Pondělí 27. září. Svátek má Jonáš.

NWR: Pohled na výsledky za 4Q09

23.02.2010 | 16:54 0 Komentářů

Agentura Reuters dnes zveřejnila odhad trhu ohledně výsledků NWR za 4Q09. Průzkumu se účastnilo 16 společností. Celkově je naše očekávání na úrovni tržeb plně v souladu s očekáváním trhu, na provozní úrovni jsme optimističtější. Důvodem rozdílu jsou naše mírně vyšší tržby a nižší očekávané provozní náklady. Na úrovni čistého zisku je již naše očekávání opět prakticky v souladu s očekáváním trhu.
NWR zveřejnilo s údaji o cenách a objemech na rok 2009 i prodejní ceny a prodané objemy za rok 2009, které byly použity k výpočtu průměrných prodejních cen a objemů za 4Q09. Tržby by se tedy neměly příliš odlišovat od našeho očekávání ani od očekávání trhu, a ve 4Q09 by měly dle naší predikce dosáhnout 327,3 mil. EUR (-24,4 % r/r).
Na provozní úrovni jsme pozitivnější, než je očekávání trhu. Společnost by se ve 4Q09 měla vrátit k zisku na úrovni provozního zisku, důvodem bude růst prodejů díky pokračujícímu oživení ocelářství a také růstu odbytu energetického uhlí (zimní počasí). Projektujeme EBIT ve výši 14,8 mil. EUR (-88 % r/r), zatímco trh očekává EBIT ve výši  8,8 mil. EUR. Na úrovni provozního zisku by tak mohlo přijít dle našeho názoru mírné pozitivní překvapení.
Na úrovni čistého zisku by však NWR kvůli finančním nákladům (eAFT: 25 mil. EUR) mělo zůstat ve ztrátě. Ztráta vznikne i za 2H09, a společnost tedy nebude vyplácet dividendu za 2H09 (to je však očekáváno). Očekáváme  čistou ztrátu ve výši 8,5 mil. EUR (trh: ztráta 9,4 mil. EUR).
Informace o prodejních cenách a objemech na rok 2010 již byly nedávno zveřejněny, stejně jako situace v zadlužení (podmínky dluhu dodrženy). Další kurzotvornou zprávu proto neočekáváme. Je však možné, že se NWR vyjádří o svém dalším postupu v dole Debiensko. Dá se očekávat i zveřejnění informace o přesné výši platby Dalkie za NWR Energy (zhruba 122 mil EUR). Případně ještě může být komentována situace ohledně využití koksovny Šverma (plán ji letos zavřít stále platí). Tyto informace by však neměly mít zásadní dopad na cenu akcií NWR. Zítřejší reakce tak bude záležet na srovnání s očekáváním trhu, a protože jsme na provozní úrovni mírně pozitivní, čekáme spíše mírně pozitivní reakci. Celkově by výsledky za 4Q09 neměly nijak výrazně měnit pohled investorů na akcie NWR (stejně jako údaje o cenách na rok 2010), protože s rokem 2009 již nikdo v ocenění nepočítá a ani ostatní  informaci by neměly měnit pohled trhu na společnost.

Kons., IFRS (mil. EUR)
4Q09e
r/r
4Q08
Trh

Celkové tržby
327,3
-24,4%
433,0
326,9

EBITDA
64,2
-62,9%
173,0
51,0

marže EBITDA
19,6%
-20,4 p.b.
40,0%
 

EBIT
14,8
-88,0%
123,0
8,8

marže EBIT
4,5%
-23,9 p.b.
28,4%
 

Čistý zisk
-8,6
-109,3%
92,0
-9,4

Zdroj: ATLANTIK FT, NWR. Poznámka: Výsledky za 4Q08 – očištěno o NWR Energy.

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.