Sobota 24. října. Svátek má Nina.

Orco provedlo již třetí navýšení kapitálu

15.04.2010 | 12:45 0 Komentářů

Společnost Orco dnes oznámila, že bylo provedeno již třetí navýšení kapitálu formou privátního úpisu akcií ve výši 3 mil. EUR. Bylo upsáno 600 tis. nových akcií při ceně 5 EUR/akcie (38% diskont k tržní ceně), z toho Hillgrove Investments Group Limited a FINPLAT S.A. upsali každý 300 tis. akcií. Stejně jako u druhého navýšení upisovací cena 5 EUR/akcie zohledňuje fakt, že s akciemi nebude možné dočasně obchodovat (dokud nebude k dispozici prospekt). Orco uvedlo, že další navýšení kapitálu demonstruje důvěru v management společnosti a restrukturalizační plán.
 
Během tří navýšení kapitálu Orco dohromady získalo 16,2 mil. EUR nového kapitálu, který by měl být využit zejména pro dokončení rozpracovaných projektů či jako provozní kapitál. Počet akcií se zvýšil o 28% na 14,1 mil. akcií (původně 10,9 mil. akcií), když bylo vydáno 3,1 mil. nových akcií při průměrné ceně 5,21 EUR/akcie (35% diskont k tržní ceně akcie). NAV na akcii pokleslo o 8% na 7,5 EUR (8,2 EUR ke konci r. 2009).
 
Dle našeho názoru navýšení kapitálu stále neřeší obtížnou situaci Orka, které je zatíženou vysokou zadlužeností (dluh/hodnota portfolia = 84%). Výtěžek z navýšení kapitálu (16 mil. EUR) představuje pouze 0,8% celkových aktiv, celkový dluh je 1,6 mld. EUR. Důležitým faktorem bude potenciální schválení restrukturalizačního plánu ze strany Pařížského obchodního soudu, což by prodloužilo průměrnou splatnost dluhopisů ze tří na osm let (zlepšení cash flow). Navýšení kapitálu však pomůže odvrátit snahu akcionářů okolo Millenius Investments (7,9% podíl v Orco) o odvolání současného představenstva, protože očekáváme, že investoři ze tří navýšení kapitálu (22,1% podíl) budou spolupracovat s generálním ředitelem Orka (J.F. Ott; 1,3% podíl). Do budoucna nelze vyloučit další navýšení kapitálu, které má ředící efekt vůči současným akcionářům a snižuje potenciál budoucího růstu hodnoty na akcii.
 

konec r. 2009
po navýšení kapitálu*
změna

počet akcií
10 943 866
14 053 866
28%

NAV na akcie (EUR)
8,16
7,51
-8%

Zdroj: Orco, ATLANTIK FT; * tři navýšení kapitálu
 

Akcionář
počet akcií
podíl

1.-3. navýšení kapitálu
3 110 000
22,1%

Millenius a spol.*
1 106 400
7,9%

Ott&Co (J.F. Ott)
176 343
1,3%

Ostatní
9 661 123
68,7%

Celkem
14 053 866
100,0%

Zdroj: Orco, ATLANTIK FT; * Millenius Investments, Clannathorne Stern a Bugle Investments – jednající ve shodě

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.