Středa 16. června. Svátek má Zbyněk.

Moneta: Výsledky hospodaření za Q1/2020

05.05.2020 | 09:14 0 Komentářů

Moneta dnes představila výsledky za Q1/2020. Vstup do kalendářního roku 2020 se dle našeho názoru Monetě relativně vydařil a za první čtvrtletí se prezentovala na provozní úrovni slušnou sadou čísel. Jádrové výnosy banky zůstávají (minimálně pro první čtvrtletí) rezistentní a i po očištění o významný jednorázový zisk z prodeje dluhopisů překonaly reportované výnosy naše očekávání. Oceňujeme rovněž pokračující nadprůměrný růst obchodních objemů banky, přestože růst depozit v retailovém segmentu je doprovázen vyššími náklady na financování vůči průměrným hodnotám na trhu a úrokové sazby u nově poskytnutých spotřebitelských úvěrů zaznamenaly relativně významný pokles v rámci prvního kvartálu. Celoroční výhled nastíněný bankou vyznívá vzhledem k aktuálnímu ocenění Monety příznivě, nicméně optimistické předpoklady o makroekonomickém vývoji, na nichž je založen, vnímáme na základě aktuální znalosti současného stavu jako nerealistické.

Čistý úrokový výnos vzrostl meziročně o 4,9 % na 2 043 mil. Kč. Růst čistého úrokového výnosu podpořil nadále silný meziroční růst objemu úvěrů o 13,1 % (retail +19 % y/y). Růst depozit dosáhl rovněž nadprůměrného meziročního růstu při 18,2 % za cenu vyšších nákladů na financování v retailovém segmentu vůči průměrným hodnotám na trhu.   

Výnosy z poplatků a provizí zaznamenaly meziroční nárůst o 4,3 % na 486 mil. Kč .  Růst poplatkových výnosů byl podpořen zejména vlivem provizí z prodeje investičních a pojistných produktů třetích stran (209 mil. Kč, +34 % y/y). Významný nárůst ostatních výnosů ve výši 395 mil. Kč  byl pozitivně ovlivněn jednorázovým ziskem (277 mil. Kč) z prodeje dluhopisů v nominální výši 3,8 mld. Kč.

Provozní náklady reportovala Moneta za Q1/20 meziročně stabilní ve výši 1,33 mld. Kč. Meziroční nárůst regulatorních odvodů a odpisů kompenzoval pokles administrativních nákladů (-4,2 % y/y) i osobních nákladů (-1,8 % y/y) v návaznosti na pokračující redukci pobočkové sítě.  Poměr provozních nákladů vůči výnosům (C/I) reportovala banka na úrovni 45,6 %.

Tvorba rezerv a opravných položek ve výši 684 mil. Kč reflektuje významné zhoršení makroekonomického výhledu v návaznosti na opatření okolo covid – 19. Rizikové náklady na úrovni 173 bazických bodů úvěrového portfolia za Q1/20 jsou v souladu s celoročním výhledem pro rizikové náklady (170 – 185bps). Poměr rizikových úvěrů (NPL) na konci Q1/2020 činil 1,9 %.  

Čistý zisk kombinací výše uvedených faktorů dosáhl úrovně 731 mil. Kč (-26 % y/y). Zejména vlivem jednorázového zisku z prodeje dluhopisového portfolio překonal reportovaný zisk banky naše odhady. Kapitálová přiměřenost banky činila na konci prvního čtvrtletí (před vypořádáním akvizice Wüstenrot) 21 %. Kapitálový poměr CET1 pak dosáhl úrovně 17,4 %. V reakci na snížení proticyklické kapitálové rezervy ze strany ČNB snížila Moneta interní cíl pro kapitálovou přiměřenost na 14,9 %.

Celoroční výhled se zahrnutím akvizice Wüstenrot pak počítá s celkovými provozními výnosy na úrovni 11,6 mld. Kč, provozními náklady na úrovni 5,4 mld. Kč a náklady na riziko 170 – 185 bps.

Výsledky hospodaření Moneta Money Bank za Q1/2020
v mil. Kč

 Q1 2020

Fio Q1 2020 Q1 20 /Q1 19 Q1 2019
Čisté úrokové výnosy 2 043 2 000 +4,9 % 1 947
Čisté poplatky a provize 486 485 +4,3 % 466
Ostatní výnosy 395 190   137
Provozní výnosy 2 924 2 675 +14,7 % 2 550
Provozní náklady (1 332) (1 390) -0,2 % (1 335)
Provozní zisk 1 592 1 285 +31,0 % 1 215
Náklady na riziko (684) (505) +/- 14
Čistý zisk 731 624 -25,6 % 983

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.