Úterý 01. prosince. Svátek má Iva.

Moneta: Výsledky hospodaření za 4Q/19

06.02.2020 | 08:57 0 Komentářů

Moneta Money Bank zveřejnila výsledky hospodaření za 4Q/19. Čistý zisk a provozní výnosy banka zaznamenala pod odhady našimi i tržními. Banka spolu s kvartálním reportem aktualizovala výhled pro fiskální rok 2020, v němž by čistý zisk dle projekce banky měl činit minimálně 4,5 mld. Kč (včetně akvizice české Wüstenrot). Společnost také potvrdila závazek rozdělit dalších 3,35 Kč na akcii na výplatě dividendy za rok 2019. V roce 2020 by dividenda měla činit minimálně 6,65 Kč, v roce 2021 7,35 Kč.

Výsledky za 4Q/19

Moneta Money Bank dnes před otevřením trhu zveřejnila hospodářské výsledky za 4Q/19. Banka zaznamenala v meziročním vyjádření nárůst konsolidovaného čistého zisku o 13,4 % na 949 mil. Kč. Reportovaný meziroční růst čistého zisku zaznamenal slabší dynamiku oproti našim i konsensuálním tržním odhadům (viz tabulka níže). Provozní zisk v komparaci s posledním čtvrtletím minulého roku vzrostl o 10,7 % na 1,384 mld. Kč.

Provozní výnosy v meziročním vyjádření vzrostly o 1,8 % na 2,685 mld. Kč, čímž mírně zaostaly za našimi odhady, ještě o něco výrazněji pak za konsensuálním očekáváním. Čisté úrokové výnosy meziročně vzrostly o 2,1 %, přičemž úroveň 2,014 mld. Kč taktéž mírně zaostala za odhady. Čisté poplatky a provize oproti 4Q/18 roku poklesly zhruba o 7,2 %. Provozní náklady jsou za poslední čtvrtletí minulého roku úrovní 1,30 mld. Kč meziročně nižší o 6,2 %. Náklady na riziko poklesly o 21,2 %.

Čistou úrokovou marži Moneta vykázala na úrovni 4,0 %1), tedy o 40 bazických bodů pod úrovní ze 4Q/18 a 10 bazických bodů nad vlastním očekáváním banky. Meziroční růst úvěrů činil ve 4Q/19 10,6 %. Retailové úvěry meziročně vzrostly o 18,0 %, objem komerčních úvěry pak byl vyšší o 2,0 %. Depozita Monety meziročně vzrostla o 16,9 %, přičemž v segmentu retailu činil nárůst 22,7 %, komerční depozita meziročně vzrostla o 6,9 %.

Úprava výhledu a projekce dividend

Spolu se zveřejněním reportu za poslední čtvrtletí minulého roku banka taktéž oznámila, že nadále trvá závazek rozdělit dalších 3,35 Kč na akcii na výplatě dividendy za rok 2019. V roce 2020 banka posléze očekává dividendu v minimální výši 6,65 Kč na akcii, v roce 2021 by pak dividenda měla činit minimálně 7,35 Kč. Moneta taktéž aktualizovala výhled pro fiskální rok 2020, v němž by čistý zisk dle projekce banky měl činit minimálně 4,5 mld. Kč. Aktualizovaný výhled zahrnuje akvizici české Wüstenrot.

Čísla za celý FY rok 2019

Za celý fiskální rok 2019 banka zaznamenala čistý zisk na úrovni 4,019 mld. Kč (y/y -4,3 %; ve 2018 vyšší zejména z titulu NPL prodeje), zatímco čisté úrokové výnosy činily 7,925 mld. Kč (y/y +7,0 %). Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 3,1 %. Celkové provozní náklady pak o 3,4 %. Celková kapitálová přiměřenost vzrostla oproti roku 2018 z 16,4 % na 18,0 %.

Hospodaření Monety za 4Q 2019
v mil. CZK 4Q 19 Konsensus 4Q 2019 % (y/y) 4Q 18
Čisté úrokové výnosy 2 014 2 040

+2,1 %

1 972
Čisté poplatky a provize 501 533 -7,2 %
540
Ostatní výnosy 169 n.a. +35,2 %
125
Provozní výnosy 2 685 2 720 +1,8 %
2 637
Provozní náklady (1 301) n.a. -6,2 %
(1 387)
Provozní zisk 1 384 n.a. +10,7 %
1 250
Náklady na riziko (216) n.a. -21,2 %
(274)
Čistý zisk 949 988 +13,4 % 837

 

1) Počítáno bez zahrnutí oportunistických repo operací.

Zdroj: Moneta; Fio Banka; Thomson Reuters (konsensus)

František Mašek, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.