Čtvrtek 23. září. Svátek má Berta.

NWR: Výsledky za 4Q09 lepší než očekávání trhu – rozšířený komentář

24.02.2010 | 13:39 0 Komentářů

Souhrn:
NWR dnes zveřejnilo výsledky za 4Q09 (rok 2009). Výsledky celkově překonaly očekávání trhu a to již na provozní úrovni. Úroveň čistého zisku skončila dokonce ziskem, trh i my jsme čekali ztrátu. Tržby (již bez NWR Energy) ve 4Q09 dosáhly 341,1 mil. EUR (-21,1 % r/r), ve srovnání s odhadem trhu pouze 326,9 mil. EUR a naším odhadem 327,3 mil. EUR. Důvodem rozdílu jsou vyšší dosažené ostatní výnosy (obtížně predikovatelná položka), přičemž tržby z prodeje uhlí se dali dopočítat na základě reportovaných cen a objemů, a byly tak trhu prakticky známy. EBITDA za 4Q09 dosáhla 68,1 mil. EUR (-60,8 %), trh čekal EBITDA pouze ve výši 51 mil. EUR (eAFT: 64,2 mil. EUR). Úroveň čistého zisku pozitivně překvapila – společnost vykázala čistý zisk ve výši 7,5 mil. EUR, zatímco trh čekal ztrátu ve výši 9,4 mil. EUR. Důvodem rozdílu je nízká úroveň celkových finančních nákladů, které ve 4Q09 dosáhly pouze 1,7 mil. EUR. My jsme očekávali finanční náklady blízko úrovní minulých čtvrtletí, tedy okolo 25 mil. EUR. Rozdíl vyplývá z nižší ztráty z derivátových  instrumentů a nižších úrokových nákladů ve 4Q09 (pokles úrokových sazeb). NWR dále oznámila, že nebude vyplácet dividendu, protože 2H09 skončilo ve ztrátě. Výplatu dividend trh neočekával. Společnost také  oznámila, že požádala o rozšíření licence v dole Debiensko na těžbu i energetického uhlí. Investiční výdaje na tuto variantu těžby by měly v dalších pěti letech dosáhnout 350-400 mil. EUR. S touto verzí již počítáme v našem ocenění.
Akcie NWR se aktuálně obchodují za 179 Kč/akcii a přidávají tak 0,59% d/d, ačkoliv nálada na trhu je spíše negativní. Neočekáváme však, že by výsledky NWR za 4Q09 nějak výrazně měnily pohled investorů na akcie NWR, v dalších dnech tedy nečekáme výraznější reakci.
Rozbor:
Tržby
Tržby ve 4Q09 dosáhly 341,1 mil. EUR (-21,1 % r/r), zatímco trh i my jsme čekali tržby ve výši pouze 326,9 mil. EUR, resp. 327,3 mil. EUR. Důvodem meziročního poklesu tržeb jsou nižší prodejní ceny v průběhu 4Q09. Rozdíl oproti očekávání je způsoben vyššími dosaženými ostatními výnosy (obtížně predikovatelná položka), přičemž tržby z prodeje uhlí se dali dopočíst na základě reportovaných cen a objemů, a byly tak trhu prakticky známy. Zde tedy nebyl v naší predikci žádný rozdíl oproti skutečnosti. Celkové prodeje uhlí a koksu ve 4Q09 dosáhly 3,3 mil. tun (+14 % r/r), celková produkce uhlí dosáhla 3,0 mil. tun (+18 % r/r). NWR tak bylo ve 4Q09 schopno snížit zásoby uhlí na 341 tis. tun a koksu na 219 tis. tun. V případě uhlí tedy mírně pod obvyklé úrovně. Celkově lze hodnotit úroveň dosažených tržeb jako uspokojivou.
 
