Sobota 23. ledna. Svátek má Zdeněk.

Moneta: Výsledky hospodaření za 4Q/18

06.02.2019 | 08:59 0 Komentářů

Moneta dnes zveřejnila výsledky svého hospodaření za 4Q/18, které vyznívají z našeho pohledu mírně pozitivně. Moneta se v uplynulém roce vrátila k růstové trajektorii čistého úrokového výnosu (+0,6 % y/y), k čemuž přispěla nadprůměrná úvěrová dynamika banky i akcelerace růstu tržních úrokových sazeb ve 2H/18. Své celoroční aktualizované cíle dokázala Moneta naplnit, přičemž celoroční čistý zisk je ještě o cca 100 mil. Kč vyšší oproti aktualizovanému výhledu z konce roku 2018. Výsledkem vyššího zisku je i vylepšený návrh dividendy, který nyní počítá s úrovní 6,15 Kč na akcii. Přestože se domníváme, že hlavní kurzotvorný vliv na akcie Monety mají v tuto chvíli jakékoliv nové informace ohledně zamýšlené transakce, předpokládáme pozitivní odezvu trhu na dnešní reportované výsledky

Čistý úrokový výnos za 4Q/18 meziročně vzrostl o 7 % na 1 972 mil. Kč a překonal naše i tržní odhady. Vyšší úroveň čistého úrokového výnosu (NII) vůči našemu odhadu zároveň znamená, že Moneta se vrátila k růstové trajektorii čistého úrokového výnosu nejen ve 2H/18, ale mírný nárůst NII zaznamenala i za celý rok 2018 (+0,6 % y/y na 7 409 mil. Kč). K tomu přispěla vedle nadprůměrného růstu úvěrového portfolia Monety (+14,4 % y/y) rovněž akcelerace růstu tržních úrokových sazeb ve 2H/18. Čistá úroková marže očištěná o oportunistické repo operace dosáhla ve 4Q/18 mezikvartálně stabilní úrovně 4,4 % (4,3 % ve 4Q/17). Jak úvěrovou dynamikou, tak růstem depozit (+13 % y/y) předčila Moneta poměrně zřetelně vývoj tuzemského trhu.

Výnosy z poplatků a provizí dosáhly ve 4Q/18 meziročně stabilních hodnot při 540 mil. Kč, což představuje lepší výsledek v porovnání s naším i tržním očekáváním. Výnosy z provizí třetích stran i transakční poplatky kompenzovaly meziroční pokles servisních poplatků z depozitních a úvěrových produktů.

Provozní náklady ve 4Q/18 meziročně klesly o 7 % na 1 387 mil. Kč. Ke snížení provozních nákladů přispěla optimalizace pobočkové sítě i nižší průměrný počet zaměstnanců v porovnání s rokem 2017. Lepší provozní efektivita banky kompenzovala růst odpisů (investice do IT) i tlak ze strany mzdových nákladů.  

Tvorba rezerv a opravných položek dosáhla ve 4Q/18 výše 274 mil. Kč. Náklady na riziko dosáhly v souladu s aktualizovaným celoročním cílem banky (15-25bps) úrovně 21bps průměrného úvěrového portfolia. Podíl nevýkonných úvěrů (NPL) na úvěrovém portfoliu banky dosáhl i vlivem významného prodeje portfolia nevýkonných pohledávek v průběhu minulého roku úrovně 2,8 % (4,1 % ve 2017).

Konsolidovaný čistý zisk Monety za 4Q/18 dosáhl výše 837 mil. Kč (+4,1 % y/y) a předčil naše i tržní odhady. Celoroční zisk ve výši 4,2 mld. Kč představuje meziroční nárůst o cca 7 % a vůči aktualizovanému hospodářskému výhledu banky v závěru roku je vyšší o cca 100 mil. Kč. Návratnost hmotného kapitálu (ROTE) za rok 2018 dosáhla nadprůměrných hodnot 17,9 %. Návrh dividendy za rok 2018 nově dosahuje 6,15 Kč na akcii, což ve vztahu k aktuálnímu kurzu představuje nadprůměrný hrubý dividendový výnos cca 8 %. Dosavadní návrh dividendy byl na úrovni 5,6 Kč.

K navrhované transakci v rámci ranní prezentace uvedla Moneta, že usiluje na základě zpětné vazby od akcionářů o vylepšení některých podmínek navrhované transakce (včetně ocenění a struktury transakce), přičemž finální návrh podmínek transakce by měl být zkompletován do druhého týdne března 2019. Případná valná hromada Monety, která by se zabývala schválením realizace navrhované transakce, by byla svolána na druhou polovinu dubna 2019.

 

 

 Hospodaření Monety za 4Q 2018
v mil. CZK 4Q/18 Konsensus 4Q 2018 4Q18/2Q17 (%) 4Q/17
Čisté úrokové výnosy 1 972 1 895

+6,9 %

1 844
Čisté poplatky a provize 540 494 -0,2 %
541
Ostatní výnosy 125 149 -35,9 %
195
Provozní výnosy 2 637 2 538 +2,2 %
2 580
Provozní náklady (1 387) (1 371) -7,0 %
(1 492)
Provozní zisk 1 250 n.a. +14,9 %
1 088
Náklady na riziko (274) (236) +/- 20
Čistý zisk 837 774 +4,1 % 804

Zdroj: Fio banka, Moneta Money Bank (konsensus)

Michal Křikava Fio banka, a.s.

Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.