Pátek 26. února. Svátek má Dorota.

Moneta: Projekce hospodaření za 2Q/2018

07.08.2018 | 12:27 0 Komentářů

Moneta představí výsledky svého hospodaření za 2Q/17 ve středu 8. 7. 2018 před otevřením trhu.

  • Celkové provozní výnosy za 2Q/18 odhadujeme meziročně slabší o 15 % na úrovni 2,37 mld. Kč zejména vlivem meziročně nižšího zisku z finančních operací (mimořádný zisk 343 mil. Kč z prodeje dluhopisů ve 2Q/17). Čistý úrokový výnos za 2Q/18 se zřejmě nebude významně lišit od výhledu, který poskytl management banky v rámci výsledků za 1Q/18 (~1,75 mld. Kč s vyloučením repo operací). Dle naší projekce zaznamenal čistý úrokový výnos banky ve 2Q/18 meziroční pokles o 3,5 % na 1,76 mld. Kč. Silný růst úvěrového portfolia banky (+11 % y/y) by měl částečně kompenzovat meziročně nižší úrokovou marži banky.
  • Poplatkové výnosy projektujeme meziročně slabší o 1 % ve výši 455 mil. Kč. Provizní poplatky při prodeji investičních a pojistných produktů by měly nadále nahrazovat slabší servisní poplatky z depozitních a úvěrových produktů. Ostatní výnosy zaznamenají pravděpodobně výraznější meziroční pokles vzhledem k absenci mimořádného zisku banky ze 2Q/17 ve výši 343 mil. Kč z prodeje části portfolia dluhopisů. 
  • Provozní náklady za 2Q/18 odhadujeme meziročně vyšší o 3,5 % na 1,19 mld. Kč vlivem meziročního růstu osobních nákladů a odpisů v návaznosti na realizované investice do IT. Tvorbu rezerv a opravných položek ve 2Q/18 pozitivně ovlivní zaúčtovaní jednorázového zisku ve výši 168 mil. Kč z prodeje nezajištěných retailových nevýkonných úvěrů. Náklady na riziko za 2Q/18 odhadujeme ve výši 40 mil. Kč.
  • Kombinací výše uvedených faktorů dosáhl reportovaný čistý zisk Monety za 2Q/18 dle našich odhadů úrovně 945 mil. Kč, což by představovalo jeho meziroční pokles o 18,2 %.
Projekce hospodaření Monety za 2Q 2018
v mil. CZK 2Q/18  Fio Konsensus 2Q 2018  2Q18/2Q17 (%) 2Q/17
Čisté úrokové výnosy 1 760 n.a.

-3,5 %

 1 824
Čisté poplatky a provize 455 n.a. -1,1 % 460
Ostatní výnosy 150   n.a.    -69 %
487
Provozní výnosy 2 365 n.a. -14,6 % 2 771
Provozní náklady (1 186)  n.a.  +3,5 % (1 146)
Provozní zisk 1 179  n.a.  -27,5 % 1 625
Náklady na riziko (40) n.a. -77,9 % (181)
Čistý zisk 945 n.a. -18,2 %  1 155

Zdroj: Fio banka, MONETA Money Bank

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.