Čtvrtek 21. ledna. Svátek má Běla.

Odhad provozních údajů Unipetrolu za 4Q 2012 horší

18.01.2013 | 09:02 0 Komentářů

Segment rafinérie

Hlavními faktory, které ovlivnily mezikvartální výkonnost segmentu rafinérie ve 4. čtvrtletí 2012, byly mírně vyšší průměrný rozdíl mezi cenami ropy Brent a Ural (z 0,7 na 1,1 USD/barel), a přibližně stabilní průměrný rozdíl mezi cenou ropy Brent a jinými sladkými ropami (pozitivní), nižší modelová rafinérská marže
s výrazným klesajícím trendem v průběhu kvartálu, způsobeným silným poklesem spreadu na benzínu (negativní). Dále se mezikvartálně snížil objem zpracované ropy o 7 %, nižší využití kapacit o 7 procentních bodů a výrazně nižší prodejní objemy, zejména u benzínu, o 16 % v důsledku slabé sezónnosti, klesající spotřeby a také kvůli významnému nárůstu dovozů pohonných hmot v rámci šedé ekonomiky, v souvislosti s podvody na DPH (negativní) a silnější koruna vůči dolaru o 3 % (negativní).

Segment petrochemie

Hlavními faktory, které ovlivnily mezikvartální výkonnost petrochemického segmentu ve 4. čtvrtletí 2012, byly vyšší modelová marže z olefinů v důsledku vyšších spreadů etylénu a propylénu k primárnímu benzínu, nepatrně kompenzována mírným poklesem modelové marže z polyolefinů (pozitivní) a mírně zlepšená poptávka po polymerech ve druhé polovině kvartálu, mimo jiné díky výrobním výpadkům několika konkurentů (pozitivní). Celkové petrochemické prodejní objemy byly mezikvartálně o 3 % nižší (neutrální) a v daném segmentu byla výrazná stabilizace externích tržních podmínek ve smyslu cen ropy a korespondujících cen petrochemických surovin (pozitivní). V Litvínově byla ve sledovaném období trvale odstavena jednotky výroby močoviny podle plánu k 1. lednu 2013 (pozitivní) a konečně relativně stabilní koruna vůči euru (neutrální).

Maloobchodní prodej

Hlavními faktory, které ovlivnily mezikvartální výkonnost maloobchodního segmentu ve 4. čtvrtletí 2012, byly nižší prodejní objemy, zejména u benzínu, v důsledku slabé sezónnosti, recese české ekonomiky, velice ostré cenové konkurenci na českém trhu a rovněž kvůli významnému nárůstu dovozů pohonných hmot, zmíněného u rafinérského segmentu (negativní). Dále v maloobchodním segmentu byly zaznamenány mezikvartálně vyšší jednotkové marže z benzínu (pozitivní) a na druhou stranu mírně nižší jednotkové marže z motorové nafty (negativní) a implementace gastronomického konceptu Stop Cafe byla úspěšně dokončena v prosinci, přičemž nyní je v provozu 88 instalací (pozitivní). Dále byly vystaveny dvě nové prémiové čerpací stanice Benzina Plus na dálnici D3 mezi Prahou a Českými Budějovicemi u obcí (pozitivní).

Odhady představenstva Unipetrolu

Představenstvo Unipetrolu odhaduje, že vykázaný EBIT skupiny Unipetrol za 4. čtvrtletí 2012 bude negativní ve výši přibližně 4,5 miliardy korun. Předpokládá se, že Unipetrol zaúčtuje na úrovni provozního zisku EBIT negativní jednorázové položky v hodnotě přibližně 4,5 miliardy korun v souvislosti se zaúčtováním ztrát ze snížení hodnoty dlouhodobých aktiv (impairments) rafinérského segmentu. Důvodem je pokles hodnoty těchto aktiv v důsledku zhoršení externího rafinérského prostředí a záměr prodat některé dceřiné společnosti rafinérského segmentu.

Předpokládá se, že vykázaný EBIT očištěný o jednorázový vliv zaúčtování ztrát ze snížení hodnoty dlouhodobých aktiv (impairments) rafinérského segmentu bude přibližně na nulové úrovni.

Komentář představenstva k předběžným provozním a makroekonomickým údajům za 4. čtvrtletí 2012:
o Průměrná kvartální cena ropy zůstala na úrovni 110 dolarů za barel (neutrální) s mírnější krátkodobou volatilitou v průběhu čtvrtletí (pozitivní).
o Průměrný rozdíl mezi cenami ropy Brent a Ural mezikvartálně vzrostl o 60 % na úroveň 1,1 dolaru za barel (pozitivní).
o Modelová rafinérská marže mezikvartálně poklesla o 16 % na 4,4 dolaru za barel a byla ovlivněna poklesem spreadu na benzínu o 33% na průměrnou kvartální úroveň 157 dolarů za tunu (negativní).
o Modelová petrochemická marže z olefinů mezikvartálně vzrostla o výrazných 21 % na 365 EUR za tunu, zatímco modelová petrochemická marže z polyolefinů mírně o 3 % poklesla na 244 EUR za tunu (pozitivní).
o Průměrný kvartální kurz CZK/USD mezikvartálně poklesl o 3 % na 19,4 – koruna posílila – a průměrný kvartální kurz CZK/EUR na úrovni 25,2 se prakticky nezměnil (neutrální). Na druhou stranu v meziročním srovnání koruna vůči dolaru oslabila o 11 % (pozitivní).

Komentář analytika Fio banky:

Zveřejněné odhady provozních výsledků Unipetrolu jsou horší než naše očekávání a to i v případě, že abstrahujeme od snížení hodnoty dlouhodobých aktiv rafinérského segmentu. Naše odhady počítaly na úrovni provozního zisku (EBIT)s mírným ziskem ve všech segmentech, přičemž společnost vykázala EBIT ze všech segmentů na nulové úrovni. Horší než naše odhady byly zejména objemy prodejů rafinérského a maloobchodního segmentu. Na druhé straně nás mírně pozitivně překvapili vyšší než námi odhadované objemy prodejů v segmentu petrochemie. Bez podpory v podobě růstu ceny ropy Brent to bude mít oceňovaná společnost v blízké budoucnosti těžké z důvodu recese ČR a relativně slabých marží. Na zveřejněné výsledky očekáváme mírně negativní reakci investorů.

Zdroj: Unipetrol

Robin Koklar, analytik, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.