Úterý 13. dubna. Svátek má Aleš.

NWR dojednalo nižší ceny energetického uhlí než jsme čekali a naznačilo úpis nových akcií

23.01.2014 | 08:38 0 Komentářů

Těžební společnost NWR včera po uzavření trhu oznámila ceny uhlí na 1Q 2014, resp. celý rok 2014 a základní provozní ukazatele za 4Q 2013.

Na 1Q 2014 NWR dojednalo se svými zákazníky průměrnou cenu koksovatelného uhlí ve výši 91 EUR/t, což je téměř v souladu s naším očekáváním, když jsme odhadovali cenu kolem 92 EUR/t. Ve srovnání se 4Q 2013 cena klesla o 7,1 %. Pod našimi odhady však byla cena energetického uhlí na letošní rok, když společnost 80 % dodávek tohoto typu uhlí dojednala za průměrnou cenu 54 EUR/t (meziročně o 3,6 % níže ve srovnání se skutečně realizovanou cenou za rok 2013, tedy cenou, jenž v sobě zahrnuje rovněž diskontní ceny, za které NWR prodávalo nadbytečné zásoby energetického uhlí nižší kvality). Ve srovnání s cenou 60 EUR/t (což je průměrná loňská cena bez započtení diskontních cen) se jedná o pokles o 10 %. My jsme očekávali, že by se cena nemusela výrazněji odchylovat od té loňské ve výši 60 EUR/t, resp. jsme nepředpokládali pokles o více než 3 %. Zbylých 20 % dodávek energetického uhlí bude sjednáváno za ceny stanovené v průběhu letošního roku.

Celkově hodnotíme výše oznámené ceny negativně, a to kvůli nižší než námi odhadované ceně energetického uhlí.

Prodeje koksovatelného uhlí ve 4Q 2013 ve srovnání s předchozím čtvrtletím vzrostly o 8,1 % na 1,207 mil. tun, což mírně překonalo naše odhady na úrovni 1,135 mil. tun. Prodeje energetického uhlí za 4Q 2013 skončily rovněž mírně nad naším očekáváním, když mezikvartálně vzrostly o 5,2 % na 1,317 mil. tun, zatímco my jsme predikovali 1,204 mil. tun. NWR ve 4Q 2013 vyprodukovala celkem 2,348 mil. tun uhlí, což bylo pod našimi odhady na úrovni 2,535 mil. tun. Celkově společnost v podstatě naplnila své, na podzim redukované, cíle na rok 2013, když vytěžila 8,8 mil. tun uhlí (cílem bylo vytěžit kolem 9 mil. tun) a prodala celkem 9,709 mil. tun uhlí (cíl činil kolem 9,5 mil. tun). Z celkového objemu 9,709 mil. tun bylo za rok 2013 prodáno 4,630 mil. tun koksovatelného uhlí a 5,079 mil. tun energetického uhlí. Prodejní mix tak činil 52,3 % : 47,7 % ve prospěch energetického uhlí, což je mírně pod plánem společnosti, jejímž cílem bylo mít zhruba vyrovnaný prodejní mix.

NWR oznámilo rovněž své produkční a prodejní cíle na rok 2014. Společnost očekává, že letošní produkce a prodeje uhlí se budou pohybovat v rozmezí 9 – 9,5 mil. tun, což je mírně více než aktuálně očekáváme. Podíl prodejů koksovatelného uhlí na celkových prodejích by dle plánu NWR měl letos činit 55 – 60 %, zbylých 45 – 40 % by měl připadat na energetické uhlí.

Společnost NWR dále vedle výše uvedených cen a provozních ukazatelů oznámila, že se jí nepodařilo zajistit prodloužení revolvingového úvěru (neboli úvěrového rámce), jehož platnost vyprší 7. února 2014 a jehož výše činila 100 mil. EUR (v současné době není tento úvěr čerpán). V říjnu loňského roku si NWR s bankovními věřiteli dojednalo pozastavení testování finančních kovenantů k tomuto úvěru, a to do 7. února 2014. Zároveň mezi další tehdy zveřejněné podmínky patřilo to, že pokud by NWR chtělo během období do 7. února 2014 čerpat tento úvěr, pak poměr čistý dluh/EBITDA nesměl překročit hodnotu 5. Už v loňském říjnu však bylo v souvislosti se ztrátovým hospodařením společnosti zřejmé, že splnit podmínku nepřekročit 5x násobek poměru čistý dluh/EBITDA nebude reálné. NWR tak de facto nemělo k této úvěrové lince přístup již od loňského října. Realizace úsporných opatření z průběhu loňského roku a prodej koksovny OKK však napomáhal stabilizovat hotovostní pozici a společnost tak víceméně nepotřebovala čerpat tento úvěrový rámec.

Neprodloužení revolvingového úvěru však hodnotíme negativně. Prodej koksovny za 95 mil. EUR, když konkrétně 86 mil. EUR by již NWR mělo mít v současnosti na svých účtech, je sice důležitou finanční injekcí nicméně pokračující tlak na ceny jak koksovatelného, tak energetického uhlí bude i v letošním roce vytvářet negativní tlak na hotovostní pozici společnosti. Ztráta možnosti nadále čerpat úvěrový rámec, tak podle našeho názoru není příznivou zprávou.

V kontextu výše uvedeného, tak NWR oznámilo revizi kapitálové struktury, která bude zaměřena na účetní rozvahu. Oznámená revize kapitálové struktury tak podle našeho názoru indikuje úpis nových akcií. NWR neoznámilo žádný časový rámec pro revizi, pravděpodobnost úpisu nových akcií v letošním roce však podle našeho názoru roste. K revizi kapitálové struktury se vyjádřil i majoritní akcionář NWR společnost BXR Mining B.V., která vlastní 64 % akcií NWR. Společnost BXR dala najevo, že je připravena investovat nový kapitál. Úpis nových akcií by na jednu stranu měl napomoci finančně zastabilizovat společnost NWR, na druhou stranu to bude pravděpodobně znamenat negativní tlak na tržní cenu akcie NWR.

Z celkového pohledu hodnotíme výše uvedenou zprávu negativně.

Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.