Pondělí 21. června. Svátek má Alois.

Moneta zítra zveřejní čísla za 2Q

09.08.2017 | 08:57 0 Komentářů

Moneta zítra ráno zveřejní výsledky za 2Q 2017. Nadále očekáváme výrazný pokles úrokových výnosů, který je tažen především silnou konkurencí na trhu spotřebitelských úvěrů. Výnosy z poplatků a provizí by měly také být meziročně také výrazně nižší. Dále očekáváme 4% růst provozních nákladů, který je způsoben především růstem personálních nákladů (oček. +7 % r/r). Opravné položky by měly zůstat na nízké úrovni vzhledem k pozitivnímu vývoji ekonomiky a klesajícímu podílu nesplácených úvěrů. Výsledkem popsaného vývoje je projekce čistého zisku na úrovni 885 mil. Kč (-26 % r/r) a za celé první pololetí 1 925 mil. Kč (-15 % r/r). Po očištění o mimořádný výnos z prodeje podílu ve Visa (158 mil. Kč) ve 2Q 2016 by zisk před zdaněním v prvním pololetí poklesl „jen“ o 11 % r/r oproti 16% propadu na základě reportovaných čísel.

Hlavními sledovanými tématy budou růst úvěrového portfolia, vývoj úrokových marží a úroveň kapitálu s ohledem na prostor pro výplatu dividend. Akcie banky se od uplynutí rozhodného dne pro dividendu v polovině dubna drží mimo zájem investorů. Solidní čísla a potvrzení dostatečné kapacity pro výplatu vysokých dividend v následujících dvou letech by mohly pomoci k obnovení zájmu investorů o titul. 

v mil. Kč

e 2Q17

2Q16

r/r

Čisté úrokové výnosy

1 857

2 106

-12%

Poplatky a provize

468

498

-6%

Ostatní provozní výnosy

157

288

-45%

Provozní výnosy

2 482

2 892

-14%

Provozní náklady

-1 218

-1 169

4%

Provozní zisk

1 264

1 723

-27%

Opravné položky

-153

-218

-30%

Čistý zisk

885

1 199

-26%

Zdroj: J&T Banka, Moneta

     

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.