Pondělí 30. listopadu. Svátek má Ondřej.

NWR: Výsledky za 1H08 zaostaly za očekáváním (rozšířený komentář)

28.08.2008 | 16:30 0 Komentářů

Souhrn
Společnost NWR dnes před otevřením trhu zveřejnila své výsledky za 1H08 (2Q08). Výsledky jsou celkově velice silné díky prudkému nárůstu ceny uhlí (koksovatelné uhlí +54% r/r) v roce 2008. Ačkoliv jsou výsledky velice silné, tak zaostaly na provozní úrovni za očekáváním trhu i za naším očekáváním. Celkové tržby těžební divize NWR tak za 1H08 dosáhly 1,03 mld. EUR (+58,6% r/r). Nárůst byl způsoben i o 1% r/r vyšší objemem prodejů za 1H08. Díky tomu, že provozní výnosy rostly rychleji než provozní náklady, tak provozní zisk meziročně výrazně vzrost. EBIT tak za 1H08 dosáhl 270 mil. EUR 158+% r/r). Provozní marže EBIT se potom navýšila o  10,1 p.b. r/r a dosáhla 34,6%. Očekávání trhu na provozní úrovni však bylo vyšší 329 mil. EUR. Důvodem rozdílu je vyšší očekávání na úroveň tržeb i nižší očekávání na úrovni provozních nákladů. My jsme očekávali, že EBIT dosáhne 305 mil. EUR. Silná provozní úroveň se projevila na meziročně výrazně lepší výkonnosti i na úrovni čitého zisku. Čistý zisk NWR za 1H08 tak dosáhl 187 mil EUR (+339,3% r/r). Výsledek na úrovni čistého zisku zaostal díky vyššímu očekávání trhu na provozní úrovni za očekáváním trhu ve výši 251 mil. EUR (eAFT 206 mil. EUR).
NWR dále oznámila, že 23. října vyplatí dividendu ve výši 0,28 EUR (6,9Kč/akcii, div. výnos 1,4%). Dividenda je vyplácena na návrh managementu na základě div. politiky NWR (vyplácet 50% ze zisku).  Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je 19. září.
Celkově hodnotíme výsledky NWR jako velice silné. Výsledky však zaostaly za očekáváním trhu, proto dochází k poklesu ceny akcie na 475 Kč (-4,1% d/d).
Komentář
Tržby
Celkové tržby NWR tak za 1H08 dosáhly 1,03 mld. EUR (+58,6% r/r). Nárůst byl způsoben hlavně růstem ceny uhlí, když koksovatelné uhlí prodalo NWR na rok 2008 meziročně o 54% dráž. Ceny koksu vzrostly o  79% r/r. Objem externích prodejů se meziročně navýšil o 1% r/r a dosáhl 6,6 mil. EUR. Tržby zaostaly za očekáváním trhu, když trh čekal, že tržby NWR za 1H08 dosáhnou 1,05 mld. EUR. Naše očekávání (1,03 mld. Kč) na úrovni tržeb je plně v souladu  s výsledkem za 1H08.
NWR dále ve zprávě zveřejnilo, že ceny pololetních kontraktů na druhou polovinu roku 2008 vzrostly na 477 EUR/t, přičemž průměrná cena prodaného koksu za 1H08 dosáhla 295 EUR.
 
