Pondělí 01. března. Svátek má Bedřich.

Moneta: Projekce hospodaření za 3Q/2019

05.11.2019 | 10:10 0 Komentářů

Moneta zveřejní výsledky svého hospodaření za 3Q/2019 ve středu 6.11.2019 před otevřením trhu. Vlivem mimořádného zisku z prodeje nesplácených úvěrů ve 3Q/18 zaznamená Moneta pravděpodobně dvouciferný meziroční pokles reportovaného čistého zisku.

Čistý úrokový výnos za 3Q/19 projektujeme meziročně silnější o 7 % na úrovni 1 990 mil. Kč zejména vlivem pokračující silné úvěrové aktivity banky. Samotná banka ve své výsledkové prezentaci za 1H/19 avizovala, že čistý úrokový výnos za 3Q/19 dosáhne bez zahrnutí dopadu oprtunistických repo operací výše cca 1 975 mil. Kč. Čistá úroková marže (bez zahrnutí oportunistických repo operací) by za uplynulé čtvrtletí měla dosáhnout meziročně nižších hodnot při 4,2 %. Výnosy z poplatků a provizí za 3Q/19 dosáhnou dle naší projekce úrovně 480 mil. Kč. Meziroční nárůst poplatkových výnosů banky o 7 % by měly táhnout především výnosy z provizí třetích stran a transakční poplatky. Celkové provozní výnosy odhadujeme za 3Q/19 meziročně slabší o cca 5 % ve výši 2,62 mld. Kč vlivem vyšší srovnávací základny ostatních provozních výnosů. V rámci nich zaúčtovala Moneta ve 3Q/18 část (cca 300 mil. Kč) mimořádného výnosu z prodeje nesplácených úvěrů. Provozní náklady očekáváme za 3Q/19 meziročně vyšší o 10 % ve výši 1 205 mil. Kč zejména vlivem vyšších odpisů v návaznosti na realizované investice banky do IT. Provozní zisk Monety by tak dle našich odhadů měl dosáhnout 1 417 mil. Kč (-15 % y/y). Rizikové náklady by ve 3Q/19 něměly být pozitivně ovlivněny žádným mimořádným ziskem z prodeje portfolia nesplácených úvěrů, jako tomu bylo v předchozích čtvrtletích. Tvorbu rezerv a opravných položek za uplynulý kvartál odhadujeme na úrovni 205 mil. Kč. Kombinací výše uvedených faktorů dosáhl čistý zisk Monety ve třetím čtvrtletí dle naší projekce úrovně 982 mil. Kč, což by představovalo meziroční pokles reportovaného čistého zisku o cca 21 %.

Projekce hospodaření Moneta Money Bank za 3Q 2019
v mil. Kč Fio 3Q 2019 Konsensus 3Q 2019 Fio  /3Q 18 3Q 2018
Čisté úrokové výnosy 1 990 2 000 +7,1 % 1 859
Čisté poplatky a provize 480 475 +7,4 % 447
Ostatní výnosy 152 n.a. -66,2 % 449
Provozní výnosy 2 622 2 610 -4,8 % 2 755
Provozní náklady (1 205) n.a. +10,1 % (1 095)
Provozní zisk 1 417 n.a. -14,6 % 1 660
Náklady na riziko (205) n.a. +/- % 151
Čistý zisk 982 968 -20,9 % 1 242

Zdroj: Fio banka, Thomson Reuters (konsensus)

Michal Křikava, analytik

Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.