Provozní náklady
Celkové provozní náklady dosáhly ve 4Q09 321 mil. EUR a převýšily tak očekávání trhu (318 mil. EUR) i naše očekávání (312 mil. EUR). V naší predikci jsme počítali s nižšími náklady na materiál i na služby. Mzdové náklady byly plně v souladu s naším očekáváním. Celkové náklady na materiál a energie tak ve 4Q09 dosáhly 84,5 mil. EUR (eAFT: 78,3 mil. EUR). Materiálové náklady s růstem těžby ve 4Q09 dle očekávání vzrostly, ale více než jsme čekali. Náklady na služby dosáhly celkem 88,1 mil. EUR (eAFT: 81,5 mil. EUR). Náklady na zaměstnance dosáhly 82,5 mil. EUR, což bylo plně v souladu s naším očekáváním (82,5 mil. EUR).
Provozní výkonnost
Celkové provozní náklady byly vyšší, než trh očekával, ale  větší pozitivní rozdíl na tržbách je tím důvodem, proč výsledky NWR trh pozitivně překvapily na provozní úrovni. EBIT tak ve 4Q09 dosáhl 19,9 mil. EUR (-84,9 % r/r), trh očekával EBIT pouze ve výši 8,8 mil. EUR. My jsme byli pozitivnější než trh (EBIT ve výši 14,8 mil. EUR). EBITDA dosáhla 68,1 mil. EUR (-60,8 %) a také pozitivně překvapila trh (51 mil. EUR) i nás (eAFT: 64,2 mil. EUR). EBITDA marže tak ve 4Q09 klesla meziročně o 20,2 p.b. na 20,0 %.
Finanční náklady
Na úrovni celkových finančních nákladů/výnosů došlo k pozitivnímu překvapení, když finanční náklady ve 4Q09 dosáhly pouze 1,7 mil. EUR. My (a zřejmě i trh) jsme čekali tyto náklady výrazně vyšší (eAFT: 25 mil. EUR). Rozdíl vyplývá z nižší ztráty z derivátových instrumentů a nižších úrokových nákladů ve 4Q09 (pokles úrokových sazeb). Tato položka je celkově velice obtížně predikovatelná.
 
Čistý zisk
Díky lepší provozní výkonnosti a zejména díky nízké úrovni finančních nákladů skončilo NWR ve 4Q09 v zisku ve výši 7,5 mil. EUR (-91,7% r/r). Trh přitom očekával, že NWR vykáže ztrátu ve výši 9,4 mil. EUR (eAFT: ztráta 8,6 mil. EUR). Výsledek na úrovni čistého zisku tak lze hodnotit kladně.
 
Dividenda
NWR dále oznámilo, že za rok 2009 nebude kvůli celoroční ztrátě vyplácet dividendu. Výplatu dividend trh (ani my) neočekával. Dividendová politika však byla potvrzena, tzn. výplata 50% z konsolidovaného zisku. Společnost by se v letošním roce měla vrátit k zisku a tedy i k výplatě dividend. Trh očekává dividendu ve výši 0,1 EUR (2,6 Kč; 1,4% div. výnos).
 
Debiensko
NWR dále oznámila, že požádala o rozšíření licence v dole Debiensko na těžbu i energetického uhlí. Investiční výdaje na tuto variantu těžby by měly v dalších pěti letech dosáhnout 350-400 mil. EUR. S touto verzí těžby již počítáme v našem novém  ocenění.
Výhled na rok 2010
NWR také potvrdilo svůj výhled na rok 2010, kdy plánuje vytěžit 11 mil. tun uhlí a vyrobit 1 mil. tun koksu. 60% produkce uhlí by přitom mělo připadat na koksovatelné uhlí. S tím již počítáme v našem ocenění.
Reakce trhu na výsledky
Akcie NWR se aktuálně obchodují za 179 Kč/akcii a přidávají tak 0,59 % d/d, ačkoliv nálada na trhu je spíše negativní. Neočekáváme však, že by výsledky NWR za 4Q09 nějak výrazně měnily pohled investorů na akcie NWR a v dalších dnech další reakci nepředpokládáme. Cenu akcií bude dle našeho názoru spíše ovlivňovat sentiment na celý sektor, který může být ovlivněn informacemi o dosažených cenách koksovatelného uhlí v případě velkých producentů (BHP Billiton apod.). Tyto informace tak můžou indikovat, za jaké ceny prodá NWR koksovatelné uhlí po zbytek tohoto roku a 1Q2011. Záležet však bude samozřejmě také situaci v ocelářství ve střední Evropě (ČR, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Slovensko) v 1Q2010, kde došlo v lednu k 3,2% m/m růstu.
 
Doporučení
Ani po výsledcích NWR za 4Q09 (rok 2009) neměníme naše dlouhodobé doporučení na akcie NWR, které je Držet. Naše roční cílová zůstává na úrovni 175 Kč/akcii. Krátkodobý pohled na akcie NWR zůstává na stupni Neutrální.
 

Kons., IFRS (mil. Kč)
4Q09
r/r
4Q08
eAFT
Trh

Celkové tržby
341,1
-21,1%
432,6
327,3
326,9

EBITDA
68,1
-60,8%
173,8
64,2
51,0

marže EBITDA
20,0%
-20,2 p.b.
40,2%
19,6%
 

EBIT
19,9
-84,9%
131,7
14,8
8,8

marže EBIT
5,8%
-24,6 p.b.
30,5%
4,5%
 

Čistý zisk
7,5
-91,7%
90,3
-8,6
-9,4

Zdroj: NWR, výpočty ATLANTIK FT. 4Q08 představuje výsledky NWR bez NWR Energy (zdroj: NWR).

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.