Neděle 16. května. Svátek má Přemysl.

MONETA: Výsledky hospodaření za 3Q/18 ve stínu navrhované akvizice

06.11.2018 | 11:56 0 Komentářů

Moneta Money Bank představí zítra 7.11.2018 výsledky svého hospodaření za 3Q/18.

 

  • Celkové provozní výnosy za 3Q/18 odhadujeme meziročně silnější o 10 % na úrovni 2,70 mld. Kč zejména vlivem meziročně vyšších ostatních provozních výnosů (mimořádný zisk 300 mil. Kč z prodeje nesplácených úvěrů ve 3Q/18). Čistý úrokový výnos za 3Q/18 se nebude významně lišit od výhledu, který poskytl management banky v rámci výsledků za 2Q/18 (~1,8 mld. Kč s vyloučením oportunistických repo operací). Dle našeho odhadu zaznamenal čistý úrokový výnos banky ve 3Q/18 meziroční stagnaci při 1,81 mld. Kč.
  • Poplatkové výnosy projektujeme meziročně slabší o 1,9 % ve výši 465 mil. Kč. Provizní poplatky při prodeji investičních a pojistných produktů by měly nadále částečně kompenzovat slabší servisní poplatky z depozitních a úvěrových produktů. Ostatní výnosy zaznamenaly ve 3Q/18 výrazný meziroční nárůst vlivem zaúčtování převážné části (300 mil. Kč) jednorázového zisku z prodeje portfolia nevýkonných úvěrů ve výši 360 mil. Kč před zdaněním. 
  • Provozní náklady za 3Q/18 odhadujeme meziročně nižší o 0,6 % na úrovni 1 150 mil. Kč. Tvorbu rezerv a opravných položek ve 3Q/18 pozitivně ovlivní zaúčtovaní zbylé části jednorázového zisku z prodeje nezajištěných retailových nevýkonných úvěrů. Jejich výši odhadujeme ve 3Q/18 při 120 mil. Kč.
  • Kombinací výše uvedených faktorů dosáhl reportovaný čistý zisk Monety za 3Q/18 dle našich odhadů úrovně 1,18 mld. Kč, což by představovalo jeho meziroční nárůst o 28,2 %.
  • Domníváme se, že v tuto chvíli má podstatnější kurzotvorný vliv na akcie Monety představený záměr nabýt 100% akciový podíl v bankovním domě Air Bank a české a slovenské divize Home Credit od společnosti Home Credit Group B.V. Kvartální výsledky za uplynulé 3 měsíce tak částečně zůstávají ve stínu navrhované akvizice. V průběhu října aktualizovala Moneta informace týkající se akvizičního záměru. Oproti původním předpokladům (Q4/18) by se valná hromada, která by se měla zabývat schválením podmínek transakce, měla konat až ve 1Q/19. Moneta investorské obci rovněž přiblížila ocenění jednotlivých entit v rámci transakce. Samotná Air bank byla oceněna poradcem Monety na 13,1 mld. Kč. Ocenění české a slovenské Home Credit bylo stanoveno na 4,2 mld. Kč. Hodnota očekávaných synergických efektů z transakce pak byla vyčíslena na ambiciózních 14,5 mld. Kč.     
Projekce hospodaření Monety za 3Q 2018
v mil. CZK 3Q/18  Fio Konsensus 3Q 2018  3Q18/2Q17 (%) 3Q/17
Čisté úrokové výnosy 1 810 n.a.

+0,3 %

 1 804
Čisté poplatky a provize 465 n.a. -1,9 % 474
Ostatní výnosy 420   n.a.    >100 %
174
Provozní výnosy 2 695 n.a. +9,9 % 2 452
Provozní náklady (1 150)  n.a.  -0,6 % (1 157)
Provozní zisk 1 545  n.a.  +19,3 % 1 295
Náklady na riziko (120) n.a. -14,3 % (140)
Čistý zisk 1183 n.a. +28,2 %  924

Zdroj: Fio banka

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.