Středa 21. dubna. Svátek má Alexandra.

NWR plánuje pro nejbližší roky snížit těžbu k 7 mil. tun ročně, i letos jsou v plánu výrazné úspory

11.03.2015 | 12:13 0 Komentářů

Produkce těžební společnosti NWR by se v příštích 3 – 4 letech měla zastabilizovat kolem 7 mil. tun ročně, firma dále letos v rámci pokračujících úsporných opatření plánuje snížit provozní náklady o 80 mil. EUR a o další budoucnosti Dolu Paskov společnost rozhodne v roce 2016. Na setkání s novináři v Ostravě to sdělil management společnosti (informace přinesly agentury Reuters a Bloomberg).

S postupným snížením produkce a pravděpodobně i prodeji k 7 mil. tun uhlí jsme již dříve počítali a pro trhy to tak není překvapivá zpráva. Již letos se produkce uhlí, dle cíle samotné společnosti, sníží k 7,5 – 8 mil. tun z loňské úrovně 8,6 mil. tun. S nízkými cenami uhlí se společnosti snižují ekonomicky vytěžitelné zásoby uhlí (v tuzemských dolech NWR by měly činit cca 55 mil. tun), plán postupného poklesu těžby je tak pro NWR logickým vyústěním stále obtížné situace na středoevropském trhu s uhlím.

Domníváme se, že plánované letošní snížení provozních nákladů o 80 mil. EUR je poměrně ambiciózní cíl, kdyby se ho podařilo naplnit, tak by to byl podle našeho názoru další výrazný pokrok v úsporných opatřeních. My jsme v našich odhadech opatrnější, na letošní rok odhadujeme náklady na tunu kolem 67 EUR/t (cíl NWR je kolem 65 EUR/t), což nám zatím indikuje meziroční pokles hlavních provozních nákladů o cca 60 mil. EUR. I tak, ve spojení s letošním plánovaným razantnějším meziročním snížením investičních výdajů (CAPEX) na 30 – 40 mil. EUR, odhadujeme, že NWR je na dobré cestě letos stabilizovat svojí hotovost v rozmezí 100 – 120 mil. EUR (na konci roku 2014 NWR vykázalo 128 mil. EUR). Jak jsme již informovali na konci února, napomoci by tomu mělo rovněž nevyplacení úrokového kupónu z dluhopisů (když NWR by letos mělo využít ustanovení „pay in kind“). To, že letošní kupón nebude letos pravděpodobně vyplacen, management na setkání s novináři zopakoval.

Manažeři NWR se vyjádřili i k situaci kolem Dolu Paskov. Uvedli, že k finálnímu rozhodnutí o osudu tohoto ztrátového dolu dojde v roce 2016. Na základě dohody se státem by tento důl měl být zavřen na konci roku 2017. NWR však nyní oznámilo, že analyzuje možnosti, jak v tomto dole (kde by měly být zásoby kvalitního koksovatelného uhlí o celkovém objemu cca 18 mil. tun) pokračovat v těžbě i po roce 2017. Management oznámil, že náklady na tunu v Dole Paskov se podařilo snížit ze 160 EUR/t na 100 EUR/t. To hodnotíme jako významný pokrok a výrazné snížení ztrátovosti tohoto dolu, když důl v největší krizi (v roce 2013) vykazoval ztrátu kolem 40 – 50 mil. EUR ročně. Za aktuální konstelace odhadujeme, že ztrátovost dolu by se letos mohla snížit pod 10 mil. EUR, cílem společnosti je, aby Paskov vykazoval vyrovnané hospodaření (hotovostně neutrální).

Jaké hospodářské výsledky tak lze očekávat v letošním roce? Podle našich aktuálních odhadů by mohlo dojít k navýšení provozního zisku před odpisy (EBITDA) z loňské úrovně 11 mil. EUR někam k úrovním kolem 30 mil. EUR. To je však podle našich odhadů stále příliš nízká úroveň na to, aby se provozní zisk EBIT dostal do kladných čísel (zatím pro letošek očekáváme EBIT ztrátu kolem 40 mil. EUR).

Nejpodstatnější z hlediska letošního hospodaření je však podle nás to, že roste pravděpodobnost určité stabilizace hotovosti. Je však třeba říci, že je to z velké části dáno razantním plánovaným snížením CAPEX a plánovaným nevyplacením úroků z dluhopisů. Úroveň CAPEX kolem 30 – 40 mil. EUR je však podle našeho názoru hraniční hladina a podle našeho názoru je pravděpodobné, že v příštích letech se CAPEX budou muset zase o něco navýšit (k úrovním kolem 50 mil. EUR). Výplata úroků z dluhopisů v dalších letech je rovněž otázkou (eventuální výplata úroků v roce 2016 by vytvářela tlak na hotovost (v řádu cca 30 mil. EUR), eventuální další odklad hotovostní výplaty úroků však jen oddaluje problém do budoucna). Dále je třeba zmínit, že od poloviny roku 2016 bude muset NWR opětovně začít vyplácet splátky z ECA úvěru (jehož zůstatek je nyní cca 48 mil. EUR). Jak jsme již informovali dříve, na základě dohody s věřiteli, NWR letos a v první polovině roku 2016 nemusí vyplácet splátky z tohoto úvěru. Letošní rok je tak do jisté míry specifický, což nahrává stabilizaci hotovosti. Od roku 2016 však očekáváme větší tlak na hotovost z hlediska splátek ECA úvěru (ve hře jsou rovněž splátky ze superseniorního úvěru, jehož hodnota je 35 mil. EUR a který NWR získalo v rámci restrukturalizace) a eventuálních splátek úrokových kupónů z dluhopisů.

Střednědobý výhled hospodaření je tak podle našeho názoru stále zastřen nejistotou, i v kontextu toho, že světové ceny uhlí zatím nejeví známky oživení. Naopak, jak jsme informovali na konci února, globální spotové ceny nejkvalitnějšího koksovatelného uhlí od konce roku 2014 poklesly z úrovně 110 USD/t na současnou hladinu 100 USD/t.

Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.