Úterý 18. května. Svátek má Nataša.

Orco: návrh restrukturalizace dluhopisů

10.09.2009 | 14:25 0 Komentářů

Společnost Orco dnes oznámila základní parametry návrhu restrukturalizace dluhopisů v rámci plánu restrukturalizace společnosti. O návrhu se bude hlasovat na valné hromadě všech držitelů dluhopisů dne 24. září (je potřeba 2/3 většina) a dále je také nutné získat souhlas pařížského obchodního soudu. Pokud by držitelé dluhopisů odmítli návrh, pak by dle managementu Orka mohl soud rozhodnout o posunutí splatnosti všech závazků společnosti (splátkový kalendář by mohl být max. 10 let). Na úspěšné restrukturalizaci dluhopisů je závislé potenciální navýšení kapitálu ze strany Colony Capital. Veškeré návrhy mohou být ještě změněny.
 
Orco sdělilo, že všem držitelům dluhopisů bude předložen návrh na konverzi dluhopisů (nominální hodnota 411 mil. EUR) ve formě mixu nových dluhopisů a akcií. Jednak by se mělo jednat o nové konvertibilní dluhopisy v hodnotě 120 mil. EUR (vyměnitelné za akcie v hodnotě 15 EUR), které budou splatné v roce 2017 a ponesou úrokovou sazbu 5% (první výplata úroků bude v listopadu 2010). Dále by držitelé dluhopisů získali 11,43 mil. nových akcií (odvozeno od závěrečné ceny akcií Orco ze dne 9.9.2009; 9,57 EUR). Celkově by tak držitelé dluhopisů získali 558,2 EUR za každých 1000 EUR nominální hodnoty existujících dluhopisů, tzn. 56% nominální hodnoty. Zbylých 44% nominální hodnoty dluhopisů (182 mil. EUR) by spolu s konverzí části dluhu do akcií kompenzovalo ředící efekt z vydání 11,43 mil. nových akcií.
 
Díky konverzi dluhopisů by Orco snížilo svou zadluženost o 291 mil. EUR (necelých 20% celkového dluhu), což by pomohlo snížit úroveň celkové zadluženosti. Nyní je poměr čistého dluhu vůči hodnotě aktiv na úrovni 80% a cílem společnosti je tento poměr snížit na 50% v roce 2012. Dosažení tohoto cíle bude také záviset na úspěchu při navýšení kapitálu, prodeji aktiv a vývoji cen komerčních nemovitostí.
 
Za určitých okolností (pokud nebude kapitál společnosti navýšen min. o 30 mil. EUR do konce června 2010) budou mít držitelé dluhopisů právo upsat nové akcie za min. 30 mil. EUR.
 
Kvůli přípravě na hlasování o restrukturalizaci dluhopisů (24. září) se dne 15. září budou konat valné hromady držitelů dluhopisů, kde budou držitelé dluhopisů informování o plánu restrukturalizace. Dne 17. září pak Orco bude pořádat informační schůzku pro všechny držitele dluhopisů. Dne 15. září se bude také konat mimořádná valná hromada společnosti Orco (již známo), kde se bude hlasovat o navýšení autorizovaného kapitálu, investici Colony Capital či pokračování společnosti v činnosti. Pokud valná hromada nebude usnášeníschopná (podmínka 50% účasti), což je pravděpodobné, tak se dne 20. října bude konat náhradní valná hromada, kde by dle našeho názoru měly být schváleny všechny body programu.
 
Orco dále uvedlo, že by mohlo získat 68 mil. EUR v hotovosti po vydání 9,71 mil. nových akcií za 7 EUR/akcie (investice Colony Capital). Dosud bylo známo, že investice by byla max. 80 mil. EUR, přičemž Colony Capital by získalo max. 30% podíl v Orku. Navýšení kapitálu je podmíněno úspěšnou restrukturalizací dluhopisů. Dále bylo potvrzeno, že současní akcionáři obdrží krátkodobé warranty (platnost na 1 měsíc; 1 warrant za 1 současnou akcii), které jim umožní upsat nové akcie za 7 EUR (1 nová akcie za 1 warrant). To by vedlo k vydání až 10,9 mil. EUR a navýšení kapitálu o dalších 77 mil. EUR.
 
V případě existujících warrantů (cca 2,9 mil. warrantů) bude navržena restrukturalizace warrantů (snížení realizační ceny na 7 EUR, přičemž Orco může vynutit konverzi), o které se bude hlasovat na valné hromadě držitelů warrantů (15. září). Kapitál Orka by se tak potenciálně mohl zvýšit od dalších 20 mil. EUR při současném vydání 2,9 mil. nových akcií.
 
Z hlediska NAV společnost uvedla, že po restrukturalizaci dluhopisů by NAV na akcii vzrostlo na 19 EUR (na základě poslední známé hodnoty NAV k 1H09; 15 EUR/akcie). Po zahrnutí navýšení kapitálu (68 mil. EUR za 9,71 mil. akcií) by NAV činilo 15,4 EUR na akci a po případné konverzi všech restrukturalizovaných warrantů by NAV bylo 14,3 EUR na akci. Na hodnotu NAV bude mít samozřejmě vliv i budoucí hospodaření společnosti, které bude pravděpodobně stále zatíženo nepříznivou situací na realitním trhu.
 
Restrukturalizace dluhu je klíčová pro pokračování společnosti v činnosti. Jelikož by případní likvidace společnosti byla dle našeho názoru hodnotově destruktivní pro všechny strany, tak se domníváme, že Orku se společně s věřiteli podaří najít vhodné řešení, které by bylo akceptovatelné pro všechny strany. Vzhledem k tomu, že si restrukturalizace společnosti vyžádá ještě nějaký čas, tak by soudní ochrana před věřiteli (končí 25. září) měla být prodloužena, což už naznačil i management společnosti.
 
 
Potenciální akcionářská struktura včetně či bez konverze warrantů
 

 
Počet akcií (mil.)
Podíl
Počet akcií (mil.)
Podíl

Současní akcionáři
10,9
24%
10,9
34%

Držitelé dluhopisů
11,4
25%
11,4
36%

Colony Capital
9,7
21%
9,7
30%

Současní akcionáři (warranty)*
10,9
24%

Existující warranty*
2,9
6%

Celkem
45,9
100%
32,1
100%

Zdroj: ATLANTIK FT; * za předpokladu konverze všech warrantů

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.