Pondělí 18. ledna. Svátek má Vladislav.

Orco: Projekce výsledků za 2009

30.03.2010 | 10:40 0 Komentářů

Dnes po zavření trhu zveřejní Orco hospodářské výsledky za rok 2009, které budou nepříznivě ovlivněny přeceněním portfolia nemovitostí. Pokles hodnoty portfolia se týká 1. poloviny roku 2009, kdežto ve 2. polovině roku se hodnota portfolia dle našeho očekávání již nezměnila. Očekáváme, že tržby se snížily o 21% r/r na 237 mil. EUR, což je dáno poklesem tržeb ve všech segmentech. Podle mezinárodních konzultantů v oblasti realit ceny komerčních realit ve 2. pol. r. 2009 stagnovaly, a proto i my očekáváme, že hodnota portfolia nemovitostí Orka se ve 2. pol. r. 2009 nezměnila. Výsledek z přecenění tak představuje ztrátu za 1. pol. r. 2009, a to 153 mil. EUR, což je o 29% méně než v roce 2008. Předpokládáme, že provozní ztráta dosáhne 246 mil. EUR (vliv přecenění a impairment; 252 mil. EUR). Celkově predikujeme, že Orco vykáže čistou ztrátu 217 mil. EUR (20 EUR/akcie), která je dána především změnou hodnoty nemovitostního portfolia. V roce 2008 byla čistá ztráta vyšší (391 mil. EUR; 36 EUR/akcie). Ve 4Q09 by čistá ztráta měla činit 15 mil. EUR (-1,4 EUR/akcie). Očekáváme, že NAV na akcii poklesne na 13,3 EUR (-69% r/r) z 42,5 EUR ke konci roku 2008. Ve 2. pololetí roku 2009 by pokles NAV měl činit 11% (z 15 EUR/akcie).
Orco by dnes mělo představit záchranný plán, o jehož schválení bude rozhodovat Pařížský obchodní soud. Orco dříve sdělilo, že navrhne prodloužení splatnosti dluhopisů až o 10 let, což by společnosti pomohlo zlepšit cash flow a vyhnout se potenciálnímu bankrotu. Přepokládáme, že i v případě úspěšné restrukturalizace přistoupí Orco k navýšení kapitálu, což by znamenalo ředící efekt pro stávající akcionáře (ředící efekt by nastal i v případě konverze dluhu do akcií).

IFRS, kons. (mil. EUR)
2009e
r/r
2008

Tržby
237,2
-21%
299,9

Přecenění inv. majetku
-153,3
-29%
-217,0

Provozní výsledek
-245,6
-36%
-386,8

Finanční náklady
-100,3
-21%
-127,6

Zisk před zdaněním
-346,0
-33%
-514,4

Čistý zisk/ztráta
-216,6
-45%
-390,6

Zisk na akcii (EUR)
-19,8
-45%
-35,7

NAV na akcii (EUR)
13,3
-69%
42,5

Zdroj: Orco, Bloomberg, ATLANTIK FT

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.