Neděle 19. září. Svátek má Zita.

NWR: Výsledky za 4Q09 překonaly odhady

24.02.2010 | 09:53 0 Komentářů

NWR právě zveřejnila své výsledky za 4Q09 (rok 2009). Výsledky jsou celkově lepší, než je očekávání trhu a to již na provozní úrovni. Na úrovni čistého zisku dosáhlo NWR dokonce zisku, ačkoliv trh i my jsme čekali ztrátu. Společnost již při zveřejnění prodejních cen na rok 2010 zveřejnila údaje o prodaných objemech uhlí a cenách za rok 2009 a tedy i za 4Q09. Prodané objemy koksu a uhlí ve 4Q09 vzrostly o 14 %, těžba uhlí vzrostla o 18 % r/r. Tržby (již bez NWR Energy) ve 4Q09 dosáhly 341,1 mil. EUR (-21,1 % r/r), zatímco trh i my jsme čekali, že tržby dosáhnou pouze 326,9 mil. EUR, resp. 327,3 mil. EUR. Důvodem rozdílu jsou vyšší dosažené ostatní výnosy (obtížně predikovatelná položka), přičemž tržby z prodeje uhlí se dali dopočíst na základě reportovaných cen a objemů a byly tak trhu prakticky známy. Celkové provozní náklady byly vyšší, než trh očekával, ale  větší pozitivní rozdíl na tržbách je tím důvodem, proč výsledky NWR trh pozitivně překvapily na provozní úrovni. EBIT tak ve 4Q09 dosáhl 19,9 mil. EUR (-84,9 % r/r), trh očekával EBIT pouze ve výši 8,8 mil. EUR. My jsme byli pozitivnější než trh (EBIT ve výši 14,8 mil. EUR). EBITDA dosáhla 68,1 mil. EUR (-60,8 %) a také pozitivně překvapila trh (eAFT: 64,2 mil. EUR). Úroveň čistého zisku pozitivně překvapila, když společnost vykázala čistý zisk ve výši 7,5 mil. EUR, zatímco trh čekal ztrátu ve výši 9,4 mil. EUR. Důvodem rozdílu je nízká úroveň celkových finančních nákladů, které ve 4Q09 dosáhly pouze 1,7 mil. EUR, my jsme očekávali finanční náklady blízko úrovni minulých čtvrtletí, tedy blízko 25 mil. EUR. Rozdíl vyplývá z nižší ztráty z derivátových operací a nižších úrokových nákladů ve 4Q09 (pokles úrokových sazeb).  NWR dále oznámilo, že díky celkové ztrátě v roce 2009 nebude vyplácet dividendu, což bylo trhem i námi očekáváno. Očekáváme pozitivní reakci investorů, protože výsledky převýšily očekávání trhu.

Kons., IFRS (mil. Kč)
4Q09
r/r
4Q08
eAFT
Trh

Celkové tržby
341,1
-21,1%
432,6
327,3
326,9

EBITDA
68,1
-60,8%
173,8
64,2
51,0

marže EBITDA
20,0%
-20,2 p.b.
40,2%
19,6%
 

EBIT
19,9
-84,9%
131,7
14,8
8,8

marže EBIT
5,8%
-24,6 p.b.
30,5%
4,5%
 

Čistý zisk
7,5
-91,7%
90,3
-8,6
-9,4

Zdroj: NWR, výpočty ATLANTIK FT. 4Q08 představuje výsledky NWR bez NWR Energy (zdroj: NWR).

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.