na akcii pokleslo o 46% (z 15 EUR ke konci června 2009). Pokles NAV je dán ztrátou v hospodaření a nižší hodnotou odložené daně.
 

IFRS, kons. (mil. EUR)
2009
r/r
2008
eAFT

Tržby
251,5
-16%
299,9
237,2

Přecenění aktiv
-177,6
-18%
-217,0
-153,3

Provozní výsledek
-254,2
-34%
-386,8
-245,6

Finanční výsledek
-110,2
-14%
-127,6
-100,3

Ztráta před zdaněním
-364,4
-29%
-514,4
-346,0

Čistá ztráta
-250,6
-36%
-390,6
-216,6

Ztráta na akcii (EUR)
-23,4
-37%
-36,9
-19,8

NAV na akcii (EUR)
8,2
-81%
42,5
13,3

Zdroj: Orco, ATLANTIK FT
 
Další informace
 
Dle očekávání Orco předložilo věřitelům restrukturalizační plán, ve kterém společnost navrhuje prodloužení splatnosti dluhopisů až o 10 let a splacení 100% jistiny (již dříve komunikováno). Průměrná splatnost dluhopisů (přes 400 mil. EUR; 25% celk. dluhu) by se prodloužila ze současných 3 let na 8 let. Důvodem je čas potřebný pro dokončení projektů a restrukturalizace společnosti. O návrhu rozhodne do konce června Pařížský obchodní soud (soudní ochrana před věřiteli skončí 25. června). Návrh nepřináší novou informaci. Dohodu s věřiteli považujeme za klíčovou pro pokračování fungování společnosti.
 
Během roku 2009 Orco renegociovalo více než 350 mil. EUR bankovního dluhu (přes 20% celkového dluhu) zejména formou prodloužení splatnosti.
 
V roce 2009 společnost prodala nemovitosti v hodnotě 77 mil. EUR (pouze 1% pod účetní hodnotou), v roce 2010 plánuje zrychlit prodej majetku (zejména v Německu). Hodnota realitního portfolia meziročně poklesla o 12% na 1,8 mld. EUR (v 2. pol. r. 2009 se hodnota nezměnila). Společnost očekává, že stavební povolení u projektu Zlota 44 v Polsku obdrží v polovině letošního roku (soudní spor byl ukončen).
 
Společnost na valné hromadě (29. dubna) druhý rok za sebou nenavrhne výplatu dividendy akcionářům (ztráta v hospodaření).

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.