Neděle 16. května. Svátek má Přemysl.

Orco: otevřený dopis třetiny držitelů dluhopisů

17.09.2009 | 16:14 0 Komentářů

Zpravodajský portál Fox Business včera zveřejnil otevřený dopis třetiny držitelů dluhopisů, kteří kladou managementu Orka otázky týkající se finanční a strategické restrukturalizace společnosti. Držitelům dluhopisů se nelíbí navržené podmínky pro restrukturalizaci dluhopisů (odepsání velké části nominální hodnoty dluhopisů; dočasný zákaz prodeje akcií obdržených za konverzi části dluhu; omezené právo upsat nové akcie; neexistující závazek žádné osoby navýšit kapitál; neexistující povinnost upsat nové akcie na základě warrantů).
 
Pokud by navržené podmínky znamenaly, že Orco nepotřebuje nový kapitál, tak se držitelé dluhopisů diví, proč by měli odepsat část dluhu. Pokud však společnost potřebuje nový kapitál, tak se držitelé dluhopisů ptají, proč nemají příležitost upsat nové akcie stejně jako Colony Capital a existující akcionáři a management.
 
Držitelé dluhopisů věří, že na dnešní schůzce držitelů dluhopisů poskytne management Orco

odůvodnění navržených podmínek restrukturalizace dluhopisů
vysvětlí, jak získá souhlas dvou třetin držitelů dluhopisů
vysvětlí, co se stane, pokud držitelé dluhopisů neschválí navržené podmínky (jestli Orco požádá soud o odklad splatnosti dluhopisů a prodloužení soudní ochrany před věřiteli)
vysvětlí, jak zamýšlí využít warranty 2014 (pozn: jejich realizační cena byla tento týden dle rozhodnutí valné hromady držitelů warrantů snížena na 7 EUR)

 
Celé znění textu (v anglickém jazyce) lze nalézt zde:
http://www.foxbusiness.com/story/markets/industries/finance/groupe-dobligataires–group-bondholders–questions-financial-strategic/
 
Zveřejněné otázky držitelů dluhopisů vyjadřují nespokojenost s navrženými podmínkami restrukturalizace dluhopisů, což může vést k prodloužení jednání a snížení pravděpodobnosti schválení restrukturalizace na společné valné hromadě držitelů dluhopisů (24. září). Prodloužení soudní ochrany před věřiteli (což očekává i sama společnost), která končí 25. září, je pravděpodobné i bez těchto komplikací. Domníváme se, že navržené podmínky restrukturalizace dluhopisů budou muset být pozměněny, jinak nebude dosaženo souhlasu potřebné dvoutřetinové většiny držitelů dluhopisů. Je otázkou, jak na případné neschválení restrukturalizace dluhopisů zareaguje pařížský obchodní soud. Připomínáme, že investice Colony Capital (právo, ale nikoli povinnost, upsat nové akcie) je podmíněna úspěšnou restrukturalizací dluhopisů.

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.