Pondělí 17. května. Svátek má Aneta.

NWR zřejmě dojedná nižší cenu koksovatelného uhlí, u ceny energetického uhlí čekáme stagnaci

10.01.2014 | 11:37 0 Komentářů

V průběhu příštího týdne by mohla těžební společnost NWR oznámit své prodejní ceny koksovatelného a energetického uhlí na 1Q 2014, resp. celý rok 2014 a objemy produkce a prodejů uhlí za 4Q 2013 (přesné datum uveřejnění společnost neuvádí, záleží na tom, kdy se konkrétně dohodne se svými odběrateli).

Situace na světovém trhu s koksovatelným uhlím se v průběhu posledního čtvrtletí loňského roku nevyvíjela příliš optimisticky. Poté, co se spotová cena nejkvalitnějšího koksovatelného uhlí na konci loňského září vyšplhala až ke150 USD/t, se následně v průběhu 4Q 2013 vracela zpět ke 133 USD/t, tedy zhruba na loňské minimální úrovně dosažené v červenci. Na negativní vývoj spotové ceny reagovala poklesem rovněž světová benchmarková forwardová cena na 1Q 2014. Japonské ocelářské firmy včele s Nippon Steel totiž dojednaly s globálními těžařskými společnostmi, jako např. Anglo American nebo Rio Tinto, cenu nejkvalitnějšího koksovatelného uhlí na letošní první čtvrtletí ve výši 143 USD/t, což je o 5,9 % méně ve srovnání s cenou za 4Q 2013. Aktuálně dojednaný benchmark se tak dostává na úrovně, kterých bylo dosaženo ve 3Q 2013.

Vývoj na světovém trhu z posledních týdnů a měsíců tak společnosti NWR příliš nenahrává a je tak podle našeho názoru pravděpodobné, že se svými zákazníky dojedná mezikvartálně nižší cenu koksovatelného uhlí. Odhadujeme, že NWR s odběrateli sjedná na 1Q 2014 průměrnou cenu kolem 92 EUR/t, což by znamenalo mezičtvrtletní pokles o 8,9 %. Náš odhad vychází z předpokladu, že prodeje koksovatelného uhlí budou v 1Q 2014 tvořeny zhruba 51 % tvrdým koksovatelným uhlím, 41 % poloměkkým koksovatelným uhlím a cca 8 % uhlím typu PCI.

Na druhou stranu některé aktuální indikace z polského uhelného trhu nesou spíše optimističtější nádech, když např. ředitel těžební firmy JSW očekává, že jeho společnost dojedná na první letošní čtvrtletí obdobné ceny koksovatelného uhlí jako ve 4Q 2013. Jistý mírný optimismus lze spatřit rovněž z makroekonomického vývoje ve středoevropském regionu, když např. polská ekonomika od druhé poloviny loňského roku postupně oživuje. Poměrně příznivá čísla lze spatřovat také v českém průmyslu, který v posledních měsících nabírá na tempu, když mezi výraznější přispěvatele k růstu patří sektor výroby automobilů a ocelářský sektor. Makroekonomický sentiment se tedy ve střední Evropě mírně zlepšuje, existuje tak určitý předpoklad, že námi očekávaný mezikvartální pokles dojednané ceny koksovatelného uhlí mezi NWR a jeho odběrateli by nakonec nemusel být tak výrazný a sjednané ceny by nemusely v takové míře kopírovat redukci světových benchmarkových cen. Bude tedy do značné míry záviset na vyjednávací síle NWR.

Investoři budou dále čekat na dojednanou cenu energetického uhlí. Tu NWR se svými zákazníky sjednává na celý rok, resp. konkrétně cca 80 % dodávek energetického uhlí je dojednáno na roční bázi a cca 20 % je sjednáváno na čtvrtletní bázi (pokud se NWR bude držet loňského modelu). Očekáváme, že průměrná sjednaná cena energetického uhlí na rok 2014 by se nemusela výrazněji odchýlit od loňské úrovně, tedy předpokládáme cca 60 EUR/t. Podle našeho názoru se situace na středoevropském trhu s energetickým uhlím v posledním půlroce postupně zlepšuje a stabilizuje, což dokládá i skutečnost, že se NWR od 2Q 2013 dařilo snižovat své nadbytečné zásoby energetického uhlí a očekáváme, že společnost splnila svůj celoroční cíl prodat cca 500 tis. tun nadbytečných zásob energetického uhlí horší kvality. Nevidíme tak v současnosti zásadní důvody k tomu, aby musela cena energetického uhlí meziročně klesnout o více jak 3 %, spíše odhadujeme, že se NWR podaří vyjednat cenu blízko úrovně z loňského roku.

NWR dále zveřejní své základní provozní ukazatele v podobě objemů produkce a prodejů uhlí za 4Q 2013. Předpokládáme, že společnost naplní své, v listopadu zredukované, celoroční cíle, tedy že za rok 2013 vytěží kolem 9 mil. tun a prodá zhruba 9,5 mil. tun uhlí. Pro 4Q 2013 tak odhadujeme, že NWR vyprodukuje kolem 2,535 mil. tun uhlí, což je mezičtvrtletně o 16,8 % více. V prvních třech kvartálech roku 2013 NWR drželo, z důvodu vysokých zásob uhlí a nutnosti jejich snižování, produkci uhlí na nízkých úrovních (kvartálně cca 2,15 mil. tun). Odhadujeme, že zásoby uhlí se v průběhu 4Q 2013 (zejména díky slušným prodejům energetického uhlí ve 2Q a 3Q 2013) dostaly na téměř optimální úrovně kolem 500 tis. tun. Domníváme se tak, že je prostor pro to, aby NWR ve 4Q 2013 navýšilo produkci na výše zmíněných cca 2,5 mil. tun.

Objem prodejů koksovatelného uhlí za 4Q 2013 očekáváme přibližně ve výši 1,135 mil. tun (včetně prodejů do koksovny OKK, které předpokládáme kolem úrovně 110 tis. tun), tedy zhruba na obdobné úrovni jako ve 3Q 2013, kdy společnost prodala 1,117 mil. tun. Prodeje energetického uhlí nečekáme tak výrazné jako ve 2Q a 3Q 2013, kdy NWR odprodávalo většinu svých nadbytečných zásob. Předpokládáme tak mírný mezičtvrtletní pokles o 3,8 % na cca 1,204 mil. tun.

Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.