Provozní úroveň
Díky tomu, že provozní výnosy rostly rychleji než provozní náklady, tak provozní zisk meziročně výrazně vzrost. Provozní zisk na úrovni EBIT tak za 1H08 dosáhl 270 mil. EUR 158+% r/r). Provozní marže EBIT se potom navýšila o  10,1 p.b. r/r a dosáhla 34,6%. Očekávání trhu na provozní úrovni však bylo vyšší 329 mil. EUR. Důvodem rozdílu je vyšší očekávání na úroveň tržeb i nižší očekávání na úrovni provozních nákladů. My jsme očekávali, že EBIT dosáhne 305 mil. EUR. EBITDA dosáhla za 1H08 355,1 mil. EUR (+93,1% r/r), EBITDA marže tedy dosáhla 34,6% (+6,2 p.b. r/r). Pomalejší růst marže na úrovni EBITDA je způsoben růstem odpisů, které dosáhly za 1H08 85,1 mil. EUR (+6,6% r/r).
Provozní náklady vzrostly za 1H08 (ve 2Q08) neočekávaně o dva vlivy. Prvním z nich jsou náklady na poradenské služby z IPO v objemu 11 mil. EUR. Tento faktor je hlavním faktorem rozdílu oproti našemu očekávání na úrovni nákladů na služby. Druhým negativním vlivem je neočekávané zvýšení nákladů na zaměstnance o 11,7 mil. EUR díky platbám bonusů v akciích pro management společnosti. Ostatní provozní náklady také neočekávaně vzrostly a dosáhly 13,5 mil. EUR (eAFT 8,6 mil. EUR), když došlo k menšímu než očekávanému rozpouštění opravných položek ve 2Q08.
Finanční náklady a výnosy
Na úrovni finančních výnosů a nákladů dosáhl výsledek za 1H08 nákladů ve výši 19,1 mil. EUR (-41,1% r/r). Finanční výnosy meziročně vzrostly hlavně díky přecenění dluhu. Finanční náklady meziročně poklesly hlavně díky přecenění měnových derivátů. My jsme čekali čisté finanční náklady vyšší- 35 mil. EUR.
Čistý zisk
Díky velice silné provozní úrovni a i meziročně silnější finanční úrovni vzrost čistý zisk NWR na 187 mil EUR (335,2% r/r). Trh čekal, že čistý zisk dosáhne 251 mil. EUR. Rozdíl je způsoben hlavně pozitivnějším očekáváním na provozní úrovni. Rozdíl na úrovni čistého zisku oproti trhu se prohlubuje na úrovni čistého zisku, kdy trh čekal zřejmě nižší zdanění nebo finanční náklady. My jsem čekali, že čistý zisk NWR za 1H08 dosáhne 206 mil. EUR. Rozdíl oproti našemu očekávání na úrovni čistého zisku se oproti provozní úrovni snižuje, protože jsme čekali vyšší finanční náklady i vyšší efektivní daň. Efektivní daňová sazba NWR tak 1H08 dosáhla 23,6% (eAFT 25,0%). Snížení daňové sazby v ČR z 24% na 21% se tak pozitivně projevilo na výsledcích hospodaření NWR za 1H08.
Dividenda
NWR dále oznámila, že 23. října vyplatí dividendu ve výši 0,28 EUR (6,9Kč/akcii, div. výnos 1,4%). Dividenda je vyplácena na základě div. politiky NWR, vyplácet 50% ze zisku a je navázána na výsledky za 1H08. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je 19. září, ex-dividend dnem bude 17.září.
Další novinky
NWR v tiskové zprávě k výsledkům oznámilo, že program POP 2010 v českých dolech postupuje podle plánu; čtyři dodané komplexy (z deseti) se nacházejí v různém stavu dokončení, přičemž jeden byl v druhé polovině srpna uveden do zkušebního provozu.
Projekt Debiensko v Polsku pokračuje uspokojivě. V červnu byla získána těžební licence platná 50 let. Společnost JT Boyd zpracovává studii proveditelnosti. Na dole Moricinek může nyní NWR díky mezivládní dohodě o přeshraničním průzkumu se svým partnerem (polská JSV zahájit geologické průzkumné práce)
Jak již bylo v čase IPO oznámeno, tak se NWR chystá vydělit aktiva divize Real Estate do RPG Industry, tato společnost drží všechny akcie typu B. Jen pro připomenutí, na burze jsou obchodovány akcie typu A. Dle zprávy by těžební divize měla mít k aktivům (budovy a pozemky) Real Estate divize dále neomezený přístup a bude je moci dále využívat.
 
Dopad na obchodování
Celkově hodnotíme výsledky NWR jako velice silné. Výsledky však zaostaly za očekáváním trhu, proto dochází k poklesu ceny akcie na 475 Kč (-4,1% d/d). Nemyslíme si však, že budou výsledky NWR za 1H08 nějakým dlouhodobým impulsem pro obchodování s akciemi NWR. To bude i nadále záležet hlavně na vývoji ceny uhlí, který ovlivňuje obchodování s akciemi NWR.
Očekáváme, že NWR bude i v příštím roce participovat na růstu ceny uhlí (kontraktační období proběhne ve 4Q08) na světových trzích, což by mělo vylepšit výsledky hospodaření v roce 2009.
Doporučení
I po výsledcích ponecháváme naše doporučení na akcie NWR na stupni Koupit s roční cílovou cenou 623 Kč/akcii. Krátkodobé doporučení ponecháváme na stupni Neutrální.

tis. EUR
1H08
r/r
1H07
Trh
eAFT
Překvapení

Tržby
1 027 463
58,6%
647 801
1 047 000
1 028 714
-1,9%

EBITDA
355 173
93,1%
183 885
 
390 760
 

   marže
34,6%
6,2 p.b.
28,4%
 
38,0%
34,6%

EBIT
270 466
158,0%
104,832
329 000
304 455
-17.8%

   marže
26,3%
10,1 p.b.
16,2%
31,4%
29.6%
-5,1 p.b.

NI
187 104
335,2%
42 988
251 000
205 502
-25,5%

EPS (EUR, anualizováno)
1,4
335,2%
0,3
1,9
1,6
-25,5%

Zdroj: NWR, ATLANTIK FT projekce, Bloomberg (očekávání trhu). Poznámka: Meziroční srovnání s výsledky celé NWR, výsledky těžební divize za 1H07 nejsou k dispozici.
 

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.